Svedok podvodu celoplošného testovania podáva žalobu do Haagu

Str. 69. JUDr. Weis

Ešte minulý rok bol jedným z tých, ktorí začínali budovať systém protipandemických opatrení v prostredí verejného obstarávania zdravotníckych pomôcok s krízovým štábom. Až keď sa ako zasvätenec stretol tvárou v tvár s konkrétnymi ľuďmi zistil, že ich zámery sú úplne iné, ako sa verejne prezentujú. Dnes hovorí o obrovskom podvode plánovaného experimentu so slovenskou populáciou v celoplošnom testovaní organizovanom ako vojenská operácia s označením Spoločná zodpovednosť a podáva žalobu na Medzinárodný súdny dvor v Haagu. Advokát JUDr. Peter Weis.

Nie je to tak dávno, čo ste sa slovenskej verejnosti zviditeľnili ako kritik spôsobu vakcinácie, ale aj celoplošného testovania. Čomu ste sa venovali dovtedy, aká bola vaša najvýraznejšia prax v oblasti advokátskej činnosti?

To, čo sa na Slovensku deje v súvislosti s ochorením Covid-19, nemožno nazvať lege artis vakcináciou. Podľa môjho názoru aj podľa názoru svetových odborníkov ide o intramuskulárne vpravovanie látky, ktorá má povahu génovej terapie. Pokusnými králikmi sú v tomto prípade ľudia. Tento pokračujúci experiment sa propaguje a financuje zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Naša kancelária Weis & Partners nedávno dovŕšila 10 rokov svojej existencie. Vybudovali sme pomerne úspešnú kanceláriu strednej veľkosti, ktorá má odborne zdatný tím schopný venovať sa všetkým oblastiam práva, aj právu s medzinárodným prvkom. V minulosti sme sa pomerne úspešne venovali napríklad ochrane spotrebiteľa, t. j. naozaj obyčajných bezbranných ľudí, ktorí boli doslova vykorisťovaní a často naleteli na extrémne nevýhodné podmienky pri požičiavaní si peňazí alebo pri kúpe tovaru na splátky.

Táto agenda sa dá smelo označiť za agendu pro bono a ak chce kancelária fungovať, nedá sa jej venovať ako nosnej činnosti. Napriek tomu nám práve úspechy u týchto ľudí prinášali najviac radosti a profesionálneho naplnenia.

V relácii Mlčanie a v časopise Zem&Vek sa už od roku 2012 veľmi intenzívne venujeme eliminácii korporátnych kampaní farmaceutického kartelu spojených aj s existujúcou provakcinačnou propagandou, ktorá spustením koordinovaného globálneho riadenia prostredníctvom pandemického cvičenia EVENT 201, zasadnutím Svetového ekonomického fóra v Davose v januári 2020, predstavením plánu Veľkého resetu prekračuje rámec vedy a medicíny, koordinuje plán kolosálneho sociálneho inžinieringu a preformátovania celého systému fungovania našej civilizácie. Ergo, problémy s akceleráciou nedodržiavania základných ľudských práv sú tu už niekoľko rokov a týkajú sa aj občanov na Slovensku. Čo bolo tým zásadným impulzom, že ste sa ozvali?

To prebudenie do reality prichádzalo postupne. Ešte minulé leto sme nadšene spolupracovali s odborníkmi v oblasti verejného obstarávania na vytvorení nepriestrelného a maximálne transparentného systému na obstaranie osobných ochranných pomôcok. Prišli sme do osobného kontaktu aj s tzv. odborníkmi z krízového štábu. Osobná skúsenosť s nimi bola ten prvotný impulz. Nesprávali sa vôbec odborne a diktovali podmienky bez akejkoľvek diskusie. Nerešpektovali žiadne autority, ani vysokopostavených štátnych úradníkov. Bolo to zvláštne. Pritom ich činnosť nemala oporu v žiadnom predpise. Ich moc sa javila neobmedzená. Napriek tomu sme systém nastavili tak, aby viac nebolo nutné používať netransparentné rokovacie konania s uchádzačmi a fungovať výlučne na základe dynamického nákupného systému. Ako to skončilo, posúďte sami na základe lustrácie v Centrálnom registri zmlúv. Povestnou poslednou kvapkou bolo spustenie nákupu antigénových testov. V tom čase sme už mali isté indície o nevhodnosti tohto typu testovania. Len čo sme sa o tejto skutočnosti dozvedeli, pokúsili sme sa presvedčiť kompetentných, aby sa týmto smerom neuberali a po nevypočutí nám neostala iná možnosť ako dištancovať sa a ukončiť spoluprácu. Príprava antigénového testovania časom nabrala obludné rozmery a z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že sa ozveme aj verejne. Od toho momentu je naša práca čitateľom známa.

AUTOR: Tibor Eliot Rostas

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár