Šamanská múdrosť pre moderného človeka

· Čas čítania: 7 min.
Ilustračné foto: Shutterstock

Český antropológ Mnislav Zelený v dnes zverejnenom článku správne poznamenal, že posledné domorodé kmene, ktoré ešte žijú podľa svojich tisícročiami overených tradícií, by sme mali nechať na pokoji a nevnucovať im náš spôsob života. Rovnako nemá zmysel, aby sme sa ako príslušníci modernej civilizácie hrali na indiánov a snažili sa byť ako oni. Napriek tomu nás tieto kultúry môžu v mnohom inšpirovať. Sú totiž poslednými nositeľmi prapôvodnej všeľudskej múdrosti, bezprostredne spojenej s prírodou, ktorá bola vlastná aj našim predkom a je v nás kdesi hlboko zakódovaná.

Túto múdrosť a postupy s ňou spojené však nemôžeme kopírovať so všetkým, už len preto nie, že civilizácia nás urobila mäkšími, priemerný dospelý Európan či Američan nedisponuje ani takou fyzicou či psychickou odolnosťou, ako osemročný indiánsky chlapec. Samozrejme, vďaka technológiám, s ktorými žijeme v symbióze, dokážeme mnohé veci, o akých sa domorodcom z dažďového pralesa ani nesníva. Na druhej strane, evolučne sme sa nestihli umelému technickému svetu prispôsobiť a spojenie s prírodou je pre nás životne dôležité.

Šamanské techniky v nás môžu toto spojenie upevniť a navyše nám sprístupniť vnútorný duchovný vesmír nášho pôvodného Ja. Posledné domorodé kmene sa v 20. storočí stali predmetom vedeckého výskumu, pričom niektorí z týchto vedcov sa stali priamymi žiakmi pôvodných šamanov. Techniky, ktoré sa od nich naučili, potom prispôsobili pre moderného človeka. Hovorí sa tomu neošamanizmus, alebo mestský šamanizmus. Na rozdiel od toho kmeňového, nie je spojený so žiadnou konkrétnou vierou alebo tradíciami. Tiež niekoľko progresívnych psychologických metód našlo svoju pôvodnú inšpiráciu v šamanských technikách a stali sa niečím ako ich nadstavbou. Patria medzi ne rodinné konštelácie či procesovo orientovaná psychológia.

Preto za skreslené možno považovať presvedčenie, že praktikant šamanských techník (ja rád používam novotvar „šamanista“) je to isté ako domorodý šaman. Ani človeka, ktorý medituje alebo cvičí jogu, nemožno porovnávať s indickým jogínom. Šamanisti sú úplne bežní ľudia, ešte som nestretol žiadneho, ktorý by oplýval „nadprirodzenými schopnosťami“.

Ak si teda niekto myslí, že sa naučí šamanské techniky a potom bude konať zázraky, uzdravovať na počkanie a nebude sa musieť už v ničom za seba rozhodovať (lebo zakaždým mu „múdri duchovia“ povedia, čo má robiť), tak sa hlboko mýli. Áno, všeličo sa vám začne odkrývať – spočiatku tomu zväčša vôbec nebudete rozumieť, ale postupne sa dopracujete k dôkladnejšiemu poznaniu samého seba, čo vám pomôže lepšie chápať i druhých ľudí. A časom im možno aj pomáhať. Súčasťou šamanizmu sú aj liečiteľské techniky, ktorých účelom je človeka zharmonizovať a opätovne ho uviesť do stratenej rovnováhy. Pokiaľ je v štvrtom štádiu rakoviny, s najväčšou pravdepodobnosoťu mu to už nepomôže. V tom prípade mu však šamanský praktikant môže pomôcť zmieriť sa so smrťou a pripraviť sa na odchod z tohto sveta. Choroba v šamanskom ponímaní nie je viazaná len na klinické príznaky, lieči sa človek ako celok, napráva sa jeho „chorý“ život.

Tieto techniky však majú svoju hodnotu aj vtedy, ak sa nimi zaoberáte len sami pre seba. Po dlhšom praktizovaní sa stáva, že sa začnú „diať veci vo vašom živote“. Začnete stretávať ľudí, ktorí vás niekam posunú, prisní sa vám sen, ktorý vám prinesie dôležitú informáciu, dostanete sa do situácií (nie vždy príjemných), ktoré vám pomôžu vyzrieť a priblížiť sa k svojmu poslaniu. Toto by som ale „zázrakmi“ nenazýval. Sú to dôsledky toho, že sa človek dostáva do súladu sám so sebou a so svetom.

Najviac predsudkov som hádam zaznamenal zo strany niektorých kresťansky založených známych, pre ktorých sa šamanizmus spájal s pohanstvom, okultizmom a dokonca so satanom a temnými silami. Ja osobne nevidím nič zlé na neopohanoch, ktorí uctievajú napr. staré slovanské božstvá, ale moderní šamanisti nezvyknú byť vyznavači nejakých kmeňových kultov. Šamanské techniky sú metódou práce na sebe, ktorá v dnešných časoch nie je viazaná na žiadnu vieru. Zažil som dokonca kresťanov, ktorí ich praktizovali. Alebo aj ateistov.

Na rozdiel od okultizmu či mágie, kde sa adept snaží dosiahnuť nejaký konkrétny výsledok (zjednodušene povedané: privolať si úspech), v šamanizme sa pracuje s pokorou. Šamanista môže prosiť o vedenie alebo o radu pri nejakom probléme, ale pritom si uvedomuje, že táto pomoc nie je samozrejmá. Šamanizmus je spirituálnou praktikou, pri ktorej človek skúma rôzne oblasti svojej bytosti a dostáva sa aj do styku so svojim pravým Ja, uvedomuje si svoju prepojenosť s niečím vyšším a môže mať zážitky mystického charakteru. Získava priamu duchovnú skúsenosť bez toho, aby mu ju musel niekto sprostredkovať. Šamanisti sa môžu aj schádzať na spoločných stretnutiach, ale tie slúžia na výmenu skúseností a prácu v skupine a nemajú charakter náboženských zhromaždení. Každý z nich si je akoby zdrojom svojho vlastného náboženstva. Alebo praktizuje nejakú oficiálnu vieru, pričom šamanská skúsenosť mu minimálne pomôže prehĺbiť jej chápanie.

Je to najstaršia známa univerzálna metóda poznania. Aplikovať sa dá mnohými spôsobmi. Mňa zaujal predovšetkým jej psychologický potenciál, preto ju vnímam ako spôsob spoznania samého seba a naprávania vecí, ktoré sú v človeku v nerovnováhe. A tiež napojenia sa na duchovný rozmer, ukrytý v pozadí viditeľnej, hmotnej prírody. Z neho potom môžete čerpať silu, inšpiráciu a odvahu kráčať smerom, ktorý prospieva vašej duši.

Šamanské kurzy 2019

Šamanskými technikami sa zaoberám 20 rokov (od roku 1998), kurzy organizujem a vediem od roku 2002. Rok 2019 znamená určitý posun v mojich aktivitách, keď pätica kurzov, ktoré ponúkam, vytvorí vzájomne sa dopĺňajúci celok, akúsi voľnú šamanskú skolu. Voľnú preto, že nie je podmienkou absolvovať všetkých päť. Prvé tri sú začiatočnícke, pričom súčasťou všetkých troch sú základy techniky šamanského cestovania, pri ktorej adept vstupuje do svojho vlastného vnútorného vesmíru, aby v ňom našiel rady a získal silu pre svoje životné snaženia. Prihlásiť sa na jeden, dva alebo všetky tri môže ktokoľvek. Zvyšné dva sú pokročilé, podmienenné predchádzajúcou účasťou na určitých kurzoch:

1. – 3. februára: Základný kurz: Životný príbeh a poslanie
Zameriame sa na prácu s našim životným príbehom, ako hľadať a nachádzať rovnováhu v našich každodenných zápasoch, ako prežiť ťažké obdobia, ako nájsť svoje životné poslanie, ako fungujú peniaze z duchovného hľadiska, prečo nefungujú tzv. vesmírne objednávkové servisy a ako môžete reálne pracovať na tom, aby ste si pritiahli do života to čo potrebujete. Súčasťou kurzu sú základy techniky šamanského cestovania.
Prihlásiť sa môže každý.

29. – 31. marca: Základný kurz: Mužská a ženská energia
Mužská a ženská energia sú dve základné princípy vesmíru, dva priotipóly, ktoré sa okrem iného manifestujú v dvoch pohlaviach. Pritom aj muži disponujú ženskou a ženy mužskou energiou, v rôznej miere. Zameriame sa na prácu s týmito energiami, na rovnováhu medzi nimi, na ich fungovanie vo vzťahoch. Kurz môže byť aj príležitosoťu pre partnerskú dvojicu, ktorá chce pracovať na svojom vzťahu. Súčasťou sú základy šamanského cestovania.
Prihlásiť sa môže každý.

3. – 8. mája: Dvojitý šamanský kurz.
Prvá časť 3. – 5. mája: Základný kury: Štyri živly a sila prírody
Okrem základov šamanského cestovania budeme pracovať aj vonku v prírode. Naučíme sa, ako nadviazť spojenie s bytosťami prírody a štyrmi živlami, ktoré sa zároveň manifestujú v nás ako štyri časti našej bytosti – Vnútorné dieťa, Vnútorná žena, Vnútorný muž a Duša. Budeme zlaďovať vonkajšiu a vnútornú prírodu.
Druhá časť 6. – 8. mája: Nadstavba: Nastoľovanie jednoty a šamanská tvorba
Všetky živé bytosti sú prepojené, všetko vo vesmíre navzájom súvisí. Budeme sa učiť, ako vnímať a preciťovať tieto prepojenia, jednotu samého so sebou, s inými ľuďmi, duchovnými bytosťami, vyšším zdrojom. Napojenie na vyšší zdroj možno potom využiť pri tvorbe, či už hudobnej, literárnej alebo výtvarnej.
Dá sa prísť len na prvú časť, alebo na obe časti. Prihlásiť sa môže každý.

4. – 9. júla: Pokročilý Rituál smrti a znoduzrodenia
Súčasťou prechodu z detstva do dospelosti v domorodých kmeňoch sú rôzne rituály, pri ktorých adept symbolicky zomrie a znovu sa narodí. Takýto rituál jednak pomáha zmierniť strach z reálnej smrti, jednak umožňuje zbaviť sa ťažkého a nezdravého a vykročiť v ústrety novému životu. V tomto prípade účastníci strávia 24 hodín v riadenom procese, počas ktorého sa symbolicky uložia do hrobu. Ďalších 24 hodín strávia na osamelom mieste v prírode, aby hľadali silu do nového začiatku. Súčasťou týchto procesov je držanie hladovky.
Len pre tých, ktorí už ovládajú základy šamanského cestovania.

28. 8. – 1. 9.: Pokročilý kurz: Základy šamanského liečenia.
Kurz je určený tým, ktorí by chceli využívať šamanské techniky nielen pre seba, ale aj pre pomoc druhým ľuďom. Neznamená to, že musíte byť liečiteľmi, môžete pomáhať len v okruhu vašich blízkych. Absolventi tohto kurzu sa budú môcť zúčastniť na ďalších, nadväzujúcich seminároch, ktoré už nebudú verejne propagované. Šamanské liečenie je príliš komplexná problematika na to, aby sa dala naučiť na jednom stretnutí.
Len pre tých, ktorí už absolvovali Rituál smrti a znovuzrodenia.

Kurzy sa uskutočnia na rôznych miestach západného a stredného Slovenska. Bližšie info získate a prihlásiť sa môžete na: http://marianbenka.webnode.sk alebo na [email protected] .

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár