Ilúzia neobmedzenej voľby a civilizačná samovražda

Tagged With: , , , , Add Comment

O sexuálnom oslobodení sa zvyčajne hovorí ako o protipóle k takzvanému obmedzujúcemu manželstvu a tradičnému rodinnému životu. Zdá sa, že je to voľba, pri ktorej majú ľudia širší výber ako v rámci monogamie. „Plejboj“ filozofia Hugha Hefnera ponúka mužom viac možností ako len byť každú noc s tou istou ženou desiatky rokov. Feminizmus zase sľúbil ženám oslobodenie od driny v domácnosti a zmenil manželstvo a materstvo len na jeden z mnohých životných štýlov.

V súvislosti s manželstvom vždy existoval prvok slobodnej voľby a možnosť výberu, či a koho si vziať. Samotné manželstvo je zrejme najväčším príkladom dôležitého životného rozhodnutia. V tradičnom pohľade však nemôžete učiniť voľbu a naďalej ju mať. Keď raz dáte sľub a vstúpite do zväzku, ipso facto voľba nie je možná. Inými slovami: manželstvo je jednosmerný nenávratný lístok. Vaša žena je vašou voľbou a v určitom smere sa vám časom môže znepáčiť, čo takmer nevyhnutne platí pri každej žene.

konečnom dôsledku je ideál sexuálneho oslobodenia založený na filozofickom zmätku, ktorý možno nazvať absolutizáciou voľby. Ide o ilúziu, že nám spoločnosť má dať možnosť neobmedzenej voľby bez toho, aby sa zužovali naše budúce príležitosti. Antikoncepcia, potrat, detabuizácia smilstva a homosexuality, rozvody – to všetko sa zdá ako rozšírenie našich eventualít. Letmá analýza však odhalí, že samotný pojem výber má odlišné a čiastočne protirečivé významy, ktoré nemusia byť rovnako uplatniteľné vo všetkých kontextoch.

Snaha o realizáciu utópie neobmedzenej voľby v skutočnom svete má určité predvídateľné následky. Konkrétne mení skúsenosť so vzťahmi a láskou na opakovaný neúspech. Tí, ktorí odmietajú oddané manželstvo a skúšajú to single“, nazývajú príležitostné záblesky vzťahmi a opúšťajú alebo sú opúšťaní. Neodbytne formujúca lekcia týchto skúseností znie, že láska netrvá dlho, ľudia sú nedôveryhodní a človek sa môže spoľahnúť iba na seba. To následne poškodzuje vlastnosti ako štedrosť, lojalitu a dôveru, ktoré sú nevyhnutné pre rodinný život a pokračovanie civilizácie.

Autor: Richard Strážan

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://bit.ly/kupit-online-zemavek-februar-2019

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis