Všetci sme navzájom prepojení. Dá sa to prakticky využiť

· Čas čítania: 7 min.
Ilustračný obrázok: Shutterstock

Na novodobých šamanských kurzoch a stretnutiach sa zvykne začínať spoločným bubnovaním. Robí sa to kvôli tomu, aby sa ľudia prepojili, zosúladili a sami seba precítili ako súčasť skupiny. Často ma až zarážalo, ako sa po krátkej inštruktáži ľudia, ktorí sa navzájom videli prvýkrát, dokázali zladiť v spoločnom rytme, ako prirodzene všetci naraz zvyšovali alebo znižovali hlasitosť a potom bez akejkoľvek inštrukcie naraz skončili.

Pozorovali ste niekedy letiaci kŕdeľ vtákov? Svojho času som si na prechádzke všimol kŕdeľ vrabcov, ako vzlietol, pričom každý jedinec zachovával presne rovnaké odstupy od ostatných. Potom naraz, ako jedna bytosť, všetci zosadli na najbližší strom. Podobný pocit súladu mávam pri spoločnom bubnovaní. Keď sa ľudia potom delia o svoje pocity, mnohí hovoria, že sa cítia nabití energiou.

Carl Gustav Jung aj na základe vlastných mystických skúseností prišiel s tvrdením, že všetky ľudské bytosti sú navzájom prepojené cez kolektívne nevedomie. Starí šamani boli ešte radikálnejší – tvrdili, že navzájom prepojené v jednej veľkej kozmickej sieti sú všetky bytosti, nielen ľudia. Preto napr. pri liečení na diaľku mohli zobrať kameň, paličku alebo nejaký predmet a jeho prostredníctvom sa spojiť s dušou vzdialeného pacienta.

V šamanizme sa často využíva princíp zástupných objektov. Jedno takéto cvičenie by som vám rád popísal podrobnejšie. Choďte niekam do prírody a nazbierajte si niekoľko rôznorodých kameňov. Môžete s nimi potom pracovať buď priamo vonku, kde ste ich nazbierali alebo si ich prinesiete domov. Podľa toho, kde sa dokážete lepšie sústrediť. Každý z kameňov by mal predstavovať jeden dôležitý prvok vášho života. Jeden kameň môže symbolizovať vašu prácu, druhý vašu rodinu, tretí váš koníček, štvrtý váš vzťah k prírode… Ak to tak cítite, môžete ísť do väčších podrobností. Napríklad namiesto jedného kameňa za vašu rodinu môžete použiť samostatný kameň za každého jej člena.

Bez rozmýšľania, intuitívne berte jeden kameň za druhým a klaďte ho na zem. Potom si všimnite rozostavenie kameňov: Ktoré kamene sú v strede obrazca? To sú zrejme tie oblasti vášho života, ktorým venujete najviac pozornosti. Ktoré kamene sú zase na okraji? Ktoré dvojice či trojice kameňov sú blízko seba? Tie zrejme spolu úzko súvisia. Pozorujte zostavu kameňov a pritom rozmýšľajte nad vašim životom. Páči sa vám ako je usporiadaný? Čo by ste na ňom radi zmenili?

V poslednom kroku začnite kamene premiestňovať a nanovo usporadúvať tak, aby ste z celkového obrazca mali lepší pocit. Ak chcete, niektoré kamene odoberte, budú predstavovať činnosti alebo vzťahy, ktoré by bolo dobré ukončiť. Môžete tiež pridať nové kamene, ako symbol nových vzťahov alebo činností, ktorým by ste sa chceli začať venovať. Vytvoríte tak harmonickejšie usporiadanie vášho života, ku ktorému by ste potom mali smerovať.

Z väčších kameňov sa dá postaviť posvätný indiánsky kruh, po anglicky medicine wheel. Kamenné kruhy stavali aj naši dávni predkovia, ich popis a „návod na použitie“ sa žiaľ nezachovali. Vzhľadom na univerzálnosť duchovných princípov sa však dá predpokladať, že sa v zásade nelíšili od tých indiánskych. V tomto prípade jednotlivé kamene predstavujú časti našej bytosti. Tie hlavné, umiestnené na štyroch základných svetových stranách, symbolizujú Vnútorné dieťa, Vnútornú ženu, Vnútorného muža a Dušu. Slúžia ako komunikačný kanál na spojenie s nimi.

Pri Vnútornom dieťati sa odhaľujú skryté traumy a nedoriešené problémy z detstva, rovnako ako nezdravé programy a tvrdenia, ktoré nám naši rodičia vložili do hlavy, keď sme boli malí. Vnútorná žena je ženskou energiou v nás, predstavuje náš vnútorný svet a problémy vo vzťahoch. Vnútorný muž je zase esenciou mužskej energie, predstavuje naše konanie vo vonkajšom svete, súvisí s ním naša práca a životné poslanie. Duša predstavuje náš duchovný život, spojenie s Bohom, vyšší zmysel. Adept obchádza celý posvätný kruh a keď je v niektorej z týchto oblastí niečo v neporiadku, pri príslušnom kameni sa v ňom spustí reakcia a začne sa proces liečenia. Niekedy má doslova pocit, akoby k nemu kameň prehovoril.

Na rovnakom princípe sú založené aj rodinné konštelácie – moderná terapeutická metóda nemeckého psychológa Berta Hellingera. V rodinných konšteláciách sa ako zástupné objekty používajú živí ľudia. Predstavte si, že ste v miestnosti plnej ľudí a požiadate vedúceho skupiny, že si chcete postaviť konšteláciu na nejaký váš problém. Napríklad sa chcete pozrieť na to, prečo sa každý váš vzťah rozpadne. Jednou z možností je postaviť z ľudí model vašej pôvodnej rodiny, teda rodiny, v ktorej ste vyrastali. Vstanete a bez akéhokoľvek špekulovania, čisto intuitívne, vyberiete zo skupiny muža, ktorý bude predstavovať vášho otca. Podobne vyberiete vašu matku, súrodencov, starých rodičov. Ďalšie postavy (napr. otcova milenka, vaša súčasná partnerka), sa doplnia podľa potreby. Napokon vyberiete niekoho, koho postavíte za vás samých.

Postavy rozostavíte v priestore a vedúci, nazývaný aj „konštelatér“, sa ich začne pýtať, ako sa cítia. Začnú sa diať pre niekoho ťažko uveriteľné veci. Človek, ktorý „hrá“ vášho otca, začne rozprávať presne ako on, vašej „mame“ začne vyčítať (niekedy od slova do slova) presne to isté, čo jej vyčítal váš otec a tak podobne. Pritom ten človek v živote vášho otca nevidel, ani vy ste mu o ňom nič nepovedali. Akoby duše vašich príbuzných vstúpili do týchto ľudí.

Postupne, vo vzájomnom dialógu s jednotlivými postavami, sa začne vyjasňovať váš problém. Možno sa dozviete, že váš otec nedôveroval ženám a preto mal popri mame vždy (pre istotu) aj nejakú milenku. A tá jeho nedôvera možno pramenila z toho, že stará mama škaredo podrazila starého otca. Vy síce netúžite po ničom inom, ako po harmonickom vzťahu s jedinou ženou, ale tento model nezdravého správania prešiel od vášho otca k vám a v podvedomí vás ovplyvňuje.

V zásade väčšina problémov v rodinnom systéme vzniká, keď niekto nie je na svojom mieste, na ktoré patrí. Keď otec rodiny nie je v úlohe muža, matke nie je v úlohe ženy (konštelácia napríklad ukáže, že si nestoja bok po boku, ale chrbtami k sebe). Keď sa deti vyvyšujú nad rodičov, neskláňajú sa pred ich autoritou alebo sa dokonca tlačia na miesto ich partnera (psychologicky, nemá to nič spoločné s incestom). Napríklad matka detí robí mamu aj ich otcovi a na mieste jej partnera stojí najstarší syn. Častým zdrojom nerovnováhy býva aj vytesnenie nenarodeného dieťaťa a odmietnutie uznať, že aj ono patrí do rodiny.

Konštelatér sa potom snaží usporiadať rodinný systém tak, aby sa mu vrátila stratená harmónia. Viesť napríklad deti, aby uznali rodičovskú autoritu, matku, aby sa napojila na ženskú líniu predkov a začala rozdávať lásku, otca, aby sa napojil na mužskú líniu predkov a začal byť žene a deťom oporou. Nerobí to so skutočnými členmi rodiny, ale s „náhodne“ vybranými členmi skupiny, ktorá sa zišla. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť a spojenie, ktoré vznikne tým, že sa niekto postaví do konštelácie, sa však často počas nasledujúcich týždňov a mesiacov začínajú zlepšovať vzťahy aj v skutočnej rodine.

Podobným spôsosobom sa dajú riešiť problémy aj v pracovnom kolektíve, občianskom združení alebo akejkoľvek skupine ľudí, ktorí majú medzi sebou nejaké vzťahy. Riešia sa takto aj zdravotné problémy, keď sa účastníci postavia do rolí jednotlivých životných orgánov alebo častí tela. Ako hovorí konštelatér Milan Libiak, často sa tieto orgány v procese aj tak „premenia“ na členov rodiny. Nie nadarmo ľudia používajú zvraty ako: „Leží mi v žalúdku“, „Mám ho plné zuby“, „Dusí ma“. Aj starí šamani vedeli, že väčšina chorôb pochádza z nezdravých vzťahov. Najmä často choré deti signalizujú, že niečo v rodine nefunguje tak ako by malo.

Starobylé šamanské techniky a moderné rodinné konštelácie predstavujú len rozličné spôsoby využitia toho istého univerzálneho princípu vzájomného prepojenia. Oboje si budete môcť vyskúšať koncom augusta na Šamanskom týždni smrti a znovuzrodenia, na ktorý vás srdečne pozývam.

Šamanský týždeň smrti a znovuzrodenia s rodinnými konšteláciami

od 24. 8. do 2. 9. 2018

na konskej farme v Orovnici (okres Nová Baňa)

Úvodný víkend bude venovaný základom šamanských techník, je možné prihlásiť sa samostatne len na túto prvú časť. Vyskúšate si harmonizujúce účinky šamanského bubnovania a spevu, oboznámite sa s niekoľkými spôsobmi napojenia sa na prírodné energie a práce so štyrmi živlami. Naučíte sa základy techniky šamanského cestovania, pri ktorom sa adept v zmenenom stave vedomia vydáva na výpravu do inej reality po radu a po pomoc. Vyskúšate si pobyt v posvätnom kamennom kruhu, ktorý pomáha liečiť jednotlivé časti našej duše.

Nasledujúci týždeň účastníci prejdú simulovaným procesom smrti a znovuzrodenia, ktorý je procesom duchovnej očisty, životného re-štartu a vnútorného posilnenia. Je psychicky náročnejší ako bežné duchovné kurzy, súčasťou niektorých dní bude držanie hladovky a fungovanie so zaviazanými očami, vstup do procesu si preto vyžaduje istú dávku odhodlania. Jeden deň bude osobitne venovaný rodinným konšteláciám, metóde, ktorá pomáha odhaliť a riešiť skryté problémy v rodine alebo inej skupine vzájomne prepojených ľudí. Tiež môže pomôcť pri riešení zdravotných problémov. Rovnako aj na túto druhú, predĺženú časť, sa môžete prihlásiť samostane.

Program vedie: zástupca šéfredaktora Zem&Vek a lektor šamanských kurzov Marián Benka.

Rodinné konštelácie vedie: konštelatér Milan Libiak.

Podrobnejšie informácie: http://marianbenka.webnode.sk, [email protected]

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár