Od stretávania sa v krčme po umelý ľudský úľ

Tagged With: , , , Add Comment

Rozsah slobody prejavu v monarchiách typu niekdajšieho Rakúsko-Uhorska mohol podliehať obmedzeniam týkajúcim sa nedotknuteľnosti autority panovníka a ríše, ale strážcovia ich dodržiavania – konfidenti a špicli – bývali pomerne tolerantní. Vyskytovali sa aj horliví donášači, ale málokedy vynikali umom, aby chápali narážky, inotaje a dvojzmyselnosti. Štamgastom ostávali na posmech. Ani ich nadriadení nezvykli brať predkladané písomné hlásenia vážne. Jaroslav Hašek zvečnil jedného z takých – istého Bretschneidera, v legendárnom štvordielnom románe Osudy dobrého vojaka Švejka. V azda najvydarenejšej sfilmovanej verzii z roku 1956 ho bravúrne zahral František Filipovský.

 
Článok pokračuje pod reklamou.


Rozdiel medzi duchom doby navonok autoritárskych monarchií a technicky zdatných byrokracií nacistickej alebo stalinskej totality bol priepastný. Miera tolerancie sa v nich zúžila prakticky na nulu, pričom výkonnosť vzájomne prepojiteľných databáz stúpala. Ako poznamenáva Wikipédia, americká výpočtová technika koncernu IBM pomohla a uľahčila nacistickému režimu selektívne stíhanie vybraných skupín ľudí, ktorí skončili v koncentračných táboroch. Tajné sociálne siete, ktoré si vytvárali hnutia odporu na viacerých okupovaných územiach, nemávali dlhú životnosť kvôli technologickému náskoku represívneho aparátu Tretej ríše.

Kapacity výpočtovej techniky už dovoľujú spravovať ľudstvo súčasne na všetkých vertikálnych úrovniach: od mikromanažmentu každého jednotlivca cez skupinovú, regionálnu a medzikontinentálnu až po celoplanetárnu správu (governance).

Podmienkou zavádzania globálnej správy je zapojenie všetkých elektronických nástrojov sociálnej manipulácie do systému planetárnej sociálnej siete, do gigantického svetového úľa so vzájomným pripojením všetkých včeličiek. Porovnávanie ľudí so včelami a analógia s úľom nie je náhodná. Včely plnia v úli funkcie drobných integrálnych zložiek veľkého celku. V úľoch komunikujú individuálne medzi sebou, a zároveň sú vzájomne akčne prepojené. Keby sme to previedli do ľudskej sféry, boli by všetci jednotlivci napojení na spoločnú sociálnu sieť, a tá by vytvárala akési spoločné vedomie vyššieho celku.

Autor: Patrik Sloboda

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis