Perestrojka bola dobrovoľná kapitulácia silnejšieho

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračné foto: Archív Zem&Vek

Na prelome 70. a 80. rokov sa prejavila ostrá kríza kapitalizmu predovšetkým v USA. Prejavovala sa rôzne, konkrétne napríklad značne klesol podiel USA na svetovom HDP. Ak na konci druhej svetovej vojny bol tento ukazovateľ 50 %, v roku 1976 bol ich podiel len 20 – 25 % (podľa vlastného hodnotenia) alebo 21 – 22 % podľa hodnotenia nezávislých analytikov. Hegemónia USA začala smerovať k úpadku. Vtedajší západní analytici predpokladali, že rok 2000 bude znamenať koniec kapitalizmu. Bolo ho treba reformovať a prebudovávať. Ale na to bolo treba odstrániť jedinú alternatívu kapitalizmu – Sovietsky zväz.

Ekonomickú situáciu ZSSR na začiatku 80. rokov charakterizovali vysoké kvantitatívne ukazovatele pri existencii serióznych štruktúrnych a administratívnych problémov, ktoré však pre sovietsky systém neboli smrteľné. Vyčerpávali sa extenzívne faktory rastu, a zároveň sa isté segmenty sovietskej elity začali integrovať na svetovom trhu v oblasti obchodu so zbraňami, surovinami, drahými kovmi, obilím a i. Na pochopenie paradoxnej situácie s krachom ZSSR si priblížme niektoré štatistické čísla. Práve tie dosvedčujú, že problémy systému vonkoncom nespočívali v slabej konkurencieschopnosti ekonomiky. V roku 1975 bol úhrnný podiel ZSSR na svetovej priemyselnej výrobe 20 %, podiel na svetovom HDP 10 %. Do roku 1985 ZSSR zaujímal druhé miesto vo svete z hľadiska ekonomického rozvoja a držal prvenstvo v Európe v objeme priemyselnej výroby. V roku 1975 tvoril národný zisk ZSSR 75 % národného zisku USA. V období 1951 – 1975 sa podiel socialistických krajín na svetovej priemyselnej produkcii zväčšil jedenapolkrát, kým podiel kapitalistických krajín klesol z 80 na 50 %. V 70. rokoch ZSSR predstihol USA v mnohých ukazovateľoch (vesmír, armáda, školstvo, zdravotníctvo), avšak Suslov, Ustinov a Andropov pri zmierlivej Brežnevovej a Kosyginovej tolerancii premárnili príležitosť urobiť kvalitatívny skok vpred. Reč je predovšetkým o kybernetizácii ekonomiky a demokratizácii riadiacich elít.

Devätnásteho októbra 1987 sa prepadol akciový trh v New Yorku. Za jeden deň klesol index Dow Jones o celých 508 bodov, resp. 22,3 %. Od čierneho piatku 1929 si Wall Street nepamätal katastrofu podobného rozsahu. V 80. rokoch bola ekonomická situácia USA horšia ako sovietska, lebo Reagan svojimi pretekmi v zbrojení a oportunistickou kreditno-finančnou politikou zahnal americkú ekonomiku do slepej uličky. Zachrániť ju mohla len dezintegrácia ZSSR.

Autor: Stanislav Slabeycius

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian/eshop/2-1-Casopisy/0/5/161-November-2017

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár