Kauza Coman a konzekvencie pre Česko a Slovensko

Tagged With: , , , , , , , Add Comment

Brnenská matrika postupovala správne, keď neuznala zväzok dvoch mužov uzavretý v Holandsku ako manželstvo. Najvyšší správny súd (NSS) zamietol dovolanie partnerov, bolo v rozhodnutí dostupného v databáze súdu. Holandsko manželstvo párov rovnakého pohlavia umožňuje, Česko nie, má len inštitút registrovaného partnerstva.

Česko riešilo prípad zhodný s kauzou Coman (Rumunsko). „Správny orgán prvého stupňa bol oprávnený zapísať nimi uzavretý sobáš len ako registrované partnersto, lebo len túto formu uznáva česká právna úprava ako formu trvalého právne zakotveného spolužitia dvoch osôb rovnakého pohlavia,“ píše sa v rozhodnutí senátu NSS.

Jeden z partnerov sa v roku 2015 obrátil na Úrad mestskej časti Brno-stred a žiadal o zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky. Znamenalo by to uznanie manželského zväzku aj v Česku. Úradníci žiadosti nevyhoveli, muž neuspel ani s odvolaním sa na brnenskom magistráte, ani so žalobou podanou Krajskému súdu v Brne.

Krajský súd konštatoval, že v českom právnom poriadku sa považuje za manželstvo výlučne zväzok muža a ženy. Zároveň Česko umožňuje ľuďom rovnakého pohlavia uzavrieť registrované partnerstvo, ide však o iný právny inštitút, ktorý prináša len časť výhod spojených s manželstvom. Muž trval na zápise manželského zväzku, založenom v Holandsku, preto neuspel.

V následnej kasačnej sťažnosti (český kasačný súd rovná sa správny súd, Slovensko taký inštitút nepozná, podobné kauzy riešia všeobecné a najvyšší súd SR) obaja partneri poukazovali na údajnú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Sťažnosť zmieňuje tiež zásah do ich dôstojnosti, rovnosti, práva na rodinný a súkromný život. NSS ale žiadne porušenie základných práv nezistil. Úrady postupovali jediným možným spôsobom, aký im zákon umožňoval, pričom ani súd nemohol zo zákonného rámca vykročiť.

Český kasačný súd konštatoval: „Správne orgány a súdy nemôžu nahrádzať činnosť zákonodarcu, ktorý by jediný mohol zvážiť, či doteraz neexistujúca právna úprava, ktorej sa de facto sťažovatelia domáhajú, by mala doplniť právny poriadok Českej republiky,“ konštatoval NSS v rozhodnutí prijatom 30. mája.

S poukazom na výrok českého kasačného súdu, euro transatlantické trendy, tlaky dúhovej loby a fakt, že manželstvo párov rovnakého pohlavia už pozná 14 štátov Európskej únie, Babišova vláda zvažuje uznanie inštitútu manželstva párov rovnakého pohlavia.

Česko na tlak dúhovej loby v r. 2006 schválilo registrované partnerstvá, pričom tá sa „zaviazala“, že v salámovej metóde pokračovať nebude, ale jedným vrzom žiadala adopcie detí, a súbežne „cvične“ otvára otázku legalizácie surogátnych materstiev (prenajímanie materníc)…

Vláda ANO v demisii zhodou okolností v polovici júna podporila návrh skupiny poslancov, podľa ktorého by manželstvo mohli uzatvárať aj ľudia rovnakého pohlavia. Predloha pôjde do českej Snemovne s podporou vládneho kabinetu.

Ľudia rovnakého pohlavia by mali mať v manželstve podľa predlohy rovnaké práva a povinnosti, ako majú v manželstve muži a ženy (manželia a manželky). Registrované partnerstvo, do ktorého môžu homosexuáli vstupovať teraz, by ako inštitút zaniklo. Pod predlohu pripojilo podpis 46 poslancov zo šiestich snemovných klubov, konkrétne ANO, Pirátov, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Iná skupina poslancov z KDU-ČSL, hnutie ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN na čele s ľudovcami chce naopak ústavne chrániť manželstvo ako zväzok muža a ženy. Navrhla preto doplnenie listiny práv a slobôd, a to aj v reakcii na snahy o uzákonenie možnosti rovnako pohlavného manželstva.

Slovensko v roku 2014 prijalo ústavný zákon o definícii manželstva ako zväzku muža a ženy, pre slovenských legislatívcov je zámer ľudovcov, definíciu spevniť aj v Listine základných práv a slobôd…

Poznámka – inštitút manželstva nie je základným ľudským právom, toto právo sa nadobúda po splnení podmienok (vek a spôsobilosť). Cirkevné právo detto, ak sú splnené podmienky a status oboch strán snúbencov, nepozná a nezistí prekážky pre uzatvorenie manželstva, ktorým je aj fakt, že ide o žiadateľov, z ktorých jeden je rozvedený, ale, anglikánska „kresťanská“ cirkev „pred Bohom“ sobáši a posväcuje už aj manželstvá párov rovnakého pohlavia…

Je ale otázne, či zákonodarcovia v Česku odolajú tlakom dúhovej loby, lebo návrh predkladá menšinová vláda ANO, a bude potrebovať parlamentnú podporu naprieč celým spektrom, najmä proti ľudovcom…

Fakt, že v Česku sa o takom návrhu uvažuje, prenesene inšpiruje aj slovenskú dúhovú loby a neomarxistickú liberálnu ľavicu, pričom prijatie takého manželstva závisí aj, na čiu stranu sa prikloní český mačkopes ČSSD a komunisti (ateistická ľavica).

Na Slovensku je taký návrh naklonený prijať Most-Híd, ale aj SaS. SMER je podobný ČSSD, jedinou bariérou proti rovnako pohlavným manželstvám je SNS a ĽSNS. OĽaNO je neznáma veličina, ruku do ohňa by som za ňu nedal…

Do riadnych parlamentných volieb na Slovensku taká zmena, ktorá predpokladá otvorenie ústavy a zmenu zákona o rodine (definícia manželstva) predbežne „nehrozí“. Naopak, hrozí, ak sa do vlády dostane Progresívne Slovensko so SPOLU a SaS.

Ombudsmanka Mária Patakyová mieni aj 14. júla 2018 znova, ako minulý rok, osobne podporiť Dúhový Pride, čím opakovane poruší Ústavu, jej Čl. 1 odsek 1 v časti rodová ideológia, ako aj zákon o verejnom ochrancovi práv (poverenia, právomoci a kompetencie) svojím osobným prejavom a pravdepodobným vyvesením dúhovej vlajky z okna kancelárie verejného ochrancu práv: odkazy na základné ľudské práva a medzinárodné zmluvy a dohovory sú verbálne hoaxy a lži. Základné ľudské práva takzvanej „dúhy“ na Slovensku nie sú porušované, registrované partnerstvá ani manželstvá všeobecne, nie sú základným ľudským právom.

Ak českí homosexuáli a lesby boli českej vláde v roku 2006 vďační/é  za prijatie inštitútu registrovaného partnerstva, nedávno ho odmietli, lebo: Registrujú sa psy a autá, nie ľudia!“.

Pre zmenu legislatívy kľúčová mimovládna Iniciatíva Sme fér oslavuje 1. máj ako sviatok lásky a zamilovaných. Na pražskom Malostranskom námestí postavili k tomuto dňu viac ako dvojmetrovú svadobnú tortu na podporu manželstva aj pre gayov a lesby. „Sme šťastní, že sa vláda súhlasne vyjadrila k návrhu na zmenu občianskeho zákonníka a podporila manželstvo pre gayov a lesby. Má ho prakticky celá západná Európa a my máme šancu byť prvou postkomunistickou krajinou, ktorá ho zavedie,“ reagovala na rozhodnutie vlády právnička Lucia Zachariášová, zastupujúca kampaň Sme fér za manželstvá pre gayov a lesby.
https://vice.idnes.cz/videoclanek.aspx?idvideo=V180219_133934_zpravodaj_krr

Ku kauze Coman a konzekvenciám pre Slovensko

Žiadne „zatiaľ“ nehrozia. Slovensko nie je viazané nálezmi ani rozhodnutiami Európskeho súdu, bolo by vtedy, ak by prijalo ďalší, jeho suverenitu a zvrchovanosť okliešťujúci, inštitút vzdania sa právomocí súdov, čím by sa stalo viazané Európskym súdnym dvorom a inštitútom manželstva párov rovnakého pohlavia, aj ak by také manželstvo bolo uzavreté v Holandsku (Coman) alebo v ktoromkoľvek zo štátov, ktorých právny poriadok také manželstvo pozná…

Po vyjadrení názorov verejnosti pred ústnym pojednávaním sa vecou zaoberala aj na základe petície bývalá ministerka spravodlivosti a rozhodla, že SR sa nezúčastní ani na ústnom pojednávaní. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí priznáva, že v prípade Coman slovenská diplomacia nijako nevystupovala a ani neintervenovala.

Ibaže Slovensko sa má „možnosť“ pod tlakom dúhovej loby k manželstvu párov rovnakého pohlavia „priznať“ a uznať ho aj samé, a to „slobodne a dobrovoľne bez nátlaku“. Vzdaním sa svojho práva vo veci právomoci vlastných slovenských súdov. Aj len svojou pasivitou…

Kým postoj rumunskej vlády v spore o uznávanie manželstiev homosexuálov podporili Maďarsko, Poľsko a Lotyšsko, Slovensko je v kauze Coman ticho. A to napriek tomu, že rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v prospech rumunsko-amerického páru môže naraziť na našu Ústavu, kde je manželstvo zadefinované ako zväzok muža a ženy.

Právomoc, ktorá bola výslovne ponechaná na národné štáty, sa teraz rozhodol prebrať Európsky súdny dvor zadnými dverami. Ak Európsky súd rozhodne v prospech Comana a rozšíri pojem manžel na akékoľvek pohlavie, prelomí sa status quo, že právo definovať podmienky vzniku manželstva majú národné štáty.

Proti tomu protestovali viaceré štáty, Slovensko mlčí a nekoná.

Bližšie k kauze Coman

Adrian Coman a Američan Clai Hamilton sa zosobášili v Bruseli v roku 2010. Európske právo umožňuje, aby sa manžel občana krajiny EÚ pridal k nemu v členskej krajine, v ktorej daný občan žije. Rumunské úrady však odmietli Hamiltonovu žiadosť a tvrdili, že nie je manžel, keďže rumunské zákony takéto manželstvo nepovoľujú. Generálny advokát Wathelet tvrdí, že termín „manžel“ sa podľa slobody pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov vzťahuje aj na partnerov rovnakého pohlavia: „I keď členské krajiny môžu slobodne uznať alebo neuznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia, nemôžu obmedzovať slobodu pobytu občana EÚ tým, že odmietnu udeliť jeho manželovi rovnakého pohlavia, príslušníkovi krajiny mimo EÚ, právo na trvalý pobyt na svojom území.“ Stanovisko generálneho advokáta má slúžiť súdu ako podklad pre rozhodnutie, jeho právny názor nie je síce pre súd záväzný, ale vo všeobecnosti sa súd zvykne prikloniť k jeho názoru, mieni NY Times.

Kladné rozhodnutie súdu v Luxemburgu by znamenalo, že ak napríklad dvaja Francúzi uzatvoria homosexuálne manželstvo v Nemecku a prídu bývať na Slovensko, krajina im bude musieť priznať práva manželského páru. Zároveň by to ale znamenalo, že ak sa dvaja Slováci rozhodnú uzatvoriť homosexuálne manželstvo v Nemecku, Slovensko ich sobáš naďalej nebude uznávať, pretože na to dnes má právo.

Európsky súdny dvor môže potvrdiť právo na spoločný pobyt a život homosexuálnych manželov, ich právo na súkromie a spoločnú domácnosť, ale nie prikázať Rumunsku priznať homosexuálnym manželom len právo na spolužitie pobyt a slobodný pohyb po krajine, nič viac ani menej, nie plné manželské práva, aké majú štandardné manželstvá heterosexuálov…

Ak kdekoľvek budete čítať alebo počuť, že „manželia rovnakého pohlavia by mali mať rovnaké práva všade, vo všetkých štátoch EÚ a Rady Európy“, tak len v časti pobyt a slobodný pohyb, a práva na spoločnú domácnosť a súkromie…

O uznaní plných manželských práv musí a má právo, v krajine, ktorá nepozná zväzok manželstva párov rovnakého pohlavia, rozhodnúť príslušný súd štátu, ktorý také práva v individuálnych prípadoch môže a nemusí uznať. V tom zmysle by mali mať práva tak, ako pár z kauzy Coman, aj páry rovnakého pohlavia, zamestnané v Európskej liekovej agentúre, ako na margo veci uviedol predošlý minister zdravotníctva, Richard Raši…

Slovensko bolo beztak ale vo veci presunu EMA (Medzinárodná lieková agentúra) „ohrdnuté“ (vraj najmä homosexuálnymi pármi zamestnancov). Pre kšeft, provízie, zisk a prestíž sú schopní zapredať aj vlastnú mater a pritom s vážnou tvárou zatĺkať a zatĺkať ako kedysi radil Plzák tajiť manželskú neveru… Politici s vážnou tvárou mi boli vždy podozriví.

Tvrdenia médií, že každý štát EÚ a Rady Európy musí priznať manželom rovnakého pohlavia všetky štandardné práva manželov, sú „len“ propagandistické hoaxy, fake news a lucídne (bdelé) snívanie tak, ako tvrdenia, že „dúha“ je „sexuálna menšina“.

Ibaže…

Takými ale nebudú, ak členské štáty, ktoré nemajú zavedený právny inštitút manželstiev párov rovnakého pohlavia, vyvinú vlastné vnútorné iniciatívy za ich prijatie. Aj za nimi (mimochodom) je netušené skryté korupčné prostredie a provízie od „beneficientov“.

Pravdou je aj, že kauza Coman je súčasť procesov, ktoré pôvodne nepatrili do rámca európskej „integrácie“ a sú ako zjednocovacie procesy aj rodinnej legislatívy členských štátov EÚ, na pozadí trendov (už 14 štátov EÚ prijalo manželstvo homosexuálov) súdneho trendizmu a súdneho „aktivizmu“, ktoré „na písme“ (Lisabonská zmluva) nepatria do rámca zmluvy o fungovaní Európskej únie…
https://www.krestandnes.cz/david-floryk-kauza-coman-znamena-dalsi-podkopani-svrchovanosti-evropskych-zemi/

Súdny trendizmus a aktivizmus nahrádza to, čo nepresadili politici, súdny aktivizmus obchádza demokratické princípy, na ktorých stojí európska spoločnosť, a v rozpore s ústavným právom členských krajín otvára dvere pre rozširovanie privilégií, ktoré boli doteraz vlastné iba manželstvu muža a ženy.

Takéto manželstvá znehodnocujú tradičné manželstvo muža a ženy tým, že ho dávajú na roveň manželského inštitútu hockoho s hockým, a úplne stačí, ak sa dvaja majú radi a na pohlaví nezáleží… lebo údajné „ľudské práva“.

Pre rozvod úplne stačí, ak sa prestanú mať radi. Ak na manželstvo je treba dve osoby, pre rozvod stačí jedna z nich… Tento fenomén sa v USA rozmáhal do prezidentských volieb ako príznačný pre USA po dobu konca vládnutia liberálnych demokratov Clintona a Obamu a pokračovať prezidentúrou Hillary Clintonovej. Teda, tieto trendy sú príznačné pre liberálne politické prostredie, čo republikán Donald Trump reverzibilne postupne odbúrava, aj personálnou reštrukturalizáciou Najvyššieho (ústavného) súdu USA (pomer sudcov liberálov a konzervatívcov). Trumpove politiky majú sprísniť a obmedziť aj úplnú slobodu interrupcií.

V Spojených štátoch amerických dnes platí povinnosť uznať manželstvo rovnakých pohlaví vo všetkých štátoch. Toto nariadenie nevzniklo spoločenským konsenzom ani ho vedno nepresadili zákondarcovia v jednotlivých štátoch. Rozhodol o tom Najvyšší súd pred dvomi rokmi, navzdory názorom obyvateľov v niektorých štátoch. Pritom aj rozhodnutie súdu bolo veľmi konfliktné, z deviatich sudcov boli za len piati. Nesúhlasiaci sudcovia argumentovali najmä tým, že ide o nenáležité uzurpovanie si moci zo strany súdu. Ten sa totiž sám označil za kompetentný rozhodnúť v tejto veci za celú krajinu.

Tento trend, smerujúci od bezbrehého liberalizmu aj k návratu prirodzenej normality, ak sa aj európske právo neposunie tiež až na roveň neoliberálneho predtrumpovského stavu, sa do normálnych, zdravých koľají bude vracať ťažko, ale aj tento stav bude reverzibilný, v závislosti na sile pokrokových, aj kresťanských síl, v spoločnom postupe proti dnes módnym a trendovým aktivistickým silám neomarxistickej kultúrnej radikálnej až fašistickej neo liberálnej ľavice, na Slovensku ju predstavuje Progresívne Slovensko, ruka v ruke so SaS a spol.

Kresťanskému Maďarsku ani Poľsku, ktoré si ctia a chránia pôvodné európske hodnoty, ale takýto vývoj „nehrozí“ a aj preto, ako pevné vo svojich postojoch a rozhodnutiach, sú terčom zlovôle Bruselu. Česko a Slovensko sa postupne „vyfarbujú“(…) napríklad aj vo veci prístupu k Istanbulskému dohovoru, ktorý zavádzaním rodovej ideológie umožňuje legalizáciu manželstiev aj párov rovnakého pohlavia, slovenská vláda ho dala „do ľadu“ a nemá sa k úplnému odstúpeniu od neho, späťvzatím podpisu pod Istanbulským dohovorom, s vyhlásením, že sa ním „Slovensko necíti byť viazané…“.

Liberálni europoslanci 12. marca 2018 vyzvali 11 krajín Únie, vrátane Slovenska, aby ratifikovali Istanbulský dohovor. K dnešnému dňu neratifikovalo Istanbulský dohovor ešte 11 členských štátov Únie, sú to: Veľká Británia, Bulharsko, Česká republika, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko a Slovensko, pričom je pozoruhodné, že dohovor ratifikovalo konzervatívne katolícke Poľsko, ale aj, že Británia nie, no jej odstup súvisí s brexitom a ten aj s rozdielnosťou ich ostrovného a kontinentálneho európskeho práva

Časť europoslancov však upozornila na skutočnosť, že dokument obsahuje „ideologickú záťaž“, a kritizovali jeho definíciu rodu. S odkazom na princípy subsidiarity zamietli myšlienku, že EÚ má v tejto oblasti právomoci, a vyzvali na rešpektovanie „vnútorného právneho poriadku“ a s ním aj suverenity a zvrchovanosti členských krajín Európskej únie a Rady Európy.

Verdikt súdneho dvora EÚ

Súdny dvor EÚ 5. 6. 2018 vyriekol verdikt v medializovanom prípade Coman, v ktorom rumunský štátny príslušník žiadal vo svojej krajine uplatnenie manželstva, ktoré uzavrel so svojim americkým partnerom v Belgicku, napriek tomu, že v Rumunsku nie sú povolené sobáše homosexuálnych partnerov. Súd v rozhodnutí priznal homosexuálnym partnerom právo na pobyt v krajine, v ktorej nie sú uzákonené sobáše homosexuálnych párov, avšak súd tvrdí, že “rešpektuje národnú identitu členských štátov obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch” a nepožaduje v týchto štátoch uznávať manželstvá homosexuálnych párov.

Tak, to by sme mali. Zatiaľ.

Zdroj: https://blog.hlavnespravy.sk/6297/kauza-coman-a-konzekvencie-pre-cesko-a-slovensko/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Juraj Režo

Pridaj komentár

  & Časopis