Keď môžu držať spolu židia, mohli by aj Slovania

· Čas čítania: 5 min.
Foto: Archív Zem&Vek

Volchvovia boli u starých Slovanov mudrci, nositelia duchovnej tradície, duchovní majstri. Jedným z najznámejších súčasných predstaviteľov tejto cesty je Ukrajinec Vladimir Kurovski, najvyšší volchv tzv. vonkajšieho kruhu rodového ohniska, duchovnej školy, ktorá pôsobí okrem Ukrajiny aj v Rusku. Kurovski je presvedčený, že práve slovanská spiritualita je jednou z najvyspelejších a najvyšších, tvrdí, že z nej dokonca vychádza indická védska múdrosť. Verí, že na podklade tejto vysokej duchovnosti by sa slovanské národy mohli zjednotiť a vytvoriť lepší svet v kontraste ku koristníckej neoliberálnej spoločnosti. Na jeseň Vladimir Kurovski navštívil Bratislavu a pri tejto príležitosti nám poskytol zaujímavý rozhovor.

Označujete sa za predstaviteľa tzv. rodového ohniska. Ako by ste ho charakterizovali?

Predstavuje našu tradičnú vieru, konfesiu v slovanskej tradícii, kde som patriarchom, hlavou rodového ohniska. V tejto tradícii som duchovný učiteľ, ale aj akademik vedeckého bohoslovia, mám niekoľko vysokých škôl. Preto viem rozprávať na akúkoľvek tému z duchovného alebo aj z vedeckého uhla pohľadu. Rozhodnite sa, ktorý pohľad chcete počuť.

V našom časopise sa snažíme dopátrať k poznaniu. A poznanie je niečo, čo patrí aj k vede, aj k duchovnosti, takže to nerozlišujeme.

Z môjho pohľadu veda pozerá iba na logické informácie, a preto ohraničuje naše vnímanie sveta, ale keď sa človek pozerá na svet z duchovnej stránky, vidí ho v oveľa širších súvislostiach. A tie najväčšie vynálezy vznikli ako výsledok duchovnej praxe, naši predkovia to nazývali posvätný stav, dnes tomu hovoríme meditácia. Mnohým ľuďom padalo na hlavu jablko, ale iba Newton pochopil, že je to zákon príťažlivosti. Aj Archimedes musel byť v nejakom zmenenom stave vedomia, aby dokázal pochopiť prírodné zákony.

Lenže väčšina ľudí vníma vedu a techniku na jednej strane a spiritualitu na strane druhej ako dva oddelené svety.

Dnes vidíme, ako narastá vplyv matérie, duchovnosť a morálka nám upadajú. Ľuďom je materiálne, hmotne, oveľa lepšie, ale zároveň aj morálne a duchovne degradujú. A na druhej strane, časť ľudí má možnosť zobudiť sa a objaviť v sebe nadprirodzené schopnosti, „bohaľudské“ vlastnosti, napríklad schopnosť liečiť sa pomocou energie, čítať myšlienky, vplývať na realitu. Tá druhá, väčšia časť, asi 80 % ľudí, veľmi rýchlo uteká do technotronickej sféry. Začínajú nám dávať umelé, dokonca až železné orgány, čipy priamo do tela. Potom automaticky človek prestáva duchovne rásť a dostáva sa do elektronického otroctva. Keď sa ľudia, ktorí majú duchovné videnie, spoja, svet sa dostane do rovnováhy. Keď sa nespoja v priebehu najbližších 10 – 15 rokov, budeme smerovať doslova k zániku.

Je dôležité pochopiť, že božský svet nám dal tri druhy sily. Prvou je ekonomický, hmotný rast, pomocou peňazí dokážeme vyriešiť veľa vecí. Dobrí ľudia väčšinou peniaze nemajú. Druhou je politická sila, sila moci alebo zbraní. A, samozrejme, väčšina dobrých ľudí k nej prístup nemá. A je ešte tretí druh, duchovná sila. Organizovaná skupina duchovných ľudí funguje ako duchovný generátor, ktorý dokáže vytvárať realitu. A preto sa aj ja snažím, aby sa spojili všetci bieli, svetlí ľudia, ľudia cti, a v tom bude naša spása. Nikto iný nám nepomôže, ak to sami neurobíme.

Hovorili ste, že sa snažíte spájať tých, ktorých ste nazvali svetlými ľuďmi. Mysleli ste tých, ktorí sú duchovne uvedomelejší, alebo je to viazané aj na ľudí z nejakého konkrétneho prostredia, povedzme, kultúrneho?

Svetlí ľudia sú všetci tí, ktorí chcú ísť za svetlom. To sú ľudia, ktorí idú duchovnou cestou, chcú spoznať, ako sa tvorí svet a chcú harmóniu vo svete. A v prvom rade je dôležité, aby sa spájali bieli ľudia. Prečo? Lebo ich energetická hmota je oveľa kompatibilnejšia a silnejšia. Môže meditovať stotisíc Thajčanov, ale nedosiahnu taký výsledok, ako keď bude meditovať napríklad sto Árijcov. My máme 12 rôznych tiel, 12 energetických úrovní. Hinduisti ich majú prístupných iba 9, Číňania 6 a černosi len tri. Nejde o to, že niekto je dobrý alebo zlý, že by niekto mal byť nadradený a niekto menejcenný. Jednoducho ide o skúsenosť duše. Duša, ktorá sa viackrát reinkarnovala, dokáže viac a na vyššej úrovni. Každý z nás sme voľakedy boli kameň, rastlina, zviera, človek, a takisto sme boli aj černochmi, aj Číňanmi, ale už sme sa vyvinuli natoľko, že sme tu dnes ako Árijci. Ale všetky rasové doktríny sú absolútne bezpredmetné. Nemôžeme povedať, že napríklad nervové tkanivo v tele je menej ako svalové tkanivo. Ony spolupracujú, obe sú dôležité.

No už len za to, čo ste teraz povedali, by vás neoliberáli obvinili z rasizmu.

A prečo by ma mali obviniť? Videl som sa byť aj černochom, aj Japoncom, a teraz som jednoducho biely.

Pretože oni presadzujú ideológiu multikulturalizmu, čo znamená, že všetci máme byť premiešaní a máme zabudnúť na rozdiely medzi nami. Pre nich, paradoxne, keď niekto poukáže na rozdiely medzi rasami, je rasista.

To je v podstate, ako keď máme absolventov 10. triedy a prváčikov. A desiataci môžu byť podľa niekoho rasisti, keď znevažujú prváčikov, lebo sú oveľa vyššie, odučili sa 10 rokov. Tí, ktorí majú už vychodenú desaťročenku, môžu sedieť v prvom ročníku, ale tým nič nezískajú. A prváčikovia takisto môžu sedieť v 10. triede, ale takisto z toho nič nedostanú. Primitívna, tupá štatistika hovorí, že 80 % vynálezov na svete vytvoril človek s bielou pokožkou. Nemusel to urobiť, mohol sedieť v prvej triede a povedať: Áno, všetci sme rovnakí. No z nejakého dôvodu ľudia emigrujú sem k nám a nie my do Afriky. Keď niekto začne zavádzať túto liberálnu politiku, sú za tým skryté mocenské ciele. Napríklad v Amerike zistili, že je veľa čiernych voličov, tak hľadali nejakého miešanca – a hop, objavil sa Obama a jeho strana zvíťazila. Ale nikto netvrdí, že práve on robil nejaké rozhodnutia a niečo riadil.

Autor: Marián Benka

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://bit.ly/kupit-online-zemavek-januar-2019

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár