Gay Pride ako nástroj politického tlaku

Čo môže mať spoločné geopolitika a homosexualita? Hlasovanie o zmenách a doplneniach Ústavy Ruskej federácie bolo plánováné na 1 júla 2020. Okrem niekoľkých zásadných zmien zameraných na posilnenie suverenity krajiny, sa do článku 72 pridal článok, že rodina vyžaduje ochranu štátu a manželstvo je … Čítať ďalej

0
Ako gejovia a lesby zmizli zo zoznamu chorôb

„Poruchy pohlavného pudu delíme na kvantitatívne, poruchy objektu a poruchy spôsobu ukojenia. Poruchy pohlavného pudu sa môžu prejaviť preferovaním úchylného objektu. Sem patrí na prvom mieste homosexualita (u mužov uranizmus, u žien lesbizmus), čo je zameranie pohlavného pudu na objekt rovnakého pohlavia.  … Čítať ďalej

0
Homosexualita nie je choroba, je to deviácia

Je to odchýlka od normálu, pod ktorým sa z výkladu pojmu normalita rozumie heterosexualita. K podobným odchýlkam patrí pedofília, nekrofília, zoofília, gerontofília. Je len otázkou času, kedy bude pedofília a ostatné úchylky a abnormality legalizované… LOŽ (nachádza sa v príručke): … Čítať ďalej

0