Prečo som sa stal „popieračom covidu“?

· Čas čítania: 9 min.

Hlavné naratívy:

1. Naratív vlády a mainstreamových médií

Ide zhruba o to, že Covid-19 predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie verejnosti a že vláda sa riadi vedou. Vláda má na srdci naše najlepšie záujmy a na hrozbu zareagovala primerane. Ľudia, ktorí akceptujú tento všeobecný naratív, sa môžu stavať kriticky k zvládaniu niektorých aspektov krízy a možno aj k niektorým opatreniam.

Títo ľudia sú často kŕmení Piersom Morganom (britský televízny reportér) a jeho smiešnymi odbočkami od diskusie, ktorú by sme mali viesť. Vcelku však ten všeobecný naratív akceptujú.

2. Vláda sa neriadila tou správnou vedou a konala neprimerane

Ja ho nazývam „zmätočný“ naratív Petra Hutchinsa, ktorý obhajoval od samého začiatku tejto záležitosti a, pokiaľ je mi známe, stále sa k nemu hlási. Tento naratív znie, že vláda spanikárila a svoje rozhodovanie o lockdownoch založila skôr na hádaní než na dôkazoch.

Vláda sa stále snaží nájsť únikovú stratégiu, ktorou by si zachovala tvár.

Tento názor sa vyvinul časom, keď došlo k lepšiemu pochopeniu vedy a keď veľmi veľa vedcov publikovalo výskumné štúdie dokazujúce, že lockdowny a rúška nefungujú, alebo že majú zanedbateľné prínosy.

Veľkou oporou tohto argumentu od začiatku bolo, že do veľkej miery bez ohľadu na vedecké argumenty boli locdkownové opatrenia úplne neprimerané riziku a miere smrtnosti na vírus. A rozhodovanie vlády bolo založené na hlúposti, panike a kolektívnom myslení.

Tento naratív som v prvých niekoľkých mesiacoch podporoval a stále akceptujem predpoklad, že vedecká interpretácia, o ktorú sa opieral, bola nesprávna a neúplná. Teraz však som presvedčený, že za tým rozhodovaním je zámerný plán a nie nevedecká hlúposť.

3. Covid-19 sa využíva ako prostriedok na zavádzanie novej sociálnej a ekonomickej agendy

Akceptovať tento naratív mi chvíľu trvalo a stalo sa tak až vtedy, keď som sa poriadne prizrel veľkému resetu a agende Svetového ekonomického fóra (WEF). Táto agenda navrhuje ekonomický a sociálny reset, vrátane zamerania sa na klimatickú zmenu, udržateľnosť a rozloženie bohatstva. Uvádza, že ochorenie Covid-19 predstavuje okno príležitosti na zavedenie odvážneho nového sveta, ktorý pre svojich občanov vyzerá ako totalitná nočná mora. Tá hovorí, že do roku 2030 nebudete nič vlastniť a budete šťastní.

Z pohľadu dôkazov treba poznamenať, že iba to, že existuje nejaká svetová agenda Klausa Schwarba z WEF, ktorý sa niekedy oblieka ako zloduch z Jamesa Bonda, ešte nevyhnutne neznamená, že sa toto deje.

K svojmu záveru, že sa Covid-19 využíval ako prostriedok na nastolenie desivého sociálneho a ekonomického resetu, som dospel až vtedy, keď do seba zapadli všetky ostatné aspekty obdobia predchádzajúcich 5 mesiacov.

Samozrejme, opatrenia ako lockdowny, udržiavane sociálneho odstupu, bez ohľadu na primeranosť a neskoršie nezmyselné postpandemické letné nosenie rúšok spočiatku nedávali zmysel. Ale až teraz, keď toto šialenstvo pokračovalo a po prezretí si agendy resetu je očividné, že sa to deje.

Účelom opakovaných lockdownov a nosenia rúšok, propagandy a všeobecného utrpenia je vytvoriť podmienky nevyhnutné na reset spoločnosti a k začatiu takmer od nuly.

Strach z klímy, deštrukcie, poslušnosť a závislosť na štáte, to všetko je nevyhnutné pre to, aby sa táto agenda dala zaviesť. Aby nás dotlačili k pokornej poslušnosti a poddajnosti, potrebujú pretrvávajúcu krízu. A veľký vplyv na toto a spôsob, akým sa to neskôr predá, má agenda klimatickej zmeny, mocná loby.

Svetoví lídri ako Johnson (britský premiér) a Trudeau (kanadský premiér) citlivo aj necitlivo používajú jazyk WEF a opakujú slogany ako „postavme znova lepšie“. Hovorí sa o zdravotných pasoch a sankciách pre tých, ktorí odmietajú testovanie a vakcíny.

Mnohé zo zamýšľaných cieľov, akými sú rozdelenie bohatstva a obmedzenie cestovania, zapadajú do ekonomickej a spoločenskej deštrukcie, ktorej sme v súčasnosti svedkami.

Týchto lídrov pravidelne vídať s WEH, WHO, OSN, MMF, Billom Gatesom, Gretou Thunbergovou, s tými, ktorí túto grotesknú šou riadia. K šíreniu tejto rakoviny prispeli veľké peniaze, vplyv a možno aj nátlak a presvedčili ku globalizmu inklinujúcich lídrov, aby si teraz túto agendu osvojili.

A tí, ktorí sledujú politiku USA, budú vidieť dlhodobý koordinovaný pokus odstrániť Trumpa, stojaceho v ceste resetu, aspoň krátkodobo. Do veľkého plánu a konania v súlade s ním zapadajú aj podozrivé výsledky volieb v USA a protesty hnutia Black Lives Matter (BLM) a ich načasovanie.

Dôležitými časťami skladačky sú aj záznamy z minulosti a história. Do súčasne vynárajúceho sa modelu zrejme zapadajú aj údajné Bidenove blízke vzťahy s Komunistickou stranou Číny a vyššie zmienenými globalistickými organizáciami a niektoré možné dôkazy o podobných pokusoch o reset pri predpovedaní prasacej a vtáčej chrípky.

A, ako vieme, pokusy úplne zničiť svet (Sýria, Irak, Líbya) sú všetko indikátory toho, že máme do činenia s psychopatickými zločincami. Predtým som iba pochyboval, že sa to zlo odvážia obrátiť proti vlastným ľuďom.

Sumárne to znamená, že sú tam prostriedky, motív a príležitosť. Podľa môjho názoru jasne prebieha globálne rozdávanie kariet.

Niektoré neznáme a anomálie

Niektorí komentátori uviedli, že vírus neexistuje, že ako Covid-19 boli nesprávne klasifikované chrípka, ba dokonca aj infarkty.

Je tiež veľa dôkazov, že úmrtia na covid boli nadsadené chybnými PCR testmi a podvodným pripisovaním hospitalizácií a úmrtí na iné príčiny ochoreniu Covid-19.

Musíte si položiť otázku, prečo sa stále snažia preháňať a skresľovať dáta. Z dejinného hľadiska sa totiž politici počas krízy snažia riziká bagatelizovať, nie nadhodnocovať.

Pri zamyslení sa nad celkovým obrazom by človeku napadlo mnohé, no začiatočník by sa mal zrejme sústrediť na to, čo vieme, a nie na to, čo nevieme. Aj tak by sme sa však mali zamyslieť nad nasledovným…

Pôvod ochorenia Covid-19

Média donekonečna špekulujú o tom, kde a ako tento vírus vznikol. Počnúc trhmi s netopiermi až po laboratóriá.

Z hľadiska všetkého, čo som videl, by som teraz nespochybňoval možnosť, že vírus bol vypustený zámerne, s tichým súhlasom vyššie zmienených, usilujúcich sa o reset.

Toto je v mnohých ohľadoch nepredstaviteľné, no odteraz musí byť táto možnosť súčasťou našej obozretnosti.

Vakcíny proti covidu

Toto bude zrejme kľúč k tomu, čo sa bude diať odteraz. Či plán na „Veľký reset“ uspeje – alebo či povedie k jeho anulovaniu a násilnému odstráneniu lídrov.

Iracionálne zaoberanie sa vakcínami súvisí možno do veľkej miery so ziskom. Ale mohlo by byť aj hlavnou časťou prebiehajúcej agendy.

Netestované experimentálne vakcíny v roku 2021, ktoré hrozia vážnymi vedľajšími následkami a ohrozujú plodnosť, sú udivujúce a desivé. Najmä kvôli desať mesiacov trvajúcim dezinterpretáciám, pseudovede, vyvolávania strachu a jednoznačných lží zo strany vlády a médií.

Týchto vakcín by sa mali všetci báť.

Námietky a otázky k opačnému naratívu

Za 10 mesiacov sa, prirodzene, udialo veľa vecí. Ľudia majú sklon vidieť veci izolovane a potom zabudnúť na to, čo sa stalo predtým. Preto sú zmätení a majú otázky.

Niektoré z týchto otázok som si na začiatku a počas svojej cesty položil aj ja.

„Väčšina vlád prijíma rovnaké opatrenia proti Covid-19, nemôžu sa všetky mýliť, alebo byť potajme dohodnuté?“

Práve toto mi robilo starosť na začiatku. Vieme, že sa riadia nesprávnou vedou, že ničia svoje ekonomiky a spoločnosti. Napriek tomu však pre pokračujúcu vyslovenú hlúposť musí existovať hranica.

No vzhľadom na pozadie, vplyv a peniaze miliardárov a na to, že ovládajú inštitúcie na celom svete, je možné vidieť, ako to časom infiltrovalo vlády, ovládané médiá, kontroverzných vedcov a súdnu moc.

Táto agenda nie je nová a, ako som sa už zmienil, zrejme sa o ňu pokúšali už skôr. Pre mňa nakoniec nebolo také ťažké akceptovať, že táto infiltrácia zla prebieha už veľa rokov a teraz sme svedkami realizácie a zdokonaľovania toho plánu.

„Určite je Veľký reset len ďalšou konšpiračnou teóriou?“

Nuž, nie je. Ako som už povedal vyššie, ide o skutočnú agendu. Otázkou je, či ide o agendu, ktorá je už „zaparkovaná“, alebo ktorá práve prebieha.

Všetky vyššie zmienené dôkazy naznačujú, že húževnato prebieha práve teraz.

„Ľudia nebudú akceptovať konfiškáciu či prerozdelenie svojho majetku. Prečo by naše vlády chceli prijať systémy sociálneho kreditu a komunizmu?“

Keby Boris Johnson (alebo Igor Matovič) vo večerných televíznych správach oznámil, že „nebudete nič vlastniť a budete šťastní“, vypukli by, samozrejme, nepokoje. To je dôvod, prečo sa reset zavádza spôsobom, ako sa zavádza, pod rúškom krízy.

Väčšina svetových lídrov a politikov nemá v podstate žiadne princípy ani presvedčenia. V tomto kontexte by existencia takejto agendy pre horné 1%, nepodliehajúce komunizmu, v skutočnosti nebola veľkým problémom. Pre nás áno.

Nie je preto ťažké vidieť, že naši lídri po starostlivom plánovaní, so spoločnosťou, ktorú si držia a pri svojich sklonoch k túžbe po moci a z rôznych pohnútok ochotne alebo zdráhavo odovzdali moc globalistom.

„Je nemožné, aby o súčasnej pandémii klamali všetci: vláda, médiá, vedci a zdravotné sestry.“

Nie, všetci neklamú. Niektorí sú spoluvinníkmi, niektorí niečo vedia alebo tušia, ale príliš sa boja o tom hovoriť a mnohí sú pravdepodobne o tom, čo sa deje a o širšej agende neinformovaní.

Veľkú časť toho tvorí konflikt záujmov, napríklad povýšenie v zamestnaní alebo jeho udržanie.

A tiež strach, zahmlievacia propaganda, klamné dáta a odvádzanie pozornosti. To všetko vyvoláva zmätok, skupinové myslenie a tunelové videnie. Všetky tieto faktory spoločne dokážu vytvoriť ilúziu, že hore všetci klamú, alebo že neklamú vôbec.

Ľudia sú riadení prostredníctvom kombinácie vyššie uvedeného. V podstate je to podobné tomu, ako dokázalo nacistické Nemecko získať takú podporu svojho obyvateľstva.

PCR a proporcionalita – silné argumenty

Či už niekto, s kým sa rozprávam, potrebuje skôr presvedčiť, alebo si to len potvrdiť, ja uvádzam dva silné argumenty.

Prvým je PCR, o ktorom sa tu hovorí už do omrzenia. Na zistenie ochorenia Covid-19 je test po vedeckej stránke nepoužiteľný a keď zvážime, že sa na ňom – a nie na ľuďoch hospitalizovaných priamo s ochorením Covid-19 či naň zomierajúcich – zakladajú všetky opatrenia, celý prístup a „prípady“, domček z karát sa rúca.

Takže, môžete svojej rodine alebo priateľovi povedať, ako vôbec môžu mať čo i len najmenšiu dôveru v oficiálny naratív, keď ďaleko vyššiu pravdepodobnosť zistenia diagnózy získate hodením mince?

Podobne tak sa v rinčaní vytvárania strachu, odvádzaní pozornosti a zavádzania stratil aj ďalší faktor, proporcionalita. Proporcionalita, od začiatku zrejmá riešiteľovi akéhokoľvek problému, ako základ pre vykonanie východiskového posúdenie nákladov a výnosov, ktoré vláda dodnes nevykonala.

Uvažujme zhruba o 60 000 úmrtiach v Spojenom kráľovstve (zverejnený celkový „počet úmrtí do 28 dní od pozitívneho testu“ od marca je, podľa PHE – Ed., 89 860), pri priemernom veku úmrtia 82 rokov, buď následkom alebo s ochorením Covid-19.

A teraz toto číslo porovnajme s miliónmi stratených pracovných miest, zdevastovanou ekonomikou, zatvorenými školami, zrušenými liečbami na rakovinu atď., a nespočetným množstvom problémov duševného zdravia.

Lord Sumption, najlepší právnický mozog Spojeného kráľovstva, to počítal na začiatku. V januári 2021 však na také rátanie naozaj netreba génia.

Inštinkt

Nakoniec, ak osoby, ktorým toto vysvetľujete, odmietajú argumenty založené na informáciách a dôkazoch, položte im otázku: „Čo vám hovorí váš vnútorný pocit?“

Cítia, že je niečo zle, alebo že sa v pozadí odohráva niečo neblahé? Popierajú to, často na základe emócií, skôr ako príde pochopenie?

Položte im otázku a hľadanie odpovede nechajte na nich.

Zhrnutie

Týmto nenaznačujem, aby niekto týmto všetkým zaťažoval starších príbuzných a mládež.

Keď vás ale príbuzní či priatelia stále žiadajú o vyvrátenie oficiálneho naratívu pri jeho objavení sa v televízii, máte možnosť vysvetliť to vyššie uvedeným spôsobom, bez toho, aby vás prerušoval Piers Morgan (alebo naši miestni moderátori na Slovensku).

Možno im to pomôže konečne sa posunúť v myslení a získať pochopenie a hnev – dvoch ingrediencií potrebné na vykopnutie Veľkého resetu a, ako možného pridaného bonusu, Piersa Morgana.

Autor: Kevin Smith publikované v: off-guardian.org,

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj: Prečo som sa stal „popieračom covidu“, Badatel.net, 19.2.2021

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected] UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár