Útoky multikulturalistov na zloženie národných futbalových tímov

· Čas čítania: 10 min.
Francúzsky "národný" futbalový tím. Foto: Shutterstock

Francúzska mimovládna organizácia LICRA (Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitismu) sa pustila do chorvátskej futbalovej reprezentácie za to, že sú všetci hráči belosi. Za príklad im dáva francúzsky tím, ktorý je “multietnický a multifarebný.”
https://www.hlavnespravy.sk/francuzska-antirasisticka-mimovladka-skritizovala-chorvatsky-futbalovy-tim-za-ze-je-prilis-biely/1468130

Ide o požiadavky podobné kvótam pre prijímanie migrantov a takzvaným ženským kvótam v politike, vedúcich funkciách, v rámci ideológie rodových rovností… V pozadí kritiky je zrušenie pojmov národný štát a štátotvorný národ, na báze ideológie multikulturalizmu a multi civilizačnej, kultúrnej a náboženskej Európy. A s ňou preferovaný občiansky nad národným princípom, ako „žriedlom“ vlastenectva a patriotizmu.

Kedysi hrdé nacionalistické Francúzsko je dnes vo svojich národných troskách a v národnej agónii… Navyše, prebieha dechristinizácia Francúzska; zosadenie kresťanského Boha náhradou za človeka, veriaceho ateistu, voluntaristiského liberála, voľnomyšlienkára, ako vyšité z kontextu Veľkej francúzskej revolúcie… a na jeho miesto sa tlačí džihádistický politický islam. Toto sa deje v jednom z dvoch „jadier“ budúcej EÚ. Francúzsko má „navyše“ Macrona.

Slovenský, jednoznačne so systémom matrixu EÚ politicky korektný mainstream, vrátane „verejnoprávnej“ televízie len veľmi cudne a selektívne informoval o tom, že oslavy francúzskeho víťazstva vo futbale v Rusku sa niesli v troch vrstvách — nielen radosti, ale aj násilia, a to: autochtónni Francúzi verzus prisťahovalci a Macronove ekonomické a sociálne politiky…Francúzska polícia je materiálne aj personálne už „na kolenách“…

Detto Veľká Británia. Má Mayovú. Sfarebnieva aj Nemecko, ako druhá časť „dvojjadra“ EÚ… Má Merkelovú. Tieto, ale aj ostatné západo-európske krajiny a krajiny európskeho severu, „sfarebnievajú“ už od 70-tych rokov… Príslušníci autochtónnych, pôvodných národov v ich národno-štátnych celkoch, stávajúci sa už len národnými menšinami, majú možnosť voľby: súhlasiť-nesúhlasiť, prijať-neprijať.

Útok liberálnych fašistov je vedený aj voči krajinám V-4. Mimochodom, Lisabonská zmluva, nič také, čím by bolo možné vymáhať na členských štátoch východnej Európy (EÚ) ich multikulturalizáciu, tobôž rodovú pestrosť dúhy, neobsahuje.

Ilustračné doplnky, fakty, argumenty, realita

Denník N píše sám na seba a popritom konšpiruje:
https://dennikn.sk/1183200/testuju-nas-ako-si-privykame-na-krv/?ref=tit1
Slniečkári neodporúčajú, oni nariaďujú a prikazujú. Skúste sa im postaviť na odpor…

Pri obsadzovaní „národných“ mužstiev (personalizácia) hrá významnú rolu aj biznis a „trhový mechanizmus“ (obchod s hráčmi a korupcia): Stačí, ak hrá dobre, tak je aj dobre zaplatený; farba pleti nehrá žiadnu rolu, je podradená „národnej“ futbalovej prestíži. Biznismeni vo futbale nie sú rasisti. Šli by tým proti sebe. Ide im len o zisky. Peniaze sú u nich až na prvom mieste a hráči sú ich investície a kapitál.

Svojou sprísnenou imigračnou politikou a ochrannými politikami a tiež na diktát „ľudsko-právnych“ organizácií reagujú USA (Trump) kontraproduktívne, a Izrael, ten v reakcii na škandalózne protiizraelské „arabské“ islamistické rezolúcie OSN/UNESCO práve prijal zákon, ktorým svoju krajinu definuje ako výlučne židovský štát. Odporcovia zákona, ktorý vraj obmedzuje práva menšín, kvičia, a je to najmä 20-percentná arabská menšina: Demokraciáááaaa! Každá demokracia ale má a musí mať hranice, za ktoré sa ísť nedá.

Vysvetlivka: Izrael po siedmich rokoch schválil tento zákon, tvrdým návratom k pôvodnej myšlienke z roku 1948, že: Izrael je národný štát všetkých židov, po sústavnej antisemitskej delegitimizácii Izraela, a po dvojročnej ostatnej sérii proti izraelských rezolúcií OSN a UNESCO, a už otvoreným ahistorizmom islamistických Arabov, ktorí s ich spojencami tvrdia, že Jeruzalem dokonca (!) Chrámová hora, nemá nič spoločné so židovstvom…
http://jeruzalem.sk/svate-mesto/chramova-hora/

Ide o štrnásty symbolický zákon z radu základných izraelských zákonov, posilňujúcich a chrániacich židovskú štátnosť (obdobou je maďarský balík zákonov Stop Soros). Hebrejčina sa stáva jediný oficiálny izraelský jazyk, arabčina sa stane len jazykom so špeciálnym postavením, a hlavným mestom Izraela sa zákonom stáva celý Jeruzalem. Benjamin Netanjahu k nemu vyhlásil:Opakujem, že to je náš štát. Židovský štát. Je to naša zem a náš jazyk…“ Bodka. Aj za Arabmi, moslimami, OSN a UNESCO.

Multikulturalisti a ich slniečkári sú nástroje sociálneho inžinieringu a ten sa ale nerovná genetickému inžinierstvu; každá ľudská bytosť má svoju farbu pleti, rasu a etnikum, z ktorého vzišla, uložené v genetickom kóde svojho fenotypu, a oboje sú súčasťou všeobecného ľudského genotypu a pestrého, nádherného ľudského fenotypálneho genofondu, ktorý vo svojej podstate túži po mieri, pokoji a súžití v prostredí, z ktorého pochádza.

Každé cudzie prostredie, v ktorom sa taká ľudská bytosť ocitla, či už dobrovoľne ako hosť, alebo pod vplyvom okolností (útek pred prenasledovaním a vojnou, alebo z ekonomických či klimatických dôvodov), je preň prirodzene cudzím a nepriateľským, a kladie zvýšené nároky na jej adaptáciu a integráciu (prijatie právneho poriadku a kultúry).

Zmiešavanie rás, etník, národností, kultúr a náboženstiev je možné len dobrovoľne (!), so súhlasom všetkých dotknutých, a nie skupiny nevolených uzurpátorov moci a diktátu, tobôž mimovládneho „neziskového“ sektora.

Sociálna a integračná prax ale ukazuje, že experimenty multikulturalistov, neo liberálov a pseudo demokratov, ženúcich vzájomne cudzie rasy a etniká do pôvodne rasovo a etnicky, kultúrne a nábožensky rovnorodej autochtónnej Európy, nad rámec povinnosti ich ľudsko-právnej ochrany podľa Ženevských dohôd (základné ľudské právo na zdravie, život, ochranu a bezpečie), samé o sebe nie sú zárukou mieru a vnútornej bezpečnosti Európy.

Sociálne, a násilné, tobôž pán boh chráň (!) genetické inžinierstvo (invazívny zásah do genetiky), je vo svojej podstate aj z pohľadu antropológie (komplex vied o človeku) neakceptovateľné a antihumánne, v rastúcom multi konflikte so základnými ľudskými právami, humánnou bioetikou, a páchne zločinným genocídiom, zameraných na bielu rasu, jej autochtónnu (domovskú) civilizáciu, kultúru a náboženstvo.

Takzvané „elity“ Európskej únie vedno s jej islamizáciou ničia a likvidujú Európu. Ich „nová“ Európa nemá budúcnosť. Treba ich zastaviť, pokým je ešte ako-tak čas.

Diagnóza: Ľavicový extrémizmus „novej progresívnej ľavice“ neomarxistov vo vedení EÚ…
Terapia: Kontrola činnosti a obmedzenie financovania „ľudsko-právnych“ mimovládok, takzvaných „neziskoviek“ financovaných zo štátneho (vládneho) rozpočtu a zo západného zahraničia, trestne stíhať ako spolitizovanú, extrémistickú a nebezpečnú ľavicovú ideológiu. Výzva slovenskej vláde na prijatie už dvakrát navrhovaného a odmietnutého zákona o mimovládkach, obdobného, aký prijal Izrael, Rusko, Maďarsko; vzor: Zákon FARA v USA.
Dôvod: Útok na ústavné zriadenie Slovenska, ako národného štátu…

Iniciácia súdneho konania proti Maďarsku Európskou komisiou, ktoré má vykonať Súdny dvor Európskej únie za balík zákonov Stop Soros, a v ňom aj za zákon o zákaze bývania na verejných priestranstvách a pomoc „ulice“ a „mimovládok“ žiadateľom o azyl, je dôkaz, že EÚ a EK stoja za Sorosom… Maďarsko je po Poľsku druhou krajinou V-4 (poťažmo V-5 – potenciálne aj s Rakúskom) „na koberci“ EÚ…

Ide totiž o oneskorený proces zablokovaného národno-štátneho identitárstva 19. storočia, zablokovaný jarmom Veľkého Rakúsko-Uhorska, nemeckej Tretej ríše a boľševicko-komunistického Ruska a ZSSR…

Povinnosť Maďarska do 60 dní odpovedať EK na jej otázku, vo vzťahu k ad hoc pomoci žiadateľom o azyl, je jednoduchá: Takzvaná „ulica“ a „mimovládky“ nie sú oprávnené a právomocné rozhodnúť, ktorý žiadateľ o azyl spĺňa kritériá pre udelenie azylu, vo veci môže rozhodnúť len oprávnený, zo zákona na to zriadený a právomocný orgán, a náležitú ochranu a materiálnu pomoc smie žiadateľom poskytnúť len štát, v zariadeniach na to určených a po nevyhnutne potrebnú dobu (…). A neexistuje žiadna európska legislatíva, okrem Ženevských konvencií a zatiaľ platnej dohody Dublin 3, ktorá prikazuje Maďarsku alebo ktorémukoľvek štátu, nemať právo na vlastnú azylovú politiku a zákony…

Zopár dobrých tipov na čítanie, premýšľanie a tvorbu vlastného názoru v medzičase:

Sú Slovania vyvolený národ?
https://blog.hlavnespravy.sk/6539/slovania-su-vyvoleny-narod-tvrdia-vedci/

Môj komentár k článku:
S pojmom „vyvolený národ“ začal židovský Boh… V novovekej histórii to mali byť árijskí Germáni… Každá rasa, etnikum, národ, majú svoje genetické a fenotypálne zvláštnosti, jedinečnosti, ktoré ich ale neposúvajú nad iné rasy, etniká a národy, patriace do rámca všeobecného ľudského genómu. V ľudskom genóme je prostredníctvom jeho fenotypov skrytá jedinečnosť, zvláštnosť a neopakovateľnosť každej ľudskej bytosti. Žiadna ľudská bytosť nikdy v minulosti ani v súčasnosti nemala kópiu. Tou môže byť jedine klon originálu. Každá ľudská bytosť je originál. Nový originál vzniká aj krížením.

Nič proti výskumu a jeho výsledkom, genetika sa posúva stále dopredu, vďaka Mendelovi, a ak by Darwin vedel, čo v Brne „vyvádza“ Mendel, jeho evolučná teória by vyzerala inak…

Podstata: Žiadna rasa, etnikum ani národ nie je nadradený iným rasám, etnikám a štátotvorným národom.
Záver: Nedopusťme, aby ľudské rasy, etniká a národy boli unifikované fašistickou ideológiou a politikami multikulturalizmu.

Maďarskému národu bola predpovedaná a pripisovaná zvláštna úloha v novodobých dejinách Európskej únie, práve na pozadí ich národovectva a silne znejúceho maďarstva (a kresťanstva). Túto úlohu by mali zohrať aj Slovania. To je asi tak všetko. Nič viac, nič menej.

Poľský poslanec Právo a spravodlivosť, Dominik Tarczyńsky: “Neprijmeme ani jedného moslima, pretože sme to sľúbili voličom, … preto bola zvolená naša vláda, a toto je dôvod, prečo je Poľsko tak bezpečné, a preto sme nemali ani jeden teroristický útok.”

Keby migranti inej farby pleti prišli do Prahy či do Varšavy, pravdepodobne by ich tam zbili.“ Na nedávnom uzavretom stretnutí, ktorého záznam unikol do médií, to povedal holandský minister zahraničia Stef Blok. Člen Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD) premiéra Marka Rutteho okrem iného označil multikulturalizmus za skrachovaný koncept.

Podľa denníka De Volkskrant šéf holandskej diplomacie na uzavretom stretnutí s holandskými zamestnancami medzinárodných organizácií 10. júla hovoril predovšetkým o migrácii a jej riešení. Uviedol okrem iného, že sa v Európskej únii nikdy nemôže presadiť koncept centrálneho rozdeľovania utečencov medzi členské krajiny. „Východoeurópania s tým nebudú nikdy súhlasiť,“ povedal Blok s tým že „…aj keby sa predsa len podarilo členské štáty na východe EÚ presvedčiť, problém by to nevyriešilo. Prejdite sa ulicou vo Varšave alebo v Prahe. Tam nechodia vôbec žiadni farební ľudia. Tí ľudia (migranti) sú počas týždňa preč. Boli by pravdepodobne zbití,“ uviedol šéf holandskej diplomacie a dodal, že cudzinci inej farby pleti nemajú vo východnej Európe žiadne vyhliadky na normálny život. (ČTK, MST – 19. júla 2018)

Likvidácia rasového, etnického a národného elementa v rasovej, etnickej a národnej genetike, genotype a fenotype jednotlivých rás, etník, národov a ich kultúr nie je možná
a/ ani sociálnym inžinierstvom (ideológia a politiky multikulturalizmu),
b/ ani genetickou manipuláciou.

V možnosti je len výmaz rasovej, etnickej a národnej pamäte. Ako sa to robí, vieme… Skutky „nadnárodných“ politických „elít“ a ich snahy o pretvorenie pôvodnej, autochtónnej Európy s rovnorodým rasovým, etnickým a národným zložením jej obyvateľstva na multi rasovú, multi etnickú a multikultúrnu Európu, možno považovať za
a/ negramotné bláznovstvo,
b/ vedomú, úmyselnú genocídu a likvidáciu pôvodných európskych národov.

Oba prípady majú riešenia:
a/ preškoliť alebo izolovať od spoločnosti pod dohľadom špecializovaných odborníkov,
b/ medzinárodný trestný tribunál a spravodlivý súdny proces.

Na stave vecí sa významne podieľajú neo liberálne médiá slniečkárskeho mainstreamu, ruka v ruke s „tretím, neziskovým sektorom“ v spolupáchateľstve. Za útok je primárne zodpovedný vždy agresor. Vládne elity EÚ a slniečkárskych štátov nesú spoluzodpovednosť za takmer pravidelné teroristické útoky tým, že agresorom ich teroristické útoky umožnili… A patrí k nim aj najnovší útok nožom a 14 pobodaných, v nemeckom Lübecku zadržanou osobou iránskeho pôvodu…

Ak má Európska únia pokračovať vo svojej existencii, okamžite by sa mala vrátiť k jej pôvodnej myšlienke len (!) ako združenie nezávislých a suverénnych národných štátov, s ochranou vonkajších vonkajších hraních a Schengenu, vnútornej bezpečnosti autochtónnych občanov Európskej únie, so spoločnou ekonomikou a obchodom. Nič viac ani menej.

A práve s poukazom na slobodu a demokraciu, o ktorú sa tak vo vnútri EÚ bojuje a kričí, a ktorá je štátom východnej EÚ (V-4) odopieraná, EÚ sa nesmie stať totalitnou diktatúrou, lebo v tom momente končí, a ak kto chce, či nechce, potom vyhrá Putin, lebo „na vine je vždy (aj) Putin“. Ale to by sa EÚ súbežne musela bezo zvyšku vedieť vyrovnať so „stratenými“ a nedohľadateľnými, nelegálnymi imigrantmi „zmiznutými“ v jej útrobách, a naložiť s nimi podľa medzinárodných konvencií…

Zdroj: https://blog.hlavnespravy.sk/6577/utoky-multikulturalistov-na-zlozenie-narodnych-futbalovych-timov/#

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár