Ďalšie vážne varovanie alebo konzekvencie k Líviinmu videu

· Čas čítania: 8 min.

Európska únia, V-4 a Slovensko zápasia, sú vo vojne s hrozbou liberálneho neofašizmu sprava aj zľava: Sprava ide o posilnenie nadnárodnej oligarchokracie v duchu hesla: „Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!“ (prezident Kiska) a jej infiltráciu a prienik do partokratického systému a zľava o zjavne neomarxistický multikulturalizmus a homofascism (fašizmus rodovej ideológie).

Moje názory, a s nimi aj tento článok, môžu byť vašou dobrou prípravou na blížiace sa prezidentské, euro a parlamentné voľby, ostatok bude na vašom rozume, vlastnom, nedeliteľnom a neodňateľnom, nezameniteľnom, ľudskom, osobnom a samostatnom, aktívnom a kritickom hodnotiacom prístupe a slobodnej vôli, ktorú zakladá vaše slobodné a aktívne občianske volebné právo…

Liberálni neofašisti na vás, nás „zaútočia“ v prezidentských, euro voľbách aj v parlamentných voľbách 2020. Pripravujú si vás, nás, cez ich liberálny mediálny mainstream a spolitizované „ľudsko-právne“ mimovládky(vládou a ministerstvom vnútra ignorovaný a zanedbaný konflikt so zákonom o „neziskovkách“) a predvolebnými manipulatívnymi prieskumami, pričom tieto “neziskovky” sú rodivým “lonom” aj inkubátorom liberálnych politikov a „liberálno-demokratických“ politických strán a cestou slobodných a demokratických volieb (ako v Nemecku 30-tych rokov) sa cez ich posvätnú mantru „liberalizmu“, ktorý je súčasťou „európskych“ hodnôt, infiltrujú (deje sa už desať rokov) do prostredia parlamentného politického spektra, pripravené prevziať vládnu moc, a to úplne legálnou a Ústavou SR legitimizovanou cestou…
https://www.extraplus.sk/clanok/zahranicni-agenti-0

Otázky abortívnych (liberálnych potratárskych politík):
https://www.lifesitenews.com/news/usaid-undermining-president-trumps-pro-life-policies-funding-abortion-group
https://www.conservapedia.com/Homo-fascism

Takzvaní „liberálni demokratipôjdu na vás s ponukou ľúbivých, sľubných a príťažlivých hesiel, typu: „Slovensko potrebuje radikálne progresívne zmeny…Lebo vy (ja tiež) chcete zmenu. A o tej, nej, a aká hrozí, vám chcem znova čosi zo svojej hlavy…

Dnes už máte na stole pripravené Progresívne Slovensko a jeho neomarxistickú novo-ľavicovú od kresťanstva odpadlícku „kresťanskú“ filiálku Progresívni veriaci aj s ich prezidentskou kandidátkou, ktorá s ich stranami povedie definitívny útok na rozpoltené a končiace Hlinovo KDH. Čo sa udeje so Smerom a SNS nevedno, ale aj s Mostom-Híd, zjavne pro sorovským, sa tiež nevie, ale prezidentský kandidát, ktorý chce prezidentúrou zavŕšiť svoju osobnú a politickú kariéru, Béla Bugár, svojmu priateľovi „filantropovi“ Sorosovi nedovolí ani vlas na hlave skriviť, lebo zatiaľ sa má štedro k dotáciám najmä sorosovského mimovládneho sektora proveniencie Open society foundation, aj o jej podporu sa, pre neho príznačne, v prezidentských voľbách (má to premyslené) „lišiacky“ opiera.

Je tu aj nová správa o reakcii riaditeľky bilingválneho Gymnázia v Spišskej Novej Vsi, ktorá 200 študentom vrátane Lívie, umožnila nezúčastniť sa ideologického a politického preškolenia Denníkom N na tému multikulturalizmus (Líviino prvé a druhé video). „Aktívne samostatné kritické myslenie študentov“ bolo odmietnutím tohto: Denník N chodí, presúva sa a navštevuje stredné školy a vysvetľuje študentskej obci, čo si má „samostatne, aktívne a kriticky“ myslieť…
https://www.hlavnespravy.sk/razny-krok-riaditelka-gymnazia-zrusila-ucast-svojich-studentov-na-besede-pod-vedenim-redaktora-dennika-n/1556548

A najlepšie by bolo, podľa blogerskej „superstar“ Denníka N, keby Slovensko ako národný štát Slovákov neexistovalo vôbec, že, pán Samuel Marec?


https://dennikn.sk/1239718/biele-heterosexualne-slovensko-slovensko-ktore-neexistuje/?ref=tit

Redaktori Denníka N obiehajú obchodné reťazce, kultúrne a osvetové zariadenia a slovenské knižnice ako GESTAPO, plným menom Geheime Staatspolizei a robia toto:
https://dennikn.sk/blog/1243940/aj-vo-vasom-meste-sa-kniznica-zblaznila-a-ponuka-zem-a-vek/?ref=box

Mesačníku Zem a vek, vylistovanému Billou a už aj Tescom: Zvolajte si svojich ľudí, najmä právnikov, ústavných právnikov a národnú konferenciu a zaútočte na licenciu Denníka N cestou prokuratúry a súdu.
https://zemavek.sk/narodna-konferencia-predstavila-manifest-slovenska-a-zvolila-narodneho-kandidata-na-prezidenta/

Pracovno-právna hypotéza:
Denník N vykonáva činnosť v rozpore s účelom jeho registrácie a túto činnosť stupňuje fašistickými agresívnymi nátlakovými metódami, osobnou agitáciou (známe pojazdné agitky) tiež aj špinavou a zákernou skrytou kyber šikanou.

Pchá svoj „liberálno-demokratický“ fašisticko-gestapácky svojvoľný nos tam, kam nemá, útočí na slobodu slova a tlače a obmedzuje slovenskej čitateľskej verejnosti voľný prístup k informáciám, slobode myslenia, tvorby a dotvárania vlastného občianskeho názoru na veci verejné vnútorné ale aj veci vo vzťahu k zahraničným politikám Slovenska a k euro-transatlantickému a ostatnému zahraničiu…

Denník N, ale aj SME a ďalšie denníky z ich „liberálno-demokratického“ mediálneho spektra a „pravého čistého árijského“ mediálneho mainstreamu tej istej „krvnej skupiny“ násilným  spôsobom obmedzujú slovenskej občianskej verejnosti jej právo samostatne kriticky myslieť a uplatňovať osobnú ľudskú, občiansku, náboženskú slobodnú vôľu a voľbu. Denník N deformuje slobodný a demokratický verejný mediálny priestor.

Znova a znova píšem: Pojmy liberalizmus, liberálny, liberálna demokracia, sú orwellizmy, podvod a LOŽ! Demokracia je alebo nie je! Demokracia nepozná a nepotrebuje prívlastky.

Osobitne zodpovedné persóny, útočiace na demokratické zriadenie Slovenskej republiky, preambulu a jadro Ústavy SR: Kernová, Goda, Tódová: https://dennikn.sk/autor/omediach-com/ a ďalší…

DENNÍK N VOLÁ PO CENZÚRE!
Denník N , SME a ďalšie liberálne denníky liberálnej ľavice a pravice sa ruka v ruke s neomarxistickými mimovládkami „neziskovkami“ správajú ako liberálno-fašistické politické strany.

Je licencia a registrácia denníkov N a SME v súlade s ich účelom, alebo z ich strany ide o indoktrinačnú a manipulačnú ideologickú „nadprácu“ mimo ich spravodajský účel? Sú-nie sú tieto „liberálne“ údajne slobodné a nezávislé médiá reprezentanti neomarxistického protislovenského liberálneho fašizmu alebo nie? Je ideológia liberalizmu a „liberálna demokracia“ nosnou ideológiou Slovenska? A je aj v súlade s preambulou a jadrom Ústavy SR?

Vieme odlíšiť patriotizmus, vlastenectvo, ako lásku k vlasti a hrdosť na rodnú dedičnú postať od nacionalizmu, nacizmu a v súbehu s ním národného socializmu?

Podľa Benita Mussoliniho by sa fašizmus mal nazývať skôr korporativizmom, pretože sa už vtedy (taliansky fašizmus) jednalo o zlúčenie, zväzok, fasces, štátnej a korporátnej moci. Fašizmus je politický systém, v ktorom je všetka opozícia a nesúhlas s vládou zakázaná a rozdrvená. Fašizmus je filozofia, ktorá netoleruje žiadnu odchýlku od zavedenej normy, ktorá je diktátom silnej fasces (zväzok) „elity“. Fašizmus je proti večnému, nemennému, objektívnemu zákonu a je založený na subjektívnych túžbach a cieľoch tých, ktorí majú moc rozdrviť svoju opozíciu. V mnohých západných krajinách už istá forma fašizmu zapustila svoje jedovaté korene a predstavuje rastúce nebezpečenstvo pre ľudskú slobodu a humánnu etiku „zdola“ (svetskú) aj „zhora“ (kresťanskú)…

Táto sila otvorená ZLU môže v časti práva „dúhy“ byť spravodlivo označovaná aj ako homofašizmus, ktorý démonizuje, marginalizuje a umlčiava akýkoľvek proti názor a kritiku voči agende sodomitov s príslušenstvom. V niektorých krajinách už dochádza k zatýkaniu, stíhaniu, supresii a ostrakizácii „homofóbov“ mechanizmom tyranie.

Európska únia, ale aj jej členská V-4 a Slovensko, dnes stojí už na rozmedzí post liberalizmu a post demokracie, pred bránou tretej, novej, neofašistickej totality! Liberáli ale argumentujú, že nie, lebo oni sú „mierumilovní liberálni demokrati“. Ak vám ktokoľvek povie, že je liberálny demokrat, vtedy riadne spozornejte, lebo ON je čosi viac, ba ešte “viac“ než „len“ normálny, štandardný demokrat…

Využívanie komunitných organizácií často zahŕňa verejné vzťahy, ktoré možno nazvať viazanosťou. Bundling (viazaný predaj) je túžba homosexuálnych aktivistov obaliť sa do plášťa základných ľudských práv a práv, mávajúc nad hlavou heslom „Bratstvo rovnosť sloboda!“ a na tej lži zakladajú dezinterpretáciu ľudsko-právnych dokumentov a komponentov Listiny a Charty ľudských práv a slobôd, dožadujú sa tým rovnosti práv s rovnakým zaobchádzaním, čo je lož v priamom rozpore s pravdou: Ľudia sú si rovní len pred zákonom (!), a ONI (dúha) sa vlastne dožadujú nadpráv, s cieľom zaradenia sa do rámca menšinového štatútu, na roveň rasových, etnických a národnostných menšín, lebo, podľa nich: sexuálna orientácia je rámcovou menšinou, zasluhujúcou si štatút menšiny, čo by im prinieslo aj krytie dikciou ESĽP a definitívne víťazstvo, vedúce cez ľudské, občianske a politické práva, k ich politickej moci…

Útoky na obhajcov tradičnej rodiny založenej manželstvom muža a ženy: “Za posledných tridsať rokov som bol verbálne a fyzicky napadnutý najmenej dvadsaťsedem krát kvôli môjmu postoju k agende homosexuálov …

Toto sú príklady homofašistickej taktiky, ktorú sa homosexuálni aktivisti naučili od Adolfa Hitlera: „Keď nemáte platné argumenty a keď nemôžete presvedčiť len rozum, potom prevziať vládu a zastrašiť násilím.” Louis P. Sheldon

Najdôležitejšie pre homosexuálnu stratégiu vo všetkých týchto taktikách je udržiavať kľúčové pozície a potom priamo alebo nepriamo využívať silu týchto pozícií na zmenu spoločnosti, marketingom homosexuálneho odkazu pre verejnosť, zároveň na ňu útočiť a marginalizovať obhajcov a ochrancov tradičnej rodiny, napríklad aj prostredníctvom anti-award (anticeny) Homofób roka (nie je to pôvodný slovenský vynález ani originál)! Ešte raz, znova a znova, zatiaľ bez reakcií čitateľskej verejnosti, ktorá tieto desivé info prechádza “cudným” nevšímavým mlčaním, a mlčia aj vládne inštitúcie, prokuratúra a orgány činné v trestnom konaní, ktoré by gramotne (!) mali vedieť, že slovenská anketa Homofób roka, z licenčnej dielne a pod záštitou Inštitútu ľudských práv, je primárne homofašistická!

http://www.infovojna.sk/article/vaclav-klaus-podporil-profesora-pithu-pouzil-jste-jasna-a-potrebna-slova?fbclid=IwAR2cBy9yDkG5rJIRgH2Zf3zQH5G5CMRiIJ4qfnnvdUdgbi3oV823LJZCjJQ
Potrebujeme ID? To si s násilím nevieme poradiť sami? A ak sa má jednať o policajnú robotu, tak s nečinnou políciou a prokurátormi? To vám tak veľmi chýbajú nadnárodná kuratela, monitoring a sankcie GREVIO? A kam ešte aj Slovensko (vy, my) finančne neprispieva?
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/members2
http://www.blogovisko.sk/slovaci-slovenky-zapamatajte-si.html

Zdroj: http://www.blogovisko.sk/dalsie-vazne-varovanie-alebo-konzekvencie-k-liviinmu-videu.html

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár