Henry Kissinger a jeho riešenia

Add Comment

Hoci bude mať v máji už 91 rokov, na druhý svet sa zjavne nechystá. Henry Kissinger. Pred tromi dňami publikoval pre americký The Washington Post článok „How the Ukraine crisis ends“, v ktorom rozoberá situáciu na Ukrajine a dokonca navrhuje svoje riešenie situácie.

Svoje „rozprávanie“ začína tým, ako vo svojom živote zažil 4 vojny, ktoré sa začínali s entuziazmom a podporou verejnosti a z troch sa nakoniec jednostranne stiahli. To je podľa neho testom politiky. Ako to skončí a nie ako to začne.

Neskôr začal rozoberať historické súvislosti na Ukrajine, analyzoval situáciu a dokonca kritizoval západ vyjadrením, že „démonizácia Vladimíra Putina nie je politikou, ale alibi“.

Vedúci predstavitelia všetkých strán by sa podľa neho mali vrátiť k skúmania výsledkov a nie súťažiť v pózovaní a na záver uviedol 4 princípy, z ktorých by pri riešení situácie mala vychádzať spokojnosť všetkých strán:

1. Ukrajina by mala mať právo slobodne si zvoliť svoje hospodárske a politické väzby, vrátane tých s Európou

2. Ukrajina by nemala vstúpiť do NATO

3. Ukrajina by mala mať možnosť vytvoriť ľubovoľnú vládu kompatibilnú s vyjadrenou vôľou jej obyvateľov. Tá by sa potom mala rozhodnúť pre politiku zmierenia medzi rôznymi časťami krajiny, medzinárodne by sa mala usilovať o pozíciu porovnateľnú s Fínskom, spolupracovať so západom, ale vyhýbať sa pritom nepriateľstvu voči Rusku.

4. Ukrajina by mala posilniť autonómiu Krymu vo voľbách konaných v prítomnosti medzinárodných pozorovateľov, odstrániť nejasnosti o stave Čiernomorskej flotily v Sevastopole, pričom pripojenie Krymu k Rusku by podľa neho bolo  v rozpore s pravidlami existujúceho svetového poriadku.

V ten istý deň sa objavil aj v televíznej show Charlieho Rosa, kde spolu rozoberali rovnakú tému.

A aj keď viackrát zopakoval, že už je dlhodobo mimo úradovania (ministrom zahraničia USA bol v rokoch 1973-1977), stále mal čo k danej situácii povedať. Celý záznam interview v angličtine si môžete pozrieť nižšie.

 

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis