Inkvizičný spis: výpoveď svedka Sibylu

Pavel Sibyla

Dnes sa mi dostala do rúk 157-stranová kópia vyšetrovacieho spisu o trestnom stíhaní mojej osoby z dôvodu citovania výrokov národných dejateľov ako Štúr, Vajanský, Hurban, Hodža a mnohí ďalší. Celý článok si môžete prečítať tu: https://www.rostas.news/klin-zidov-medzi-slovanmi/.

V dokumentácii je výpoveď svedka Pavla Sibylu, ktorý 15.5.2017 podal trestné oznámenie. Na výsluchu ako dôvody okrem iného uvádza: „V minulosti boli v časopise už prezentované články o židovstve a sionizme, a to v negatívnom svetle, ale podrobnosti neviem povedať, pretože som tie články nečítal.“ Na inom mieste vypovedá, že v inom čísle „bola rozobraná problematika neziskových organizácií, pričom v tejto súvislosti bola spomenutá aj osoba Georga Sorosa, kde sa narážalo na jeho židovský pôvod a to opäť v negatívnom zmysle.“ Sibyla pokračuje: „citácie v článku sú vecne správne… v čom je článok zavádzajúci a nebezpečný z môjho pohľadu, že pri tých citáciách chýba odpoveď, prečo sa ten či onen dejateľ vyjadril.“ Na základe týchto a podobných vyjadrení svedka Sibylu kpt. Martin Sivko pribral znalcov Miloslava Szabó a Janu Plichtovú. Tá okrem iného v posudku uviedla: „Fakt, že sa autor zaoberá židovskou otázkou a nezmieňuje sa o tom, že väčšina židovského obyvateľstva holokaust neprežila, dokazuje, že holokaust popiera.“ Na základe takýchto posudkov dospel vyšetrovateľ Sivko k výsledku, že „prekrúcam historické fakty“ a „citovaním štúrovcov tak skrývam fakt, že čerpám podnety z cudzích, predovšetkým extrémistických ruských zdrojov.“ Sivko na základe tohto a podobných „dôkazov“ podáva návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku odvolávajúc sa na výpoveď ohlasovateľa Sibylu ako aj na „znalecké“ posudky Szabó a Plichtovej. V ten istý deň, ako bol podaný návrh vydáva príkaz k prehliadke s asistenciou špeciálnych jednotiek prokurátor Tomáš Honz.

Tento prípad budeme nepretržite sledovať a o jeho priebehu informovať širokú verejnosť. Ako autor, vydavateľ a politický aktivista prehlasujem, že nikdy nedopustím ďalšie stupňovanie obmedzovania práva na slobodu slova a prejavu. Všetkých zodpovedných budem bez najmenšieho kompromisu konfrontovať so zákonom, ktorý prekročili. Nedovolím, aby vytvorili precedens a slobodných ľudí žijúcich na Slovensku vystavovali podobne ako mňa, manželku a deti štátnemu teroru. Spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som ľudí našej vlasti ubezpečil, že zákon a spravodlivosť nebudú vykladané účelovo a selektívne. Podniknem všetky zákonné kroky, využijem všetky dostupné medzinárodné inštitúcie a zotrvám v neoblomnej viere v spravodlivosť, aby bola uistením, že písať a hovoriť pravdu (bez akejkoľvek nenávisti či dokonca nabádania k násiliu), ctiť si našich predkov a nebáť sa – je prirodzená výsada všetkých ľudských bytostí.

CELÚ DOKUMENTÁCIU, Výpoveď Sibylu pre NAKA, nájdete tu: https://www.rostas.news/inkvizicny-spis/

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

5 Responses

 • Tak to je naozaj ako zlý vtip, to je CHORÉ !!! Sibyla podá trestné oznámenie a článok ani zjavne poriadne neprečítal.
  Ak by to bol spravil, bol by čital aj toto:
  “…..židia – hoci dnes už vieme, že tu je skôr nutné hovoriť o nájazdových hordách Pečenehov, Avarov, no najmä Chazarov.
  S nimi Slovania zvádzali odveký zápas a za židov sa iba VYDÁVAJÚ.
  Práve turkické kmene CHAZAROV,
  ktorí od 8. storočia hromadne konvertovali na judaizmus, sa živili vydieraním obchodníkov na ceste medzi Európou a Orientom. “

 • Janu Plichtová v znaleckom posudku okrem iného uviedla: „Fakt, že sa autor zaoberá židovskou otázkou a nezmieňuje sa o tom,
  že väčšina židovského obyvateľstva holokaust neprežila, dokazuje, že HOLOKAUST popiera.“

  No ale Holokaust POPIERA aj napr. Žid z rabínskej rodiny Gerard Menuhin, vo Švajčiarsku
  žijúci filmový producent a publicista,syn svetoznámeho huslistu Yehudi Menuhina.
  Gerard Menuhin
  napísal knihu s názvom “Tell the Truth, Shame the Devil” – “Povedz pravdu, zahanbi čerta”,
  dá sa objednať u Amazona,
  kde
  autor tvrdí, že “Holokaust je najväčší PODVOD v dejinách ľudstva”,
  ako aj to,
  že Hitler bol jediný štátnik, ktorý mohol ujarmenú Planétu Zem oslobodiť od židovskej plutokracie.
  A
  to tvrdí Žid !!!

  • Preto si myslím, že ani Židov sa nedá hádzať všetkých do jedného vreca. Sú Židia a židia.
   Tak,
   ako je to v každom národe. Preto treba ľudí posudzovať INDIVIDUÁLNE a nie na základe príslušnosti k nejakej rase, národnosti, pohlaviu, atď.

Leave a Reply