Ľudské práva a slobody, Ústava, právny poriadok, moc v štáte a mimovládky

· Čas čítania: 9 min.
Foto: Archív

Zem a Vek vo svojom článku vyhlásil svoju podporu legislatívnym procesom smerujúcim k ochrane nášho národa zákonmi o trestných činoch hanobenia štátotvorného slovenského národa a kresťanského vierovyznania.
https://zemavek.sk/zemvek-bude-podporovat-zakony-o-hanobeni-nasho-naroda-a-krestanstva/
Zem a Vek má v možnosti potenciál taký zákon spracovať (…). Je ale zrejmé, že za daných okolností taký zákon nemá šancu byť prijatý, tobôž schválený…
Úmysel ale chválim ako dobrý nápad pre účel manifestácie a demonštrácie ako protipól v priestore pravicový verzus ľavicový extrémizmus, ako materiál, ktorý poukáže na fakt, že stíhané sú len pravicové extrémistické subjekty a extrémna ľavica (Antifa, Havran a spol. a podobné anti slovenské spolky) požívajú ochranu OČTK a prokuratúry…
Poznámka – vo veci hanobenia Štúrovcov (zaprdený hlupák Vajanský) a údajný štúrovský antisemitizmus, a kolektívna vina Slovákov, nekonal ani generálny riaditeľ RTVS…
A za Štúrovcov si to má ako zástupná, zápalná obeť (slovenská šoa) na oltár slovenského antisemitizmu „odniesť“ mimo iných, aj šéfredaktor Zem a Vek T. E. Rostas…
Svojou dikciou taký zákon môže, čo je potrebné a akútne, ustáliť aj inak, než vonkajším zásahom, nemožnosť odstránenia etnického, národného, kultúrneho (aj kresťanského) biologického aspektu z genetického kódu zatiaľ ešte ako-tak štátotvorného národa Slovákov, aj s priamym poukazom na preambulu Ústavy SR a Čl. 1 odsek 1 ústavy, v časti ideológia sprava a ideológia zľava…
…áno, som si istý, že každá ľudská bytosť, kdekoľvek na svete, má vo svojom genetickom kóde svoj vlastný etnický a národný autochtónny prvok…
…etnickú a národnú príslušnosť a cítenie, vnímanie samého seba, nemožno zničiť, len ju násilím potlačiť alebo sa jej dobrovoľne vzdať…
…ľudskú rasu, etnikum a farbu pleti s ostatnými vonkajšími znakmi je možné meniť a miešať pohlavným krížením, na osi pôvodný genotyp-fenotyp, alebo na osi fenotyp-fenotyp, a o ostatok sa postará výchova…
…aj to je pozadie Kalergiho plánu a Barnettovej doktríny, či Harwardského projektu…
A kto na Slovensku propaguje a presadzuje vzdanie sa etnicity, národnej príslušnosti a národnosti? Sú to slniečkári, vítači, rasoví, etnickí, civilizační, kultúrni a náboženskí Kalergiho paneurópski politici, držitelia Kalergiho ceny (tag – Kalergiho cena) ruka v ruke s „neziskovým“ ideologickým, politickým a politikárčiacim „mimovládnym“ sektorom…
A na politické procesné účely je zneužívaná akože znalecká, znalecky pochybná, aj v zozname znalcov v odbore neregistrovaná akože „odborná obec“…
Tento genetický aspekt ale na druhej strane zakladá možnú kompatibilitu a konsenzus spolužitia potenciálnych imigrantov podľa ich rasovej, etnickej, národnej, civilizačnej, kultúrnej a náboženskej proveniencie, a je viac ako isté, že možnosť nekonfliktného spolužitia v časti náboženské spolužitie, Európe zakladajú len kresťania, hoc (teoreticky) z Barmy, Bangladéša a prakticky z Iraku či Sýrie (snáď, a všetci si želáme, že sa tam situácia upokojí) a imigrácia z dôvodov prenasledovania a útlaku islamistami nebude potrebná, a obe skúšané krajiny budú môcť začať svoju obnovu).
A nie je možné, aby na Slovensku, aj s poukazom práve aj na na preambulu Ústavy SR (!) bol pochybným mimovládnym sektorom a bratislavskou „intelektuálnou“ kaviarňou len-tak beztrestne vedený útok proti Štúrovcom, hoc aj cez osobu T.E. Rostasa.
Hoc politický proces s Rostasom nemôže skončiť inak, než jeho oslobodením, jedno je isté aj, že jeho dve deti, osobne prítomné pri odovzdávaní vzneseného obvinenia, proti ich otcovi, dostali do vienka ťažko vymazateľný základ dôvery v dobré úmysly štátu, ktorý sa navyše vydáva za právny štát…
…tie deti majú v škole aj čosi ako občianska náuka a mali by veriť učivu…
To, čo sa udialo v ono ráno 26. februára o 6,30 na pôde súkromného pozemku a domu rodiny Rostasových, nemožno nazvať blufom, lapsusom, ale „ostrým cvičením“ plne a naostro ozbrojenej proti teroristickej jednotky, a pre neprimeranosť spôsobu a zásahu, ako netaktnosť voči manželke a deťom, sa to nedá nazvať inak, než štátnym terorizmom proti vlastným riadnym, poctivo ekonomicky aktívnym a riadne si svoje občianske povinnosti plniacim občanom, rodičom a ich školopovinným deťom…
…zásah neprispel ani k nastoleniu dôvery dotknutých detí voči policajnému zboru, ktorý má taktne, šetrne a ohľaduplne pomáhať a chrániť, nie strašiť a desiť maloletých, čo mimo iné bolo v priamom rozpore s najlepším záujmom dotknutých detí (Dohovor o právach dieťaťa a detské psychologické aspekty psychickej traumy…!).

Nie je ani možné a prípustné, aby vládna moc len-tak účelovo a nekontrolovateľne pod false flag boja proti antisemitizmu, rozhodovala o tom, čo je a čo nie je v súlade s Ústavou a právnym poriadkom SR, aj o tom, čo je-nie je v súlade s ľudským právom na slobodu slova, ktorú a bez výhrad a obmedzení, ak sa slovo nezmení na skutok, s výnimkou hate speech a hate crime na verejnosti a vo verejnom mediálnom priestore uznávajú aj medzinárodné dohovory, ibaže Slovensko má s nimi problém…
…ale jedným dychom tára o zaručenej slobode slova a médií…

Ak sa EÚ nevráti do svojich pôvodných ekonomických spojovacích mantinelov, a bude rozbíjať národné štáty, rozpadne sa…
EÚ, pokiaľ sa nevráti k pôvodnému cieľu, ktorým je prednostne hospodárska spolupráca, pri plnom rešpekte oprávnených vnútorných a vonkajších národno-štátnych záujmov členských štátov, ich zvrchovanosti a suverenity, zrejme zanikne.
https://europa.pravda.sk/aktuality/clanok/468778-europska-unia-sedemdesiat-rokov-mieru/
Štandardné politické strany sú v kríze, nastupujú mimovládky…
A tie postupne preberú moc v štáte. Tých dnešných 17 percent SaS proti už len 22 percent Smeru je dôkaz, ktorý ako dôkaz vzostupu SaS a poklesu Smeru predložila prieskumná agentúra AKO, ale aj fakt, že voliči sú zrejme hluchí a slepí a nesledujú hlbšie, čo za volebný program ponúka SaS, ktorá má v úmysle v spolupráci s mimovládnym sektorom a jeho politickými stranami prevrátiť ekonomicky a sociálne Slovensko naruby a ísť nie že liberálnou, ale najmä ekonomicky libertariánskou cestou (čo najmenej štátu) čo platí aj pre oblasť ľudských práv (partnerstvá, prípadne manželstvá párov rovnakého pohlavia, legalizácia marihuany…).
A v tom sa dá očakávať aj značný programový potenciál pre budúci povolebný konsenzus liberálov s Progresívnym Slovenskom a SPOLU (Beblavý).
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/470679-volby-by-v-maji-podla-agentury-ako-vyhral-smer-pred-sas-a-lsns/
https://zemavek.sk/predcasne-volby-im-nevysli-tak-pripravuju-riadne-parlamentne-volby-v-roku-2020/
Žiaľ, hoc SMER a ich koalíciu nemusím, niet koho voliť, Slovensko sa nachádza už takmer dokonalom v informačnom a politickom zmätku (entropia, neurčitosť, nejasnosť v politických, informačných a komunikačných systémoch…). Voličské spôsobilosti a kompetencie občanov a aktívnych voličov, nezaznamenávajú rast ale pokračujúci úpadok.
SaS by spolu s ostatnými potenciálnymi koaličnými partnermi ako sú OĽaNO, Progresívne Slovensko, by mali ostať len ako prípad od prípadu pomocný opozičný servis, ktorý pomáha odhaľovať lapsusy zložiek vládnej koalície…
To ale nezakladá kompetencie a spôsobilosti pre zodpovedné vládnutie. Ani sa mi nechce výsledkom prieskumu veriť. O prieskumoch – spravidla je za nimi viac-menej čertkus a zlé korenie (manipulácia na čiusi objednávku). Takto sa pripravujú voľby a ich výsledky také, aké si neprajú občania, voliči, ale tí, ktorí chcú a potrebujú zmeniť vládu kdekoľvek, a výnimkou nie je ani Slovensko…
Spojenie – Západ – mimovládky – verejná mienka – voliči…
Viac tu k slovenskej jari:
https://blog.hlavnespravy.sk/5333/k-slovenskej-jari-a-mimovladkam/
Predčasné voľby im nevyšli, tak pripravujú riadne parlamentné voľby v roku 2020…
Komentár (fejzbúk): „Vysvetlí mi tu niekto, že prečo je ĽSNS fašistická?… lebo nekradnú?… sú pronárodní?… neviem…jednoducho nezapadajú do štandardu…“
Odpoveď: Lebo všetky politické subjekty, ktoré neinklinujú do integračného jadra EÚ a jej politík, sú takzvané neštandardné, populistické a extrémistické…
…čo je samozrejme mienkotvorná manipulácia verejnosti…
…a dostávajú ako „bonus“ nálepky nacionalizmu a fašizmu…
…a nálepky im uštedrujú liberálno-demokratickí eurofašisti.
Za tie nálepky si ale subjekty typu ĽSNS môžu sami, odporúčal by som im už konečne opustiť parketu vzorového a vzývaného Tisovho štátu, ako márnej a scestnej idey…
Preto. Lebo.
Komentár (fejzbúk): „Máme strán vyše hlavy viac nám netreba.“
Žijeme krízu takzvaných štandardných politických strán. Nové politické strany vznikajú spravidla v prostredí tretieho, mimovládneho „neziskového“ sektora, príklad: SPOLU (Beblavý) Progresívne Slovensko…
Prvou z nich bola liberálna SaS, ich predvoj, a dá sa konštatovať, ideovou vodkyňou bola a je Iveta Radičová a jej myslenie, predstavy otvorenej občianskej spoločnosti, čo je idea Sorosovej OSF (Open Society Foundation)…
Na slovenskej politickej scéne v dákej modifikácii a zostave sa dajú očakávať ekonomickí pravicoví „demokrati“ za práva súkromného kapitálu, euro a transatlantické persóny Dzurinda, Kukan, Mikloš (…) a keď sa stretne čas s časom, kamsi tam, smeruje aj budúci exprezident Kiska…

Nové politické strany, zatiaľ v opozícii alebo mimoparlamentné „dýchajú“ Radičovej ideológiou a filozofiou „novej, otvorenej občianskej politiky“…
Konkurujú tzv. štandardným stranám (strany vládnej koalície).
Mimovládny sektor sa v parlamentných voľbách 2020 pokúsi úplne zlikvidovať tradičný politický systém takzvaných štandardných politických strán…
…a tým prevziať moc v štáte.
Komentár (fejzbúk): „to je strašnééééé. Musím dať za pravdu, že majú voličov v BA, ako SDKU v minulosti.“
Už do aleluja píšem a varujem aj pred politickým bratislavocentrizmom. Cez politické subjekty a médiá mainstreamu, a takzvanej „intelektuálnej kaviarne“ Bratislava diktuje a určuje ostatnému Slovensku, aké má mať politické názory, aké má uznávať hodnoty, čo si má myslieť a ako sa má správať, pričom názorová diverzita je mizivá a v krajnostiach je pre výstrahu ostatným potenciálnym „odbojárom“ potláčaná represívnym aparátom.
Príkladom okupácie médií sú denníky SME a N, je to aj RTVS (zamestnanci sú obyvateľmi Blavy) ale s ňou aj všetky rádiá a televízie so sídlom v Bratislave…
…stred a najmä východ Slovenska je finančne a ekonomicky „nedokrvený“ (riešený len v druhom až treťom slede) a preto najmä „východ“ je v takom ekonomickom, sociálnom a kultúrnom stave, v akom je…
Hororová vízia: Takzvané mimovládne „neziskovky“ MNO sú dnes už bezmála mocnejšie, než demokraticky zvolené vlády. Vládne a mimovládne politické strany budú nimi postupne vytláčané aj z kľúčového verejného mediálneho priestoru.
Myslím, že mnohým už ten liberalizmus tečie aj zo zubov, je ho až nad rámec znesiteľnej normy, to je už „na hlavu“…
A do toho sa blíži ešte aj boj o prezidenta – alebo interného slovenského alebo externého Georga Sorosa v zastúpení dákym jeho poskokom, alias „slovenským“ prezidentom…
Nech žije budúca Slovenská mimovládna republika!
Pekne pozdravujem.
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Môže sa hodiť (čerstvá správa):
Redaktor a moderátor RTVS Ľubomír Bajaník v sobotných večerných televíznych novinách s uznaním referoval o statočných a obetavých mimovládkach, ktoré v uplynulých dňoch v spolupráci s Frontexom zachránili 1500 utečencov z Líbye, aj tých, ktorí zo strachu pred núteným návratom do Líbye, vyskakovali z nafukovacích člnov, aby si ich mimovládkari pod ochranou lodí Frontexu vyzdvihli na svoje lode a úspešne ich vysadili na brehoch Európy…
K tomu časť z nich vynásobte počtom rodinných príslušníkov, ktorí budú môcť, legálnou cestou, prísť za nimi… (ľudské právo na spájanie rodín…).
No, prejdite si Marrákéšskú zmluvu, prezentovanú len ako nezáväznú politickú deklaráciu, ale to, že titulka ČT24 píše, že SPD „uznáva“ jej nezáväznosť, nie je tak celkom pravdou, a k nej aj Global Compact 2030 OSN (v časti migrácia jej riadenú a bezpečnú legalizáciu):
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2489845-co-se-pise-v-marrakesske-deklaraci-spd-uz-uznava-ze-je-nezavazna-varuje-pred-ni-vsak
Článok obsahuje súbor kľúčových dokumentov:

https://blog.hlavnespravy.sk/5231/co-bolo-prijate-v-marrakesi-vyhybave-odpovede-alebo-postupne-varenie-ziab/https://slobodnyvyber.sk/wp-content/uploads/2018/05/Marakesska-politicka-deklaracia.pdf

Zdroj: https://blog.hlavnespravy.sk/5571/ludske-prava-a-slobody-ustava-pravny-poriadok-moc-v-state-a-mimovladky/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár