Svojvoľné opatrenia Matovičovej vlády nevychádzajú z vedeckých štúdií

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračný obrázok: Shutterstock

Ing. Miroslav Sagan poslal už 20. mája na Úrad verejného zdravotnictva žiadosť na základe zákona č. 211/2000 (tzv. infozákona). V nej žiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

– zoznam peer reviewed vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, zoznam publikovaného peer reviewed výskumu, na základe ktorých boli prijaté opatrenia na povinné nosenie prekrytia horných dýchacích ciest obyvateľov Slovenskej republiky;

– zoznam peer reviewed vedekých štúdií, publikovaných vo vedeckých časopisoch, zoznam publikovaného peer reviewed výskumu, na základe ktorých bolo prijaté rozhodnutie o znížení vzdialenosti na 5 m z 20 m;

– zoznam peer reviewed vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, zoznam publikovaného peer reviewed výskumu, na základe ktorých bolo napisané v opatrení OLP/4084/2020 z 19. 5. 2020 tvrdenie: ,,Uvedená vzdjomná dištančná vzdialenosť (5 m), ktorú je potrebné dodržať, sa považuje vo všeobecnosti za dostatočnú pre zabrznenie prenosu ochorenia pri pobyte vo vonkajšom prostredí.“;

– zoznam odporúčaní WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), ktoré odporúčajú nosenie rúšok všetkým obyvateľom, pokiaľ bolo na tieto odporúčania prihliadané pri vydaní opatrenia OLP/4084/2020, OLP/3 3 5 5/2020 alebo OLP/4084/2020.

– písomné potvrdenie, či bolo prihliadané na Odporúčanie WHO https:/hinyurl.com/uczt5qm, pokiaľ bolo na tieto odporúčania prihliadané pri vydaní opatrenia OLP/4084/2020, OLP/3355/2020 alebo OLP/4084/2020.

„Nedialo sa nič až do minulého týždňa, kedy som UVZ napísal email a upozornil som ich, že prešvihli lehoty. Následne som v utorok upovedomil telefonicky aj písomne právny odbor Okresného úradu Bratislava 2 Ružinov, že potrebujem poradiť, kam mám zaslať žiadosť na začatie priestupkového konania voči Úradu verejného zdravotníctva za priestupok podľa paragrafu 21a spomínaneho zákona,“ píše Miroslav Sagan na svojom facebooku.

Odpoveď dostal s oneskorením včera. Navyše bola mimoriadne stručná: „Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva svoje opatrenia na základe záverov zo zasadnuti Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, po konzultácii s odborným konzíliom. Preto pri svojej činnosti nevychádzal z požadovaných peer reviewed vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, ani zo zoznamu odporúčaní WHO, ktoré odporúčajú nosenie rúšok všetkým obyvateľom, a teda Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemá Vami požadované publikácie k dispozícii.“

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár