Intelektuálna priepasť medzi docentom Dudášom a “lovcom extrémistov” Benčíkom

Foto: Archív

O prenasledovaní docenta Jána Dudáša NAKA a štátnou mocou za jeho odborný posudok k pracovnému táboru v Seredi sme už informovali – https://zemavek.sk/trestne-stihanie-za-pravdu-navrat-do-stredoveku-resp-do-50-tych-rokov-bolsevickych-sudnych-excesov/. Docent Dudáš sa v otvorenom liste obrátil aj na poslancov NR SR, kde upozornil na svoj prípad. Nešlo mu pritom o jeho osobu, ale o poukázanie na nezdravý fenomén, keď sú ľudia stíhaní za publikovanie odborného názoru. V liste píše: “Súdna a výkonná moc nasmeruváva Slovenskú republiku do temného stredoveku, do 16. storočia – dôkaz je v pripojenom svedectve NAKA – kedy súdna a výkonná moc zahájili útoky na slobodu vedeckého bádania a prenasledovali vedcov G. Galileiho a G. Bruna, ktorého obe moci v roku 1600 zavraždili.”

Ďalej pripomína, že podľa Konvencie OSN pre ľudské práva „zákony, ktoré prenasledujú vyjadrenie názorov vo vzťahu k historickým faktom sú nezlučiteľné s povinnosťami, ktoré ukladá Konvencia krajinám, ktoré ju podpísali ohľadne slobody slova a slobody prejavu. Konvencia nedovoľuje žiadny obecný zákaz vyjadrovania mylných názorov alebo nesprávnej interpretácie minulých udalostí.“

Preto v závere svojho listu poslancov vyzýva, aby: “1. podnikli účinné právne a politické kroky proti prenasledovaniu za slobodný vedecký výskum;

2. odstránili z legislatívy SR pojem extrémizmu, ktorý sa nevyužíva právne, ale pre politické ciele, vytvára právnu schizofréniu a právny chaos, v neposlednom rade pre ciele spoločenstva, ktoré chce byť štátom v štáte;

3. odstránili z legislatívy a súdnictva legislatívne normy a inštitúty prvky vlastné totalitárnym štátom fašizmu a nacizmu – špeciálnu prokuratúru a špecializované súdnictvo, pretože v demokratickom štáte s normálne fungujúcim súdnictvom sú navyše nadbytočné.”

Na list mu odpísal aj “profesionálny bojovník proti extrémizmu” a poslanec NR SR za stranu Za ľudí, Ján Benčík:

“Pán Ján Dudáš,

Popieranie či spochybňovanie holokaustu je podľa platných zákonov trestným činom. V morálnej rovine je to nepochybne odsúdeniahodné. Vaše oslie mostíky s Galileom či Giordanom Brunom a slobodou vedeckého bádania možno oslovia neonacistickú komunitu, mňa určite nie. Vy žiadna nevinná obeť policajnej zvôle nie ste.

Čo sa týka legislatívy postihujúcej prejavy extrémizmu, vy sám ste živým dôkazom jej opodstatnenosti. Ak sú v nej potrebné nejaké zmeny, tak smerom k ešte účinnejšiemu postihovaniu pre spoločnosť nebezpečných prejavov.

Žiadam vás, aby ste ma v budúcnosti ušetrili vašich fabulácií, ktoré nemajú s realitou nič spoločné. Verím, že orgány činné v trestnom konaní, budú aj vo vašom prípade postupovať v zmysle platných zákonov.”

Docent Dudáš v reakcii Benčíkovi okrem iného píše: “Vaša reakcia je svedectvom, že ste hlboko nevzdelaný – nemáte ani šajnu o holokauste jahvistickej šľachty v Palestíne v 5. st. p.n.l., ktorá zaviedla holokaust, ani o skutočnom extrémizme – a nevzdelávateľný. Veta „Vaše oslie mostíky s Galileom či Giordanom Brunom a slobodou vedeckého bádania možno oslovia neonacistickú komunitu“ je svedectvom o Vašej totálnej neschopnosti porozumieť jednoduchým veciam a chápať elementárne poznatky a je spojená s dokonalou myšlienkovou pomätenosťou.”

A ďalej dodáva: “Miesto merita veci – postavenia sa za slobodu vedeckého výskumu, čo je prejav odbornej i humánnej etiky civilizovaného Európana, ktorá je pre Vás zrejme nepodstatná a irelevantná – útočíte tupo amorálne, antihumánne a anticivilizačne a navyše podporujúc fašistické, nacistické a žlťácko-boľševické totalitárne legislatívne prvky a právne inštitúty. A čo je schizofrénne – v podpore boja proti extrémizmu navrhujete použitie najhorších totalitárnych legislatívnych noriem a právnických inštitútov skutočného extrémizmu – skutočný unikát logickej a mravnej tuposti. Právnický superextrémizmus vytvára novú diktatúru v prospech síl, ktoré chcú byť štátom v štáte.”

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply