Články Currently viewing the tag: "ZSSR"

Bývalý generálny tajomník Komunistickej strany ZSSR bol ôsmym, a zároveň posledným lídrom Sovietskeho zväzu. Mainstreamovú aureolu prijal po demontáži ZSSR a Varšavskej zmluvy, čím bola ukončená studená vojna a mal nastať trvalý mier. Michail Sergejevič Gorbačov sa narodil v obci Privoľnoje rusko-ukrajinsk…(Read More)

  & Časopis