Články Currently viewing the tag: "manželstvo"

 Čo sa týka vzťahu k sexualite, moderná spoločnosť sa nachádza vo veľmi hlbokej konfúzii. Niektoré presadzované postoje si navzájom odporujú. Na jednej strane zakazujeme neškodné drobnosti, na strane druhej umožňujeme masové šírenie obsahov plných erotiky. V 60. rokoch prišlo k sexuálnej revolúcii…(Read More)

Brnenská matrika postupovala správne, keď neuznala zväzok dvoch mužov uzavretý v Holandsku ako manželstvo. Najvyšší správny súd (NSS) zamietol dovolanie partnerov, bolo v rozhodnutí dostupného v databáze súdu. Holandsko manželstvo párov rovnakého pohlavia umožňuje, Česko nie, má len inštitút registrovan…(Read More)

  & Časopis