Deň víťazstva a americká propaganda

Tagged With: , , , , 1 Comment

Kedy bol skutočný koniec vojny? Prečo sa dodnes handrkujeme, či to bolo ôsmeho alebo deviateho mája? Nuž,, z ideologických príčin. Skutočný koniec bojov  mal rôzne dátumy podľa toho, ako sa posúvala línia frontu. Niektoré kraje boli oslobodené  v apríli, iné v máji. V Česku sa posledné boje viedli dokonca aj 10. 5.

Kapitulácia Nemecka bola podpísaná vo francúzskom Remeši 7. 5. a mala začať platiť na druhý deň 8. 5. tesne po 23-ej hodine. Avšak, na ceremónii nebol prítomný zástupca Sovietskeho zväzu, a tak bol kapitulačný akt zopakovaný 9.5. v Berlíne. Z tohto dôvodu sa dlho po vojne oslavovali dva víťazné dátumy. Deň 9.5. prijala celá východná Európa, ktorá bola v sovietskej zóne vplyvu. Skorší termín 8. 5. prijal západný svet, ktorý oslobodzovali Američania. Po preorientovaní sa Slovenska na EÚ a NATO boli oslavy 9.5. zmenené na „americký“ 8. máj. Nejde teda o nič iné, ako o ideologický pokus zamlčať význam obetí sovietskej Červenej armády a zásluhy za oslobodenie pripísať Američanom.

Slovensko bolo pritom oslobodené Červenou armádou celé a Česko z prevažnej časti. Kto a k akému dátumu oslobodil jednotlivé okresy ČR, ukazuje nasledujúca mapa:

Ratko Sudecký
One Response to "Deň víťazstva a americká propaganda"

Pridaj komentár

  & Časopis