O čom boli vlastne „Kiskove rybičky“?

Ilustračné foto: Shutterstock

V stredu 24. januára uverejnili médiá, napríklad „Parlamentné listy.sk“, podivuhodnú správu o tom, ako slovenský prezident Kiska navštívil jedno rybárstvo v Turčianskych Tepliciach, kde sa rozplýval dojatím nad tým, ako táto úspešná firma s 20 zamestnancami prekvitá. Petra-Aqua.sk, s.r.o. je najväčším chovateľom a predajcom akvárijných rybičiek na území Českej a Slovenskej republiky.

„Veľmi rád som prišiel k najväčšiemu slovenskému dodávateľovi sladkovodných rýb do akvárií. Musím sa priznať, že akvaristika je moja slabôstka, lebo ako dieťa som bol akvarista. A aj teraz sa s deväťročným synom veľmi radi staráme o naše 450-litrové akvárium. Takže som sa s radosťou porozprával o tom, ako sa darí rôznym druhom rýb, ako ich rozmnožiť, a držím tejto firme prsty,“ povedal Kiska.

Podľa vedúceho spoločnosti Petra-Aqua.sk, s. r. o., Martina Chabadu má firma s dvadsiatkou zamestnancov na sklade sortiment 300 až 500 druhov rýb. „Našimi zákazníkmi sú maloobchody, siete a všetky predajne, ktoré majú akváriá. Disponujeme kapacitou nádrží takmer jeden milión litrov. Odchovávame tu mnoho druhov tropických rýb, napríklad diskusy, cichlidy, skaláre, tetry, mrenky. Z našej pobočky zásobujeme najmä slovenský, maďarský, poľský a ukrajinský trh,“ uviedol Chabada.

Za túto svoju návštevu si prezident vyslúžil kritiku od podpredsedu parlamentu Martina Glváča zo SMER-u. Niežeby som chcel obhajovať prezidenta Kisku, tobôž preceňovať jeho štátnické schopnosti, ale musím konštatovať, že pán Glváč už druhýkrát za krátku dobu preukazuje, že neštuduje ani nechápe globálnu politiku. Prvýkrát sa totiž ex-minister obrany zaskvel v súvislosti so streľbou v rakúskom Kaprune z jesene 2016, kde bol osobne prítomný a napriek tomu sa mu nedostalo možnosti vypovedať to v interview globalistickej „Die Welt“, korešpondenti ktorej tam pohotovo nabehli. „Vôbec nechcem zhadzovať neónky, gupky či prísavníky. Ak si však doteraz niekto nevedel predstaviť spojenie štátnických záležitostí a akvárijnách rybičiek, aj to sa stalo,“ napísal na Facebooku Glváč, zrejme chcel vyznieť ironicky.

Smerácky poslanec zároveň pridal aj porovnanie Kisku s bývalým prezidentom Ivanom Gašparovičom. „Keby takúto návštevu absolvoval bývalý prezident Gašparovič, tak by sa mu smiala polovica Slovenska na čele s našimi nestrannými médiami,“ dodal Martin Glváč.

Zdá sa mi potrebné viac vyjasniť celú situáciu s „Kiskovymi rybičkami“, aby bolo zrejmé, čo konkrétne si nevšimli v tejto súvislosti médiá, Glváč ani analytici. Isteže, sama osebe je návšteva prezidenta v Turčianskych Tepliciach málo záživná a divná, akoby vytrhnutá z kontextu, preto sa aj Glváč oprávnene čuduje, čo je motívom takéhoto konania a ako to súvisí so štátnickými záležitosťami. Ak však túto „izolovanú správu“ doplníme do náležitého kontextu, zistíme, že sa jedná o vcelku KONKRÉTNY matričný odkaz druhej významovej rady, ktorý má konkrétne výstupy z hľadiska teórie riadenia. Sám Kiska pritom vcelku pravdepodobne netuší, súčasťou akého informačno-riadiaceho procesu bol jeho výlet do turčianskych kúpeľov, a bol teda nevedomým vykonávateľov vyšších procesov riadenia na základe tzv. schémy manipulácie lídrom, popísanej v Koncepcii sociálnej bezpečnosti (KSB).

Keďže sa samotná udalosť bez kontextu, resp. informačného sprievodu pochopiť nedá, skúsme sa pozrieť, či v stredu 24. januára nezaznelo v éteri ešte niečo podobné. Netreba dlho hľadať a zistíme,   že v ten istý deň médiá, vrátane „Parlamentných listov“, uverejnili ešte interview s podpredsedom SNS, poslancom Antonom Hrnkom pod názvom „Komunizmus nám tu nechal akvárium s RYBACIOU POLIEVKOU a my sme mali dosiahnuť, aby tam namiesto nej znova plávali RYBIČKY“.

Článok je dlhý, avšak pre správne pochopenie druhej významovej rady jeho matričného odkazu bude nápomocné, ak budeme vychádzať z toho, že:

– na Slovensku je možné vyčleniť dva tábory – atlantistov/neokonov (v značnej miere periféria americkej krajinskej elity) a kontinentálov; v slovenských politických reáliách im zodpovedajú „liberáli“ a „patrioti“.

– drvivá väčšina tradičného pravicového politického spektra je historicky aj ideologicky vo vleku „atlantistov“, zatiaľ čo kontinentáli ovládajú SIS, cirkev a nemajú ešte vybudované reálne adekvátne politické štruktúry, preto sa medializuje Harabin a staré mečiarovské kádre; významnú funkciu mediátora ideologického vplyvu kontinentálov spĺňa J. Banáš.

– SNS sa v dlhodobej perspektíve ukazuje ako tradičná pravicová, liberálno-fašistickému zriadeniu sa prispôsobivšia strana, ktorá má eminentný záujem na zachovaní davo-elitárneho systému riadenia. Navyše, je silne napojená na atlantistov. SNS mala pôvodne na čele s novým vedením spĺňať úlohu lobistu kontinentálnych záujmov (viď návšteva Danka vo Vatikáne 2016) v pozícii „patriotickej“ strany, ktorá odmieta liberalizmus a bezbrehú rusofóbiu. SNS dostala od globalistov carte blanche na vytvorenie modernej patrioticko-konzervatívnej pravice, ktorá mala prevziať štafetu po celoplošne diskreditovaných liberáloch, aby vyvažovala a znemožňovala jedinej skutočne pronárodnej politickej sile v podobe SMERU realizovať moc v súlade s plnou funkciou riadenia

Fico je z hľadiska globálneho prediktora (GP) v podobnej pozícii ako Putin, t.j. jeho schopnosti a riadiace kompetencie GP potrebuje (preto, napríklad, za Ficom do Bratislavy lieta sám vrcholný vyjednávač EÚ pre brexit M. Barnierpozn.), avšak nie je v záujme GP nechať Fica plnohodnotne realizovať suverenizačnú politiku na Slovensku. Samotné Slovensko pritom GP životne potrebuje – z bezpečnostných, logistických, geostrategických a historicko-okultných dôvodov. SNS túto dôležitú úlohu mobilizácie konzervatívnych patriotov na Slovensku absolútne nezvládla – viď augustová koaličná kríza. Nielen, že sa činy SNS v značnej miere rozchádzajú s ich farizejskou rétorikou, nielen, že torpédujú plány GP na postupnú konvergenciu EÚ a EAÚ, ale aj vykazujú neskrývané prvky kryptoľudáctva.

Neveľmi som totiž ochotný veriť úprimnosti pána Danka, keď nás uisťuje o svojej úcte k Rusku, keďže to bol ten istý Danko, ktorý v prejave ku Dňu Ústavy, citujúc Daxnera, vyhlásil, že – „…poslaním slovenskej spoločnosti je obrana západnej vzdelanosti proti barbarským národom Východu. Nemôžem veriť v úprimnosť ich „proruského“ sentimentu už len preto, že národniarmi kontrolované MO SR púšťa na Slovensko jednotky NATO a vníma Rusko ako hrozbu. Nemôžem veriť v ich „patriotickosť“, keď navzdory historickej objektivite znevažujú a bagatelizujú podiel ZSSR vo víťazstve a oslobodení Slovenska spod fašizmu prostredníctvom pedagogicko-metodických príručiek pre učiteľov dejepisu. Všetko, čo môžem o jeho prejave v ruskej Štátnej Dume povedať, je, že to bol maximálne neokrôchaný prejav, ktorý jeho štáb narýchlo skomolil po tom, ako Dankovi vyčistili žalúdok Ch. Steiner a Ar Bablojan na stretnutí šéfov parlamentov v Petrohrade, ktorí mu pripomenuli, ČO JE ÚLOHOU SNS v plánoch globálneho riadenia.

Pán Danko je nájomný manažér, ktorý artikuluje to, čo mu šepkajú stranícki „kápovia“. Teda, až kým nenaďabí na „väčších kápov“ typu predsedu Monackého parlamentu. Jeden z týchto kápov, ktorý zrejme v rámci strany kontroluje a dozerá nad funkčnosťou väzieb na „atlantistov“ a ktorý zrejme v mnohých fatálnych rozhodnutiach radil Dankovi, je aj Anton Hrnko. Bežne sa spovedá „Denníku N“, je silne protificovský, protisocialistický a protičeskoslovenský. Kryptoľudák. V princípe patrí do toho istého elitárneho tábora, ako aj Kiska. To práve oni sú tie príslovečné „rybičky“, celá post-novembrová liberálno-fašistická a pseudo-patriotická elita typu SNS či KDH, ktorá, presne v súlade s Marxovými slovami, tu najprv nastolila kapitalizmus a dnes stelesňuje jeho posledné, najohyzdnejšie štádium, charakterizované fašizoidnou politkou a kryptoľudáckou rétorikou. Ešte dôležitejšie je však to, že celý tento elitárny plast vykazuje zúrivú protisocialistickú inklináciu a prepojenie na svetový sionizmus. V súvislosti s ponovembrovou PRAVIČIARSKOU elitou je dôležité podčiarknuť aj významné okultno-historické konotácie paralely s „Kiskovými rybičkami“. Pretože „ryba“ sa viaže na kresťanstvo, a kresťanstvo súvisí s Bibliou, resp. biblickou koncepciou riadenia, ktorá naše kresťanstvo deformovala do nemožnosti. Zároveň je v správe o Kiskových rybičkách zachytený dôležitý moment, totiž prepojenie „atlantického“ tábora našej elity na sionizmus. Pripomeňme v tejto súvislosti, že ľudáctvo je vlastne extrémna, sionizovaná forma národovectva.

V predmetnej správe sa totiž spomína, že firma Petra-Aqua, s.r.o. na čele s pánom Chabadom, je najväčším dodávateľom rybičiek na Slovensku, pričom zásobujú poľský, český, maďarský a ukrajinský trh. Chabad je v politickej terminológii veľmi dobre známy, špecifický pojem, ktorý sa viaže na totalitárnu sionistickú sektu „Chabad Ljubavič“. Táto sekta sa pevne zakorenila v radoch najúspešnejších a najvplyvnejších predstaviteľov židovskej emigrácie do USA z Ruska, Poľska, Bieloruska, Ukrajiny a Východnej Európy všeobecne. Sekta plní dôležitú ideologickú a riadiacu funkciu v hierarchii svetového sionizmu, „chabadníci“ zohrali spolu s inými izraelskými rozviedkami nanajvýš neslávnu úlohu v zmysle angažovania sa v príprave a realizácii liberálno-fašisticko-patriotického štátneho prevratu na Ukrajine.

V skutočnosti nám teda riaditeľ turčianskeho rybkárstva so symbolickým menom Martin Chabada nevedome prezradil, kde a ako pôsobia dnes politickí operátori „chabadského“ krídla sionizmu (t.j. „rybičky Chabadu“) – v krajinách V4 a na Ukrajine, a to predovšetkým v rámci atlantisticko-neokonských a sionistických štruktúr. O tom, ako v ponovembrovom období tieto „rybičky“ vychovávali, ako formuluje otázku ich ďalšej existencie pán Hrnko a akej odpovede sa tomuto „výkriku do éteru“ zo strany atlantistov dostalo, sa dozvieme v ďalšej časti tohto textu. Nateraz spomenieme len, že necelý deň po omieľaní tejto „rybkárskej témy“ Facebook vypol stránku českej verzie „Parlamentných listov“. Isteže, mohlo ísť o akciu, motivovanú predovšetkým tým, že pre „atlantistov“ sa nepríjemne vyvíjala situácia okolo českých prezidentských volieb, kde mal zjavný náskok Zeman, a preto chceli na nejakú dobu „redukovať sociálny dosah alternatívy“. Väčšinou však takéto manévre spĺňajú hneď viacero úloh, sú výslednicou viacerých vektorov cieľov. Druhotným cieľom odpojenia „Parlamentných listov“ – tribúny, z ktorej Hrnko vystúpil s lamentáciami o stave našich „rybičiek“ – bolo ukázať Hrnkovi a jeho štruktúram, že ich v budúcnosti odstránia od reálnych mocenských pák rovnako, ako profil „PL“ na Facebooku. Pretože v rámci nového vektora cieľov sú pre GP nevyužiteľní. Už teraz sa dá s istotou tvrdiť, že SNS bude považovať za obrovský úspech, ak sa vôbec dostane do parlamentu.

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply