Články Currently viewing the tag: "história"

Pri legende o doplácaní Prahy na Slovensko sa zabudlo, že ak Česko bolo priemyselne najvyvinutejšou časťou Rakúska, tak aj Slovensko predstavovalo jednu z najvyvinutejších priemyselných oblastí Uhorska. Veľký rozdiel tu bol v absolútnom, nie však v relatívnom hodnotení. Nuž a práve opatrenia pražsk…(Read More)

Na to, aby sme pochopili rok 1968, musíme nahliadnuť na začiatok 60. rokov. Tie ovplyvnili viaceré okolnosti: sexuálna revolúcia, ktorá prišla s vynálezom antikoncepčnej pilulky, masívne rozšírenie rekreačných drog, predovšetkým marihuany a LSD, popularita a novosť vznikajúcej masovej popkultúry, ale…(Read More)

Kyjev predvolal talianskeho veľvyslanca kvôli slovám podpredsedu vlády a ministra vnútra Mattea Salviniho, ktorými označil ukrajinský prevrat (2014) za „pseudorevolúciu“ sponzorovanú zo zahraničia a nezdieľa všeobecne pretláčanú tézu, že Krym bol anektovaný Ruskom. „(Taliansky veľvyslanec) je milý človek a chápeme…(Read More)

  & Časopis