Petícia proti potláčaniu slobody slova a za zastavenie trestného stíhania doc. Jána Dudáša, DrSc.

· Čas čítania: 2 min.
zdroj : Shutterstock

My, občania Slovenskej republiky, ktorá je v Ústave SR charakterizovaná ako „zvrchovaný, demokratický a právny štát“, žiadame neodkladné zastavenie zneužívania represívnych zložiek politickej moci a neodkladné zastavenie trestného stíhania vedca a vysokoškolského pedagóga doc. Jána Dudáša, DrSc. v zmysle čl. 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a čl. 26 Ústavy SR, ktoré zabezpečujú právo na slobodu prejavu!

Politické zneužívanie polície na šírenie strachu za vyslovený názor – výsledok vedeckého bádania a hodnoverného svedectva – alebo odopieranie práva na slobodný dialóg, je v civilizovanom svete považované za neprípustné. Súčasné stupňovanie zastrašovania, kriminalizovania, prenasledovania, terorizovania a trestania občanov za ich názory a navyše aj obranu slovenských národnoštátnych záujmov, sú s demokratickým systémom nezlučiteľné. Považujeme to za urážku a hanobenie demokracie!

Úlohou občanov demokratického štátu je brániť si ústavou potvrdené slobody aj práva a nedovoliť zneužívanie politickej moci na represie za vlastný názor a požadovanie vedeckej diskusie či polemiky.

Vyzývame podobne zmýšľajúcich občanov Slovenskej republiky, aby sa postavili proti všetkým nedemokratickým spôsobom, využili všetky ústavné možnosti na obranu proti zneužívaniu politickej moci a pasivitou, ľahostajnosťou a mlčaním neumožnili návrat k časom totality!

Máme dôvodné podozrenie, že opakovaným konaním NAKA bol porušený základný prvok demokracie a je iba otázkou času, kedy budeme prinútení využiť svoje právo zakotvené v čl. 32 Ústavy SR:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

„Zastavme ich bratia…“ – kým je čas!

Spoločne za Slovenskú republiku ako slobodný, zvrchovaný, demokratický a právny štát!

Odkazy na súvisiace články:

Trestné stíhanie za pravdu – návrat do stredoveku

Bráňme si slobodu a zastavme návrat k totalite

Protest Kongresu slovenskej inteligencie proti potláčaniu slobody slova

Protest proti útoku súdnej a výkonnej moci proti vedeckému výskumu

Unikát Slovenska v 21. storočí

SKSI Slovakia plus, Benediktiho 6, 811 05 Bratislava, zastúpená: akad. mal. Viliam Hornáček – predseda

Petičný výbor:

Akad. mal. Viliam Hornáček

Ing. Vladimír Bizoň, ŠDDO

Ing. Branislav Čech

Marián Horváth

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

Ing. Peter Kohút, CSc.

PhDr. Martin Lacko, PhD.

Anton Selecký

RNDr. Igor Serváček

Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.

Mgr. Margaréta Vyšná

SKSI Slovakia plus

petícia : https://www.peticie.com/peticia_proti_potlacaniu_slobody_slova_a_za_zastavenie_trestneho_stihania_doc_jana_dudasa_drsc

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár