Prada má na krku rasistický škandál

Prada čelí kri­tike za to­var, ktorý má byť údajne ra­sis­tický Lu­xus­nej značke hrozí vy­soká po­kuta a svo­jich za­mest­nan­cov musí vy­ško­liť o ľud­ských prá­vach Ta­lian­ska módna značka Prada mi­nulý týž­deň v pia­tok z vý­kla­dov svo­jich ob­cho­dov od­strá­nila sadu po­sta­vi­čiek pri­po­mí­na­júce opice. … Čítať ďalej

0
1 2 3 4 5 6
x

Dostávajte upozornenia na výber najlepších článkov priamo do vašej e-mailovej schránky.