Články Currently viewing the tag: "ZSSR"

Profesor Brzezinski, ktorý sa pri čulej mysli dožil požehnaného veku 89 rokov, objasňuje Mackinderov pojem Heartland takto: „Jeden z najvýznamnejších politických geografov Halford Mackinder prišiel začiatkom 20. storočia s koncepciou eurázijskej pivotmanskej oblasti (tvrdil, že do nej patrí celá Sibír a veľk…(Read More)

Pár minút až do ich zatknutia na moskovskom Červenom námestí proti invázii väčšiny vojsk Varšavskej zmluvy do Československa protestovalo osem sovietskych občanov, a to Konstantin Babickij, Tatiana Bajevová, Larisa Bogorazová, Natalia Gorbanevská, Vadim Delone, Vladimír Dremľuga, Pavel Litvinov a Viktor Fajnberg, vraj asi tak 17 min…(Read More)

Jedným z najcitovanejších vyjadrení Vladimira Putina je jeho výrok, že rozpad Zväzu sovietskych socialistických republík bola najväčšia geopolitická katastrofa 20. storočia. Putin tým myslel skutočnosť, že vďaka takmer neriadenému secesionistickému procesu a drastickým ekonomickým a politickým reformám je…(Read More)

  & Časopis