Liečba smrteľnejšia ako koronavírus

· Čas čítania: 2 min.

Leonid Schneider, človek, ktorý nekompromisne bojuje proti podvodom vo vede, dňa 26. 3. 2020 na svojej webovej stránke (https://forbetterscience.com/2020/03/26/chloroquine-genius-didier-raoult-to-save-the-world-from-covid-19/) uverejnil zdrvujúcu kritiku doslova „celoživotnej“ práce Didiera Raoulta: Chloroquine genius Didier Raoult to save the world from COVID-19 (Chloroquinový génius Didier Raoult zachraňuje svet pred COVID-19).

Pre úplnosť uvedieme prvú časť Schneiderovej kritiky: „Pandémia koronavírusu COVID-19 bude zastavená úderom francúzskeho „génia“, ktorý počas svojej vedeckej dráhy dokázateľne publikoval zmanipulované výsledky. Charizmatický Didier Raoult, riaditeľ Research Unit in Infectious and Tropical Emergent Diseases (URMITE) v Marseille našiel „skromný“ chlórochinín, lacnú nepatentovanú látku, ktorá sa používa v liečbe malárie a autoimunitných chorôb (lupus, reumatická artritída). Látka zlyhala vo všetkých (zatiaľ skúšaných) protivírusových liečbach. To nezabránilo Raoultovi v rozhodnutí, že chlórochinín dokáže vyliečit infekciu koronavírusu, napriek jeho výrazným nežiaducim účinkom. Pre dôkaz svojho tvrdenia Raoult liečil v svojom Inštitúte 26 pacientov s derivátom chlórochinínu – hydroxychlórochinínom. samotným a v kombinácii antibiotikom (teda látkou proti baktériám!) azitromycínom. Štúdia nebola randomizovaná. Súhlas etickej komisie dostala až po jej zahájení. V princípe nebola nikdy kontrolovaná – 16 „kontrolných“ pacientov bolo liečených na iných klinikách. Po niektorých „úpravách“ (niektorí pacienti boli z nej vynechaní, kontrolné body dát „boli predpokladané“), bol publikovaný tzv. preprint aj spolu s článkom v recenzovanom časopise, ktorý je kontrolovaný Raoultom. Právnik, ktorý je spoločníkom Raoulta a je zároveň spriaznený Fox News, televíznemu kanálu „posunul“ túto zázračnú liečbu. TV kanál Fox News zvykne pozerať aj prezident Donald Trump, ktorý „zázračnú liečbu“ zverejnil na svojom tweeteri. Nasledoval chaos. Ľudia na celom svete sa vrhli na lekárne a na obchody domácimi zvieratami. Niektorí sa zabili prípravkom na čistenie akvárií. India zakázala export chlórochinínu…“

Mohli by sme pokračovať ďalej. Nás však zaujíma predmetný článok: „Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial.“ Naozaj bol publikovaný v International Journal of Antimicrobial Agents. v marci tohto roku. Čo sa týka použitých liekov hydroxychlórochinínu a azitromycínu, obidva existujú. Štandardne sa používajú v humánnej medicíne v indikáciách, pre ktoré sú určené. Ale! Medzi nežiadúce účinky hydroxychlórochinínu patrí predĺženie QT intervalu na zázname elektrokardiogramu, pričom na EKG je QT interval ľahko merateľný. Podľa citácie z webu: „Syndróm dlhého QT je stav srdcového rytmu, ktorý môže spôsobiť rýchlu a nekoordinovanú srdcovú činnosť (arytmiu). V niektorých prípadoch môže srdce pracovať nesprávne tak dlho, až dôjde k náhlej smrti.“ Lenže predĺženie QT intervalu môže spôsobiť aj azitromycín. Tento efekt však nie je aditívny, ale synergický. To znamená, že pri použití obidvoch liekov naraz, je riziko náhlej smrti niekoľkokrát vyššie ako pri použití každého lieku zvlášť. A je určite vyššie, ako riziko smrti pri infekcii koronavírusom.

Ján Lakota

Autor pôsobí v Onkologickom ústave sv. Alžbety a v Biomedicínskom centre SAV.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

Pridaj komentár