Návraty k prirodzenému času

Tagged With: , , , , Add Comment

Naša moderná civilizácia žije v lineárnom čase. Čas vnímame ako priamku vedúcu od minulosti cez prítomnosť do budúcnosti, život ako úsečku na tejto priamke, vymedzenú hodinou narodenia a hodinou fyzickej smrti. Ak sa však bavíme o šamanskom pohľade na svet, pohľade, ktorý je vlastný nielen domorodcom niekde pri Amazonke či na Sibíri, ale bol vlastný aj našim predkom, pre tento pohľad je typické vnímanie času ako kruhu alebo skôr špirály.

V prírode je to samý cyklus alebo kruh. Zem je kruh, Slnko je kruh, Mesiac večne prechádza svojimi štyrmi fázami, voda sa točí v cykle vyparovania, zrážok, vyvierania, prúdenia, vlievania sa a ďalšieho vyparovania. Deň sa strieda s nocou v malom dennom kruhu, ročné obdobia sa točia vo veľkom ročnom kruhu. Deje sa tak preto, aby sa udržiavala rovnováha. Keby naša matička Zem ostávala iba v tieni, život na nej by zamrzol, keby bola neustále vystavená slnečnej žiare, zhorel by. Keby len pršalo, rastliny by zhnili, keby nepršalo vôbec, vyschli by. Na prvý pohľad triviálne a samozrejmé veci, za ktorými je jediný princíp: princíp prirodzeného striedania a vzájomného dopĺňania sa protikladov. Ak máme doma záhradku, v nej to akceptujeme (inak by sa nám nič neurodilo). Horšie je to akceptovať v našich životoch, alebo nebodaj v celej spoločnosti.

Okrem iného preto, lebo sme znásilnili čas.

Autor: Marián Benka

KÚPIŤ ZEM&VEK JÚL 2019

Marián Benka
Po predchádzajúcom pôsobení v rôznych tituloch ekonomickej tlače som napokon prešiel do redakcie Zem a Vek. Jednak preto, že som sa dostával k čoraz viac informáciám o pravej podstate a neudržateľnosti súčasného ekonomicko-politického systému. Jednak vďaka môjmu záujmu o prírodné duchovno, alternatívy všetkého druhu a vývoj spoločnosti ako takej.

Pridaj komentár

  & Časopis