Gay Pride ako nástroj politického tlaku

· Čas čítania: 9 min.
zdroj : Shutterstock

Čo môže mať spoločné geopolitika a homosexualita?

Hlasovanie o zmenách a doplneniach Ústavy Ruskej federácie bolo plánováné na 1 júla 2020. Okrem niekoľkých zásadných zmien zameraných na posilnenie suverenity krajiny, sa do článku 72 pridal článok, že rodina vyžaduje ochranu štátu a manželstvo je zväzkom muža a ženy. Toto nie je trolling západných liberálov, ale dnes jediný radikálny precedens, ktorý odporuje mechanizmu deštrukcie tradičnej spoločnosti. Prečo je venované toľko pozornosti práve téme LGBT ľudí na celom svete a čo sa skrýva za pretrvávajúcimi pokusmi zničiť tradičnú spoločnosť? Ohrozuje táto propaganda našu spoločnosť?

Dúha nad veľvyslanectvami

Podivnou zhodou náhod sa niekoľko dní pred referendom v Rusku na veľvyslanectvách USA a Veľkej Británie objavili dúhové vlajky. Oficiálne stanovisko je štandardne primitívne: „Dnes nad veľvyslanectvom vlaje vlajka LGBTI. Chceme takto vyjadriť solidaritu so zástupcami komunity LGBT v Rusku a na celom svete.“

Táto demonštratívna podpora je údajné spôsobená skutočnosťou, že predstavitelia sexuálnych menšín nepožadujú pre seba nejaké osobitné privilégiá, ale iba dôstojný a úctivý prístup k sebe a rovnaké práva, aké majú ostatní ľudia. Realita je však oveľa prozaickejšia: priamo pred našimi očami sa „zapínajú“ nové mechanizmy ničenia štátnosti.

Najvyšší súd USA v roku 2015 rozhodol, že homosexuálne manželstvá nie sú v rozpore s americkou ústavou. Štátny tajomník John Kerry potom povedal, že „Spojené štáty sa na tomto nezastavia a budú usilovať o povolenie manželstiev osobám rovnakého pohlavia po celom svete. Rozhodnutie súdu vyslalo jasný signál do všetkých častí sveta: žiaden zákon, založený na diskriminácii, neustojí pred vlnou spravodlivosti.“

Taká podpora a financovanie hnutia LGBT americkou vládou vyvoláva logickú otázku – prečo potrebujeme túto „vlnu spravodlivosti“ rovnakého pohlavia?

Svet sa mení

Ruským občanom sa neustále podsúvajú správy, týkajúce sa ľudí s netradičnou sexuálnou orientáciou. Raz je to gaypride vo Voronežskej oblasti, potom sa starostom Chicaga stala lesbička a ďalší americký starosta vyzval zabíjať „dúhových“. Úrady Moskvy a ďalších ruských miest zakazujú usporiadať dúhové pochody a zhromaždenia LGBTI. Takéto správy, falošné a dôveryhodné, dokonca aj pre Rusko, sa stali bežné. Ruská spoločnosť odoláva tlaku presadzovania „európskych hodnôt“. Toto odmietanie – je dôvod aktivizácie činnosti LGBT zástupcov, ktorí majú dostatok organizácie a financovania.

Počas všetkých politicky významných udalostí v Rusku, je vidieť manipulatívne technológie. Sú to dôkladne premyslené operácie informačnej vojny. Úlohu provokatívnych akcií zameraných na rozdelenie spoločnosti a uvoľnenie situácie používajú všetky možné metódy. Vrátane – požiadaviek povoliť dúhové sprievody vo veľkých mestách Ruska a „dúhový“ tlak z vonka.

Všetky revolúcie a demonštračné nepokoje v ktorejkoľvek krajine, sa vždy konali v hlavných mestách a vo veľkých mestách. Je to historicky overený prístup, ktorý často vedie k požadovanému výsledku. Napriek šablónovitosti v organizácii štátnych prevratov, môžeme hovoriť o prispôsobení overenej metodiky modernej realite.

Rusko priťahuje veľkú pozornosť. Prejavuje sa na systematickej organizácii „národných protestov“ rozličného charakteru. Rusko dostalo od revolúcií bolestivé očkovanie, takže táto metodika „rozhúpania“ potrebuje korekciu. Takže stupňovať situáciu budú cudzie sily nielen v ruských hlavných mestách. A použijú na to nielen hlasy „rozhorčených občanov“ a „umelcov“ na Červenom námestí.

Ešte včera bolo nemysliteľné si predstaviť, že do globálnej politiky je možné účinne zasiahnuť činnosťou LGBT. Len málo ľudí si uvedomuje, že organizácie ako Greenpeace sú účinným nástrojom politického tlaku. Každá politická činnosť má svojho organizátora, finančníka a toho, kto čerpá výhody z danej situácie a vytvoreného tlaku. Ak si uvedomíme jednotnú spoločnú koordináciu mnohých takýchto neziskoviek, potom z pochopenia rozsahu toho, čo sa deje, sa nepripravenému človeku začnú stavať vlasy na hlave.

Pýtate sa – aký zámer a výhody prináša využitie týchto LGBT aktivistov v politike? Nevyznieva to ako paranoja, totalita a iné príšerné veci? Vyjasnime si to.

Rusko proti LGBT

Pred siedmimi rokmi prezident Ruska V. Putin podpísal zákon o zákaze propagandy homosexuality medzi maloletými. Tu je dôležité pripomenúť plný názov dokumentu: Federálny zákon z 29. júna 2013 č. 135-F3 „O zmene a doplnení článku 5 Federálneho zákona o ochrane detí pred škodlivými informáciami pre zdravie a vývoj detí“ a niektoré legislatívne akty Ruska s cieľom ochrániť deti pred informáciami, ktoré obhajujú popieranie tradičných rodinných hodnôt.“

V názve zákona nie sú žiadne slová o zákaze homosexuality. Jeho obsah je pomerne nejasný. Aktivisti pre ľudské práva tvrdia, že z právneho hľadiska zákon nie je bezchybný. Je to možné. Ale podstatné je iné. Počuli ste aspoň o jednej osobe, ktorá bola skutočne uväznená za propagandu homosexuality v Rusku? Nie? Ale západ hovorí o Rusku ako o krajine s najhoršími podmienkami pre LGBT. Prečo?

Vlastne je to jednoduché. Tento zákon, ktorý bol prvou lastovičkou pred 7 rokmi, zakazuje zničenie tradičných rodinných hodnôt. Ochrana tradície bola vždy základom každého náboženstva a v akejkoľvek normálnej spoločnosti. Takmer vo všetkých krajinách donedávna boli homosexuálne prejavy trestne stíhané, pretože národne orientovaný štát si bol dobre vedomý hrozby, ktorú takéto trendy predstavujú.

Faktom je, že nie sú pozorované žiadne represie voči LGBT. V médiách je však množstvo vyhlásení – pritom nie v Rusku, ale mimo neho. Dôvody sú zrejmé – Rusko stúpilo na ich ďalší otlak.

Parlamentné voľby v roku 2016 a voľby prezidenta v Rusku boli pokojné. Nevyskytli sa žiadne výrazné prejavy nespokojnosti, pretože neexistovala šanca na potopenie Putinovej volebnej kampane. Takže všetky sily „demonštrantov“ sú presunuté do roku 2024.

Ich boj

Je ťažké prekvapiť kohokoľvek s LGBT aktivistami v Moskve alebo Petrohrade – v hlavných mestách je vždy obrovská koncentrácia „tvorivých ľudí“. „Dúhoví“ aktivisti, pevne začlenený do systému neziskových organizácií prozápadne orientovaných, začali prejavovať svoju nadšenú činnosť takmer súčasne so zrútením ZSSR. Podobne ako to bolo aj u nás – po Nežnej revolúcii. Ale ani počas najbujnejšej demokracie 90. rokov, žiadny z politikov sa neodvážil poskytnúť štátnu podporu ľuďom, ktorých aktivity ešte včera boli trestným činom.

Vďaka tomuto činnosť ruskej pobočky globálnej LGBT organizácie bola veľmi chabá, pokiaľ ich nevyzvali „do boja“. Mnohí si neuvedomovali, že tento boj v skutočnosti nie je „za“, ale je „proti“. Ale význam činov väčšine protestujúcich nie je zväčša jasný, oveľa dôležitejší je proces a jeho interpretácia. Bežní predstavitelia netradičnej orientácie ťažko uveria, že sú zneužití. Tí najviac zapálení sú pripravení ísť do ulíc.

Donedávna takéto predstavenia a oslavy boli typické hlavne pre Moskvu a Sankt Peterburg. Ale už v roku 2017 došlo k geografickému posunu LGBT aktivity. Vedúci správy sibírskych a ďalekovýchodných regionálnych centier Ruska dostali takmer súčasne oznámenia o plánovanom usporiadaní verejných podujatí vo forme sprievodu. Áno, hovoríme presne o dúhových pochodoch. Autorom týchto listov je známy v úzkom kruhu moskovskej LGBTI aktivista Nikolaj Aleksejev.

No a čo? – opýtajú sa ľahostajní spoluobčania. Tak prešli by sa po ulici zábavne oblečení (alebo vyzlečení) ľudia s farebnými vlajkami a to je všetko. V skutočnosti to nie je len tak. Dôležité je si uvedomiť, čo sa skrýva za neustálymi pokusmi predstaviteľov LGBTI komunity dať o sebe vedieť čo najhlasnejšie.

Ochrancovia práv homosexuálov

Aleksejev si hovorí, že je ruským aktivistom v oblasti ľudských práv – v súlade so starými, ešte stále existujúcimi príručkami. Je zakladateľom projektu ľudských práv – GayRussia.Ru a zároveň je aj šéfom moskovského gayprideu.

Hlavný ruský aktivista LGBT požiadal orgány niekoľkých miest na východe, aby povolili pochod „na podporu tolerantného postoja a rešpektovania práv a slobôd homosexuálnych ľudí a genderových menšín v Rusku.“ Na prvý pohľad to znie neškodne. Ale Aleksejev žiada, aby sa upútala pozornosť verejnosti na problém údajnej diskriminácie priaznivcov lásky jedného pohlavia a zároveň aj na „homofóbiu, transfóbiu, fašizmus a xenofóbiu“.

Diabol sa skrýva v detailoch. V texte prihlášok na usporiadanie dúhového pochodu sa slová o fašizme a xenofóbií nespomínajú. Takto sa vytvárajú sémantické kotvy, ktoré sa môžu stať pascou pre nepozorného úradníka. Zakázať gaypride nemôže, pretože ho organizátori okamžite zažalujú. Je potrebný vážny dôvod pre odmietnutie, alebo v krajnom prípade povolenie uskutočniť pochod v určitých dátumoch – napríklad keď sa oslavuje Deň vzdušných síl. Zamietnutie je zvyčajne odôvodnené skutočnosťou, že tento sprievod je plánový na verejných miestach počas dňa – v blízkosti maloletých detí.

Preto, v súlade so zákonom „O základných zárukách ochrany práv dieťaťa v Ruskej federácii“ orgány prijímajú opatrenia na ochranu detí pred informáciami, ktoré poškodzujú ich zdravie, morálny a duchovný vývoj. Vrátane informácií otvorene propagujúcich netradičné sexuálne vzťahy.

Príslušný úradník v takomto prípade uvedie, že organizátori sprievodu môžu byť braní na zodpovednosť za porušovanie zákazu propagandy netradičných sexuálnych vzťahov medzi neplnoletými v súlade so zákonom „O stretnutiach, meetíngoch, demonštráciách, zhromažďovaní, sprievodoch“.

Potenciálne nebezpečenstvo spočíva v následkoch zákazu alebo akýchkoľvek alternatívnych krokov vládnych orgánov. Len preto, že zákaz gaysprievodu bude klasifikovaný „dúhovými“ občanmi a ich právnikmi presne tak, ako bolo pôvodne uvedené v texte výzvy – ako prejav fašizmu.

Provokácia – nástroj LGBT komunity

Čo to je fašizmus – v našich krajinách neexistuje jednoznačný výklad. S právneho hľadiska je to oveľa komplikovanejšie. Sociológovia chápu fašizmus ako zovšeobecnené meno extrémne pravicových politických hnutí, ideológií a zodpovedajúcich foriem diktátorskej vlády, ktorých charakteristickými črtami sú militaristický nacionalizmus, antikomunizmus a antiliberalizmus, xenofóbia, revanchizmus a šovinizmus, totalita, opovrhovanie liberalizmom, etatizmus, rasizmus a politike genocídy.

Fašizmom tiež nazývajú formu otvorenej diktatúry založenej na rasizme a šovinizme, ktorej cieľom je odstránenie demokracie, vytvorenie režimu tvrdej reakcie a na príprava agresívnych vojen. Stručne povedané, existuje veľa definícií fašizmu a na nich môžete vždy nájsť potrebné body. Čo v skutočnosti aj robí Nikolaj Aleksejev, od samého začiatku kvalifikoval činnosť ruských orgánov ako fašizmus.

Práve tento prístup umožňuje zainteresovaným využiť prirodzenú reakciu našej spoločnosti na nezdravé prejavy, ktorých cieľom je zničiť tradičný hodnotový systém.

Dnes je na „dúhovom“ fronte dočasné ticho. Všetci očakávajú zmeny v zákonoch a prvé tematické precedensy. Potom sa pohnú ďalej. Po nahromadení potrebného počtu odmietnutí usporiadať dúhové pochody a podobných sociálne zameraných akcií zo strany LGBT hnutia, sa začne propaganda na sociálnych sieťach a v opozičných médiách.

Čo bude ďalej?

Základné tendencie činnosti LGBT hnutí tradične určujú USA a Európa. Zatiaľ je nešťastím, že Trump na rozdiel od Obamu, čo sa týka témy LGBT neprejavil svoju náklonnosť.

Spočiatku to spôsobilo skľúčenosť v „dúhovom“ tábore. Ale všetky obavy rýchlo ustúpili. Trump nezakázal organizované homosexuálne hnutia, ktoré podporujú rozpad ruskej spoločnosti. Nielen to, on ako vodca nepriateľského štátu je jednoducho povinný využiť všetky príležitosti na ovplyvnenie Ruska. A USA ich má viac ako dosť.

Dôraz pri tejto aktivite sa kladie na informačný šum v západných masmédiách, ktoré už urobili hlavnú prácu na formovaní potrebnej verejnej mienky v Európe a Amerike. Na pozadí virtuálneho západného raja pre LGBT ľudí bude ruská realita vyzerať skutočne hrozne. A keď si ešte uvedomíme, že v Rusku si nekľakajú na kolená pred černochmi, potom sa objaví obraz „Impéria zla č. 2“.

Zhrňme si to do jedného: zavesenie dúhových vlajok na budovy veľvyslanectva USA a Veľkej Británie je na prvý pohľad relatívne neškodné, aj keď je veľmi vypovedajúce. Rovnako ako hysterická kakofónia v sociálnych sieťach priamo súvisí so zmenou a doplnením Ústavy Ruska. Čo je najdôležitejšie – o rok alebo dva sa zvýši politická aktivita komunít LGBT a súvisiacich mimovládnych organizácií. Za touto aktivitou a hystériou na pozadí v západných médiách uvidíme viac ako „nitky“ zahraničných ambasád. Naše tradície sú však spoľahlivo chránené na ústavnej úrovni.

Autor orginálu: Jurij Maximov

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

zdroj : Гей-парад как инструмент политического давления, nstarikov.ru, 30.6.2020

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár