Smrť ako celebrita

Ilustračný obrázok: Archív Zem&Vek

V dnešných časoch sa deti pozerajú na rozkladajúce sa mŕtvoly v amerických seriáloch, bezhraničné násilie a zabíjanie ľudí ako na bežnú rutinu. Pamätám si časy, keď boli televízie aspoň natoľko taktné, že podobné seriály vysielali po 22. hodine a s upozornením. Vzhľadom na to, že hypermoderná doba a relativizácia pracovného času prostredníctvom tzv. flexibilných pracovných zmlúv spôsobila nedostatok záujmu mladých rodičov o výchovu, deti v značnej miere vychováva televízor, sociálne siete a počítačové hry.

Posvätnosť smrti, ktorú analyzujú teológovia a filozofi, v mediálnom priestore zmizla a smrť sa stala bežnou banalitou, ba dokonca prostriedkom zisku či zábavy. Erika Moravčíková spracovala excelentnú kulturologickú štúdiu na tému nekromarketingu (termín zaviedol Lukasz Wojciechowski ako označenie marketingu využívajúceho všeobecne známe marketingové pravidlá a techniky s cieľom vyvolania výmeny, ktorá uspokojí požiadavky jednotlivcov, organizácií a obracia sa smerom k situáciám a predmetom explicitne alebo implicitne spojených so smrťou či parazitujúcich na smrti a tragédii) a nekrotainmentu (smrti ako zdroju zábavy), teda, laicky povedané, nechutného zarábania na smrti v mediálnej kultúre a reklame.

Mediálny magnát Pavel Novotný pre denník SME v roku 2013, ešte pred smrťou Ivety Bartošovej, povedal: „Vedel som, že ak rezignujem na morálne otázky, ktoré sú s touto prácou spojené, môžem sa takto dlhodobo a dobre živiť… Samozrejme, my ju skutočne zabijeme. Ona sa však zabíja i sama, ale o tom sa nebavme. Faktom je, že na nej dlhé roky parazitujeme, ľudsky ju už aj ľutujem.“ A skutočne sa tak stalo a parazitovali dlho po jej smrti. Nekromarketing je kapitalizmus vo svojej najmorbídnejšej podobe. Novotný v tom istom rozhovore ešte arogantne dodal, že si na neho bulvár netrúfne, pretože má vplyv a moc.

Autor: Lukáš Perný

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

Leave a Reply