Zenová lukostreľba (kjudo)

Tagged With: , , , Add Comment

Lukostreľba patrí k najstarším ľudským činnostiam, loveckým a bojovým aktivitám, dnes je aj olympijským športom a relaxačnou aktivitou. Jej podoba bojového umenia sa v Japonsku nazýva kjudo (cesta luku) a ako u všetkých japonských bojových umení v ňom dominuje prísna etika a rituálnosť. Na rozdiel od napr. džuda alebo karate ostáva po stáročia stále bez zmeny. Po druhej svetovej vojne kjudo zakázali pre silnú spojitosť s japonským národným náboženstvom – šintoizmom.

Zo šintoizmu sa doň prenieslo uctievanie predkov a rituálnosť života. Telocvičňa, hala, dojo je chrámom s malým oltárom, ktorému sa vzdáva úcta. Značný bol aj vplyv konfuciánstva, ukotvený v pojmoch giri, nindžo a bušido. Giri je súbor povinností a oddanosť škole, učiteľovi, charakteristická pre východ (Áziu). Nindžo je aspekt humanizmu, súcitu, povinnosť šíriť ďalej to, čo sme sa naučili, a bušido je samurajský kódex, ktorý dával bojovým umeniam charakter a dôstojnosť, obeta, čestnosť, telesná a duševná čistota, láska k vlasti. Kjudo ovplyvnil predovšetkým zenový budhizmus (zen), podobne ako aj ostatné bojové umenia a činnosti ako čajový obrad, kaligrafiu, aranžovanie, záhradnú architektúru a pod. Lebo každá z týchto činností môže viesť k tao, k osvieteniu. Ako spomína Fritjof Capra v bestselleri Tao fyziky, všetky tieto umenia sú výrazom spontánnosti, jednoduchosti a úplnej duchaprítomnosti, charakteristickej pre zenový život.

Zen dodal streľbe z luku filozoficko-mystický rozmer. Zenová lukostreľba nie je športom, je to obrad, národné dedičstvo, plné paradoxných filozofických a záhadných vyjadrení typických pre zenový budhizmus. Majstrovstvo dosiahne človek len vtedy, keď sa povznesie nad techniku. Bojovník sa pri streľbe v mysli oslobodzuje od všetkých svetských pohnútok a jeho výstrel je čistý. Nemyslí na techniku, nestrieľa pre cenu, ani pre dojem. Cieľom nie je zasiahnutie cieľa, ale smerovanie k sebarealizácii. Kjudo je cestou pravdy, dobra a krásy, tvrdil majster Anzawa. Ako sa spomína v časopise Budo 4/95, zasiahnutie terča nie je výsledkom fyzickej zručnosti, ale zosúladenia mysle s lukom, šípom a terčom. Slovami majstra Taisena Dešimaru, zazen je bez cieľa; ak myslíme len na víťazstvo, nemôžeme zvíťaziť, ak chceme dosiahnuť satori, musíme naň zabudnúť. Objavenie vhodného okamihu na výstrel sa nedá naučiť, len intuitívne v správnom okamihu objaviť.

Autor: Vladimír Líška

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://bit.ly/kupit-online-zemavek-marec-2019

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis