Modlitba, meditácia a šamanská cesta

V dnešnej konzumnej spoločnosti mnohí odsunuli boha alebo duchovnú sféru nabok. Dokonca aj veľa veriacich sa hlási k náboženstvu len formálne. Nezabúdame pritom na potreby tela (potrava, prístrešie, sex), emočné potreby (nadväzovanie vzťahov, počúvanie hudby) či potreby mysle (vzdelávanie, čítanie, rozhovory). Štvrtou základnou zložkou našej bytosti je však duša, a tá často ostáva nenasýtená. Možno aj preto, lebo mnohí v jej existenciu vôbec neveria.

Dušu dokážu naplniť aj určité formy umenia (ak do nich autor vložil svoju vlastnú dušu), určité hlboké vzťahy (naplnené božou láskou) alebo aj milovanie s osobou, s ktorou nás spája silné puto (vtedy sa spoja aj duše, nielen telá). Akákoľvek ľudská činnosť môže naberať posvätný rozmer. Okrem toho však existujú špeciálne rituály, postupy či techniky priamo určené na komunikáciu s duchovnom. V tomto príspevku by sme chceli pohovoriť o troch z nich. Predstavujú tri rôzne prístupy; každý z nich má iný význam a iné opodstatnenie.

Modlitba

Je súčasťou každého náboženstva, ale nikde nie je napísané, že sa nemôže modliť aj človek, ktorý sa k žiadnemu náboženstvu nehlási. Dalo by sa povedať, že pri modlení človek hovorí a boh počúva. Vzťah medzi bohom a človekom sa často prirovnáva ku vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Preto sa v modlitbe obraciame na nášho duchovného rodiča, aby sme sa mu vyžalovali, zdôverili sa mu alebo ho o niečo prosili. Veľa ľudí tak robí len v ťažkých chvíľach, keď je zle, odrazu je nám aj boh dobrý. Pritom modlitba môže byť aj vyjadrením vďaky, čo pomáha jednak rozvíjať pozitívny vzťah k životu, a potom vážiť si to, čo už máme. Hovorí sa, že ten, kto si neváži to dobré, čo už má, si nezaslúži mať viac. Toho modlitby pravdepodobne ani nebudú vyslyšané.

Povrchná populárna ezoterická literatúra o vesmírnych objednávkových servisoch sa snaží vyvolať dojem, že boh, vesmír či kozmické vedomie nám automaticky splní všetky naše želania, stačí len, ak si to budeme priať dostatočne silno. Myslíte si, že dobrý rodič plní svojim deťom všetky želania? Dovolí im byť hore do tretej ráno pri počítači či im kúpi najdrahší mobil? Nekúpi, pretože ich nechce pokaziť. Vo filozofii new age sa až príliš zdôrazňuje láskyplný aspekt boha a opomína sa aspekt náročného otca ako vyššej autority, ktorá sa snaží, aby to človek v živote niekam dotiahol, aby sa stal lepším človekom. Nebude ho teda kaziť plnením želaní, ktoré nemajú pre jeho vývoj zmysel. Môže mu ich však splniť preto, aby sa človek poučil a zistil, že tadiaľto cesta nevedie.

Ďalším predpokladom úspešnej modlitby je jej úprimnosť. Či to tak naozaj od srdca cítite. To sa, samozrejme, nedá trénovať. Ak vám však na vašich želaniach skutočne záleží a nejde len o nejaký rozmar, dokážete ich vysloviť s úprimnosťou. Ich silu môžete umocniť prítomnosťou ohňa, či už si zapálite sviečku alebo si urobíte vatru niekde v lese. Oheň stúpa vždy smerom hore, preto môže vaše želania prinášať do Neba. Veľká vatra je vhodná pri skupinových rituáloch, kde ľudia v kruhu oheň obkolesia, pričom jeden po druhom k nemu pristupujú a vyslovujú svoje želania. Pritom môžu vhadzovať do ohňa drobné dary, napríklad za hrsť byliniek.

Modliť sa môžete vlastnými slovami, tak ako to v tej chvíli cítite a ako to prichádza od srdca. Je dobré osvojiť si aj modlitby nejakého náboženstva, sú to všetko prastaré texty, ktoré pred vami opakovali celé generácie. Je v nich ukrytá obrovská sila. Niekomu vyhovujú mantry z východných náboženstiev, kresťanské modlitby sú však spojené s naším územím a našou tradíciou. Nemusíte sa kvôli tomu hlásiť ku kresťanskej viere. Minimálne Otčenáš je dobré naučiť sa naspamäť a opakovať ho najmä v obdobiach ťažkých životných skúšok. „Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého“ – to sú slová, ktoré vytvárajú silnú duchovnú ochranu.

Najvyššia modlitba je v zmysle Kristových slov „nie moja vôľa, ale Tvoja nech sa stane“. Nemusíte to povedať presne takto. Ide o postoj, keď od boha nič nežiadate, naopak, nechávate na jeho zvážení, čo je pre vás a váš ďalší pokrok najvhodnejšie. Na prvý pohľad je to pasívny postoj, v skutočnosti však vyžaduje veľkú odvahu a ochotu prijať výzvy, ktoré vám Najvyšší pošle do cesty ako odpoveď. Popasovať sa s nimi budete musieť už vy sami, i keď s jeho pomocou.

Autor: Marián Benka

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

 • Falošná časť Očenáša – “Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého“ – Boh nás predsa neuvádza do pokušenia, to predsa robí Amon/Mamon/Satan. Mne sa omnoho zmysluplnejší javí preklad staršieho, aramejského Očenáša zo 7. st.:

  Otče náš, stvoriteľ kozmu,
  svetlo svoje priveď do nášho vnútra,
  kráľovstvo svoje vytvor v nás,
  aby Tvoje myšlienky mohli byť aj našimi,
  a to vo svetle i v tvare.
  Chlieb náš každodenný daj nám, i poznanie,
  osloboď nás od pút našich omylov,
  tak ako aj my sa zriekame moci získanej chybami druhých.
  Nedopusť, aby sme boli očarovaní vecami povrchnými, (porovnaj s: “Neuveď nás do pokušenia”)
  ale zbav nás toho, čo nás zdržuje na ceste,
  lebo len Ty dávaš vznik životu i moci svojou piesňou,
  ktorá slávi všetko na veky vekov.

Leave a Reply