Slobodomurárske a sionistické pozadie ruskej revolúcie

Tagged With: , , , , , Add Comment

V knihe Spomienky od Arona Simanoviča sa píše, že keď sa Lev Davidovič Trockij pripravoval na likvidáciu veľkej mocnosti, povedal: „Musíme Rusko zmeniť na púšť obývanú bielymi negrami, ktorým zabezpečíme takú tyraniu, o ktorej sa nesnilo ani najväčším despotom Východu. Rozdiel bude len v tom, že táto tyrania nebude sprava, ale zľava, a nebude biela, ale červená.

Červená v pravom zmysle slova, pretože sa pritom prelejú také potoky krvi, pred ktorými zostanú v šoku a zblednú všetky kapitalistické vojny. Najväčší bankári budú pracovať v úzkom kontakte s nami. Ak v revolúcii uspejeme, rozdrvíme Rusko na veľký cintorín a na jeho hroboch upevníme moc sionizmu, ktorá sa stane takou silnou, že pred ňou pokľakne celý svet. My im ukážeme, čo je skutočná moc. Cestou teroru a krvavých kúpeľov privedieme ruskú inteligenciu do úplného zničenia, do idiotizmu, do zvieracieho postavenia.“

Boľševickú revolúciu v Rusku roku 1917 financoval Jacob Schiff, popredný americký rothschildovský agent, sionistické banky a bankári. Podľa všetkých pravidiel prísne utajovaná, a teda pre pozorovateľa nezrozumiteľná skutočnosť je pochopiteľná až vtedy, ak vieme, že ruská revolúcia – rovnako ako všetky predchádzajúce – nebola žiadnou národnou záležitosťou, ale dielom medzinárodného slobodomurárstva, resp. svetového sionizmu. Johannes Rothkranz v diele Nadchádzajúca diktatúra humanity dodáva: „Podľa diabolskej stratégie, ktorá bola pre nezasvätených divákov neprehľadná, pracovali (a pracujú) kapitalisti a komunisticko-sionistickí revolucionári systematicky a spoločne. Hoci masmédiá (vrátane historických a politických kníh), ktoré sú jednoznačne v ich rukách, cieľavedome líčia kapitalizmus a komunizmus ako nezmieriteľných protivníkov, faktom zostáva, že dodnes sú najväčší kapitalisti rovnako tými najbezohľadnejšími revolucionármi a poprední revolucionári sú vždy i najlepšími priateľmi vysokých financií – jednoducho preto, lebo vždy ide o príslušníkov toho istého národa alebo stúpencov rovnakej ideológie, ktorá sa riadi zásadou: rozdelene postupovať, spoločne uderiť.“ Neopatrne sa vyjadril jeden z vodcov sionizmu Theodor Herzl v knihe Židovský štát (1896), keď napísal: „Ak klesneme, stane sa z nás revolučný proletariát, nižší dôstojníci revolučných strán. Ak postúpime nahor, vzrastie strašná moc našich peňazí.“

Alexander Nečvolodov, šľachtic a veliteľ ruskej cárskej armády, ktorý po nástupe boľševizmu skončil vo vyhnanstve, skúmal vzťah medzi univerzálnou činnosťou sionizmu a komunistickou revolúciou.

Autor: Richard Strážan

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian/eshop/2-1-Casopisy/0/5/161-November-2017

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis