Slobodomurári ako architekti revolúcií a prevratov

· Čas čítania: 2 min.

Mnohí z nás sa zamýšľajú nad tajomným modusom operandi, energiou, silou a magmou, ktorá sa valí dejinami a mení osudy celých generácií na rozlohách štátov a kontinentov. Nezdá sa byť vierohodné, že v istej chvíli skrátka dav či ulica rozhodne, spontánne sa zíde a s transparentmi či Molotovovými koktailmi v rukách zmení chod dejín. Na úvod našej diskusie o dvoch kľúčových zlomoch novodobej histórie Československa sa skúsme zamyslieť nad úvahami a hypotézami zaoberajúcimi sa samotným Československom. Ony existujú, sú projektované do nášho myšlienkového priestoru a na dosiahnutie určitej miery komplexnosti ich nemožno ignorovať. Ide tu o tajné spoločnosti. Ich existencia sa nedá poprieť – v súčasnosti s rôznymi úmyslami odkrývajú svoje pôsobenie v pozadí. Slobodomurárske lóže a podobné organizované skupiny s veľkým vplyvom sa postupne infiltrovali do spravodajských služieb aj štátnej administratívy, aby sledovali napĺňanie cieľov bratstva. Už architekti Veľkej francúzskej revolúcie boli veľmi dobre organizovanou skupinou, ktorá pod falošnými pokrikmi o bratstve, slobode a rovnosti vládou jakobínov vyvraždila 800-tisíc ľudí za jedinú dekádu: od roku 1789 do roku 1799. Zbožní vidiečania vo Vendée, odmietajúci bezbožnosť z Paríža, sa dočkali tých najbrutálnejších perverzných jatiek. Červený teror jakobínov, revolúciou osvietený rozum na piedestáli pýchy samoľúbeho človeka a jeho ego použili tie isté sily aj v prípade revolúcie v Rusku v roku 1917. Jej dôsledky sa síce pripisujú Stalinovi a boľševikom, no je to len čiastočná pravda. Organizovanie červeného teroru v Rusku má svoj ideologický pôdorys v nihilistickej subkultúre Veľkých lóží. Táto subkultúra stále viac bujnie a jej metastázy ochromujú súčasné generácie.

Autor: Tibor Eliot Rostas

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár