Planéta je ich ihriskom, zákon pre ne neplatí

· Čas čítania: 2 min.
foto: archív

Prvej skupine transnacionálnych korporácií v 30. rokoch minulého storočia sa hovorilo sedem veľkých sestier. Prijali sa zákony, ktoré mali obmedziť ich silu a vplyv na americkú ekonomiku, ale ako pokračoval proces koncentrácie v jednotlivých odvetviach, vytvárali sa stále väčšie a silnejšie zoskupenia, ktoré postupne ovládali stále väčšiu časť ekonomiky na planéte pri stále menšom počte hráčov. Výsledkom je stav známy zhruba od 80. rokov, keď 8000 transnacionálnych spoločností a približne 230 000 ich afilácií (pobočiek) ovláda 90 až 92 percent svetového obchodu. Ešte v 80. rokoch bolo pre japonské alebo americké korporácie typické, že sa snažili mať čo najširšie portfólio činností. Akoby sa riadili heslom: „Čím viac oblastí a podnikov korporácia má, tým je väčší jej riaditeľ.“

V 90. rokoch so zmenami podmienok došlo k radikálnej zmene. Vtedy sa objavili prvé úvahy o tom, že transnacionálne spoločnosti sú prežitkom, nahradia ich sieťové skupiny firiem. Vtedy to bol hit. Veľké korporácie skutočne nesmierne zoštíhleli, prepustili 40 – 50 % zamestnancov, zamerali sa na kľúčový obchod, čím vytvorili podmienky pre množstvo malých firiem. Dnes je outsourcingové a offshore takmer všetko, vrátane výskumu, personalistiky, reklamy, produkčných činností a podobne. Zostal iba kľúčový obchod. Formálne korporácie skutočne zoštíhleli, ale musíme počítať s druhým fenoménom – ich ziskovosť rástla o 20 až 25 percent ročne a s ňou aj ich finančná sila a moc. Prišlo nové milénium a v tomto období sa proces zmenšovania transnacionálnych korporácií zastavil, objavili sa noví globálni hráči, ako je napríklad Huawei alebo ďalšie čínske nadnárodné globálne korporácie, a tieto začali zasahovať do celkového vývoja na planéte.

Dnes zostáva stále zhruba 8,5 tisíca transnacionálnych korporácií, ktoré z hľadiska svojej moci ovplyvňujú celý vývoj svetovej ekonomiky a svetového obchodu, pričom majú obrovské finančné zdroje. Hovoríme o gigantoch, ktorých ročný obrat je na úrovni hrubého domáceho produktu Belgicka, Holandska alebo Dánska. Dnes financujú výskum, medzinárodný obchod, rozhodnutia kľúčových vlád. V skutočnosti vládnu svetu. Tým, ktorí tvrdia, že ide o konšpiračné vyjadrenia, pripomíname štúdiu Medzinárodného menového fondu z novembra minulého roku, ktorá definuje ako kľúčový rizikový fenomén budúceho vývoja na planéte jediný faktor – obrovskú úlohu nadnárodných korporácií fungujúcich mimo zákona, mimo vlád, na svojej osobnej úrovni.

Peter Staňek

 

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

[plsc_button url=“http://bit.ly/podporit-zemavek“ target=“_blank“ color=“red“ style=“flat“ radius=“semiround“ size=“lg“]CHCEM PODPORIŤ[/plsc_button]

 

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár