Vyvinúť liek proti rakovine je rovnaká hlúposť ako vyvinúť liek proti gravitácii

Foto: Zem&Vek

MUDr. Gustáv Solár, PhD., je akupunkturista, psychiater a rehabilitačný lekár, odborný garant a zakladateľ Prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny, prezident a zakladateľ Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, zakladateľ a prezident Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny, odborný garant programu sústavného vzdelávania Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre akreditovaného Ministerstvom zdravotníctva. Doslova renesančný človek, ktorý v sebe prepája západnú a východnú medicínu, vedecký a duchovný prístup. Preto sa rozhovor s ním niesol vo veľmi širokých súvislostiach a prepojeniach.

Pred rozhovorom ste mi povedali, že sa dnes nerešpektujú Božie alebo prírodné zákony. Ako sa porušujú a aké z toho vyplývajú následky?

Nerešpektujú sa v celej histórii ľudstva, ale možnosti ľudstva nerešpektovať ich takým zásadným spôsobom neboli také, ako sú teraz. Závažným porušením je napríklad zavedenie tzv. zimného a letného času. Veľa sa okolo nich hovorí a treba povedať, že, bohužiaľ, nič múdre. Zimný, teda biologický čas vychádza z toho, že slnko vrcholí o 12. hodine. Vtedy vrcholí nielen podľa čínskej medicíny, ale aj podľa elementárnych pravidiel biorytmológie aj oheň v organizme, čo v akupunktúre reprezentuje meridián srdca. Srdce v organizme udáva základné rytmy, ktoré sú aj v akupunktúre dvojhodinové, a tvoria cirkadiánny 24-hodinový rytmus. Času, ktorému dnes hovoríme zimný, sú prispôsobené biologické procesy, do istej miery aj sociálne procesy a všetky ďalšie procesy súvisiace so životom človeka – a nielen jeho. Rešpektovanie týchto biorytmov je základným predpokladom zdravia, ich narušenie vedie k poruchám organizmu a aj k chorobám. Ak zavedieme tzv. letný čas, neznamená to, že sme čas posunuli. Len sa pár úradníkov dohodlo, že nebudeme rešpektovať prírodu a poludnie bude o jednej hodine biologického času. To má za následok posun sociálnych aj všetkých ostatných rytmov voči biologickým, čo, samozrejme, nemôže ostať bez následkov. Organizmus sa s tým vie vyrovnať, ale odnesie si to „bezpečnostná služba“ organizmu, teda imunitný systém. Je to nezodpovedný experiment na stovkách miliónov ľudí, ktorý by si možno zaslúžil aj právnu kvalifikáciu a vyvodenie dôsledkov. Sú štatistiky, ktoré hovoria, že napríklad prvý deň po zmene času sa niekoľkonásobne zvýši počet dopravných nehôd alebo úrazov. V ďalšom čase sú prejavy menej viditeľné navonok. Ak by sme o tom mali urobiť plebiscit, je to rovnaká hlúposť, ako keby sme vypísali referendum, či dva krát dva sú štyri. Toto je vec, ktorá vôbec nepatrí do rúk neodborníkom, a už vonkoncom nie politikom. To je výsostne vec týkajúca sa prírodných vied a špeciálne odborníkov na biorytmy.

Ďalším problémom je napríklad globálne otepľovanie. To je periodický jav, ktorý sa opakuje v priebehu jedného platónskeho roku, teda zhruba za 26000 rokov, a takých periód je v ňom určite viac. Nikto nepochybuje o tom, že globálne otepľovanie je tu a vyvíja sa, ale bolo tu aj skôr, ako existovali dieselové autá alebo emisie. Čiže ide o normálny periodický prírodný jav, ktorý závisí predovšetkým od polohy Slnka voči Zemi a jeho aktivity. A preceňovať úlohu človeka v tomto procese je naivné. Podľa niektorých údajov sa topia ľadové čiapočky aj na Marse. Aj tam jazdia dieselové autá či produkujú sa emisie? Aj tam pôsobí človek? Zobral niekto do úvahy, že jeden výbuch sopky na Islande za niekoľko dní vychrlil viac emisií ako ľudstvo v celej svojej histórii? Je riešením obchodovanie s teplou vodou a vytĺkanie kapitálu z prirodzených prírodných procesov? Vyvíja sa tlak na preferenciu napríklad elektromobilov, ktoré kvôli batériám vyžadujú veľkú ťažbu ťažkých toxických kovov, a tie sa môžu dostať do spodných vôd, čím spôsobíme oveľa väčšiu katastrofu ako svojou doterajšou činnosťou. To je čistý biznis a nemá to nič spoločné ani so zdravým rozumom, ani s vedeckými poznatkami. A zase tu platí, že o týchto veciach nemôžu rozhodovať ani politici, ani 16-ročné deti, ktoré síce používajú výrazy ako uhlíková stopa a pod., no nemajú tušenie, čo to znamená, a namiesto záškoláctva by sa mali vzdelávať, prípadne v rámci ekologických aktivít napr. sadiť stromy, ako to robia v Indii. Je to výsostne vec odbornej diskusie a odborného hľadania riešení pre ľudstvo. Akékoľvek politické rozhodnutie môže nasledovať až po serióznom zvážení výsledkov vedeckých výskumov, ktoré nemožno robiť pod politickým tlakom, a už vôbec nie pod tlakom zmanipulovanej ulice. Verejne bola dostupná napr. štúdia NASA, podľa ktorej by vo veľmi krátkom čase mohlo dôjsť k otočeniu Golfského prúdu, a tým zaľadneniu skoro až po naše severné hranice. Preto si nemyslím, že odstúpenie USA od dohody týkajúcej sa globálneho otepľovania bol politický akt, skôr do považujem za výsledok akceptovania vedeckých poznatkov.

Z môjho, samozrejme, laického pohľadu je najväčšou absurditou – čo sa týka popierania prírodných zákonov – genderizmus, kde sa tvrdí, že pohlavie má byť vecou slobodného rozhodnutia, malo by to byť ľudské právo.

Genderizmus nie je filozofia, je to úchylka alebo, aby som použil eufemizmus, prejav totálnej neznalosti biologických a prírodných zákonov. Pohlavie nie je dané našou psychikou, ale chromozómami. Psychika sa odvíja od spôsobu výchovy, pričom nekvalifikovane a cielene ovplyvňovať deti predškolského či školského veku považujem ako lekár za frapantné porušenie nielen ich práv, ale predovšetkým zdravého rozumu a ich ďalšieho normálneho a zdravého vývoja. Pohlavné orgány a ich vývoj nie sú vecou psychiky, ale prírodných zákonov a ich pretváranie môže mať nedozerné a celkom nepredvídateľné a nezvratné následky pre celé ľudstvo. Biológiu a prírodné zákony nemožno znásilňovať, ani o tom hlasovať. Švajčiarsky vedec Calhoun urobil štúdiu na myšiach. Je voľne dostupná pre čitateľov na internete pod názvom Myší raj. Zjednodušene povedané, keď sa myši mali príliš dobre, prestali sa rozmnožovať. Pokus jednoznačne ukázal, v ktorej fáze vývoja nastupujú sexuálne deviácie. Keď si dnes zoberieme množstvo mladých mužov v Japonsku, ktorí nie sú schopní nadväzovať kontakty s druhým pohlavím, dosť to pripomína niektoré poznatky z experimentu Myšieho raja. A nemusíme chodiť do Japonska. Aj u nás má čoraz väčšie množstvo žien problémy s otehotnením bez toho, aby tam bol adekvátny gynekologický dôvod. Máme veľa takých pacientov. Vo väčšine prípadov je to otázka postojov, otázka hodnotovej hierarchie vo vnútri človeka a spoločenského tlaku. Druhá vec je otázka takzvaných ľudských práv v tejto súvislosti, ktoré sa stávajú akýmsi náboženským klišé a pokúšame sa nimi legalizovať každý nezmysel. Každé právo – aj to ľudské – musí byť podmienené aj povinnosťou človeka. Ľudské právo bez adekvátnej povinnosti je, myslím si, aj právny nezmysel.

No a s akými povinnosťami by malo byť spojené právo vyberať si pohlavie? Lebo mne to pripadá ako absurdné právo.

S povinnosťou minimálne naučiť sa a rešpektovať základy biológie a nehlásať nezmysly. Vedú sa o tom veľké diskusie v médiách. Ešte som v nich nepočul žiadneho lekára. Hovoria o tom sociológovia a ľudia, ktorí majú veľmi ďaleko od tejto problematiky. Koľko ľudí vie, že veľká väčšina slovenských psychiatrov a psychológov podpísala petíciu proti gendrovej úchylke? To nie je názor určitého množstva ľudí, to je odborné stanovisko ľudí, ktorí tomu rozumejú a pracujú s tým. Odznelo to niekde? Čestne sa priznám, že som to nepodpísal len preto, lebo mi to nedoniesli podpísať a nevedel som o tej petícii. Keby áno, podpíšem to tiež. Neuvedomujeme si, že sa trošku zahrávame s existenciou ľudstva, pretože len čo sa odborná debata stane politickou, kladú sa demagogické otázky. Je dieťaťu lepšie, ak je v detskom domove, alebo s milujúcim homosexuálnym párom? Každý odborník na to odpovie veľmi jednoducho: áno, v detskom domove je mu z hľadiska jeho psychosexuálneho vývoja lepšie a jeho psychosexuálny vývoj je normálny. Všade na svete, vo všetkých spoločenstvách, aj zvieracích, existuje hierarchia, existuje mužská aj ženská rola. To nie je o tom, ako hlásajú naše feministky, že muž je nadriadený žene. Nie je. Má špecifické povinnosti, kde ho žena nenahradí, rovnako tak, ako má žena povinnosti, kde ju nenahradí muž. To nemôže byť predmetom politickej súťaže, to je predmetom predovšetkým biológie, psychológie, etológie a ďalších odborov.

Autor: Marián Benka

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

[plsc_button url=”http://bit.ly/podporit-zemavek” target=”_blank” color=”red” style=”flat” radius=”semiround” size=”lg”]CHCEM PODPORIŤ[/plsc_button]

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply