VIDEO: Zavrhnuté svedectvá (2018)

Tagged With: , , Add Comment

„Desiatky rokov bol počas komunistického režimu prezentovaný jeden oficiálny pohľad na naše dejiny, pohľad, ktorý vytvoril ÚV KSČ. Dnes sú v slovenskom verejnom priestore prezentované takisto len jednostranne zamerané svedectvá bez konfrontácie s odlišnými názormi a postojmi, čo neodráža historickú realitu.“ Tieto slová sa objavujú v úvodnej časti nového slovenského dokumentárneho diela.

Dokumentárny film Zavrhnuté svedectvá vypovedá o období 1. Slovenskej republiky (1939–1945). Prináša spomienky a vyznania pamätníkov, doplnené slovami historika Martina Lacka, ako aj dobovými filmovými zábermi. Podľa samotných tvorcov ide o „amatérsky dokument“, ktorého cieľom je dať priestor spomienkam obyčajných ľudí na „mimoriadnu časť našej histórie“.

Spomienky a skúsenosti pamätníkov na život v našom prvom samostatnom štáte v moderných dejinách, ktoré nemali nikdy uzrieť svetlo sveta. Náš dokument nie je pokus vytvoriť alternatívnu históriu, ale snaha uchovať svedectvá. Pre poznanie tejto časti našej minulosti odporúčame štúdium odbornej literatúry,“ uvádzajú vo svojom stanovisku autori filmu Ján Pastuszek a Dávid Pavlík.

Pramene:
[1] VIDEO: Zavrhnuté svedectvá – Zakázaný dokument; Infovojna, 28.7.2018
[2] Zavrhnuté svedectvá – film, ktorý treba vidieť; autor: Ján Maršálek; Priestor Net, 2.8.2018

Richard Strážan
(*1969, Bratislava) Geopolitický a spoločenský analytik dlhodobo pôsobiaci, bádajúci a študujúci vo viacerých mestách Európy a Ázie; konfrontuje korene, poznatky a vplyvy historických, filozofických a kultúrnych vied, smerov a náboženstiev na spoločnosť a jej pohyb v priebehu storočí...

Pridaj komentár

  & Časopis