Články Currently viewing the tag: "Rakúsko-Uhorsko"

Rozsah slobody prejavu v monarchiách typu niekdajšieho Rakúsko-Uhorska mohol podliehať obmedzeniam týkajúcim sa nedotknuteľnosti autority panovníka a ríše, ale strážcovia ich dodržiavania – konfidenti a špicli – bývali pomerne tolerantní. Vyskytovali sa aj horliví donášači, ale málokedy vynikali umom, aby chápali…(Read More)

  & Časopis