Na letnom festivale malé deti učili, že Trumpov múr je zlo

Add Comment

Robia to kotlebovci, robili to komunisti, robia to aj liberáli. Čo im prekáža u kotlebovcov či komunistov, to im neprekáža pri vlastnom pôsobení. Hoci letné ideologické tábory im napr. u kotlebovcov prekážajú, liberálne politické spektrum robí podobné aktivity na letných festivaloch. Podujatia ako Pohoda sú jasným príkladom festivalov politickej piesne. A deje sa to aj vďaka selektivite mnohých médií hlavného prúdu.

 
Článok pokračuje pod reklamou.


Priam povinnými hosťami na letných festivaloch bývali Kiska, najnovšie aj Čaputová. Cieľom je podchytiť si mládež už v zárodku. Prípadne upevniť v tej správnej liberálnej viere už tých presvedčených. Na festivaloch už ide o staršiu mládež, povedzme od 15 rokov vyššie. No, ako sa ukazuje, liberálna demagógia chce a potrebuje pôsobiť aj na mladších.

ZLÉ MÚRY V ŠTIAVNICI

Ukazuje to aj sprievodné podujatie počas festivalu Amplión v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutočnilo koncom augusta. Celý tohtoročný Amplión sa niesol v duchu 30. výročia „nežnej“ revolúcie. A dávka propagandy sa ušla aj mladším deťom – v nedeľné predpoludnie, keď deti zvyknú skôr pozerať rozprávky. Aj toto mini-podujatie, na ktoré sa nehrnuli stovky detí (všimli sme si len jediného účastníka), malo presvedčiť približne desaťročné deti, že to, čo sa urobilo pred 30. rokmi, keď si to možno ešte neuvedomovali ani ich rodičia, bolo to najkrajšie, čo sa mohlo stať, lebo prišla sloboda a padli ostnaté drôty na hraniciach východného bloku. Nebolo už ale dodané, že hranice ako také nezanikli a nezanikli ani pravidlá pri prechádzaní hraníc, napr. povinnosť vlastniť doklad totožnosti či pas.

ORBÁNOV MÚR CHRÁNI?

Deti už v tomto veku mali byť už aj v slávnom meste UNESCO presviedčané o tom, aký správny názor majú mať. Napríklad príbeh, ktorý organizátori povedali na začiatku sedenia s mladšími deťmi, nepriamo pomáhal k pochopeniu, že Trumpov múr je zlý. Deťom po krátkom príbehu položili otázku – aké steny poznáte? Detí však prišlo žalostne málo, až jedno, a tak sa nikto nepredbiehal. Aspoň my sme si všimli len jediného účastníka. Keďže nám bolo zakázané fotografovať a kamerovať, nemáme sa ako k tomu vrátiť a dokázať. Len jeden z nich sa aktívne zapájal. A je tu, samozrejme, aj predpoklad, že ak by účastníkov bolo viac, organizátori by k aktivite vyzvali aj ďalších. Aktívny a pravdepodobne jediný účastník mal približne 10 rokov. Pracovne ho nazvem „Viktor“, práve podľa Orbána. A práve „Viktor“ im dal pravdepodobne aj dôvod, aby v podobných aktivitách ďalej pokračovali. Pretože po otázke, aké pozná steny, povedal, že napríklad stenu s ostnatými drôtmi v Maďarsku. A po otázke, prečo tam stena stojí, odpovedal, že nás chráni proti migrantom, čo povedal takým tónom, akoby s vyslovenou tézou vnútorne súhlasil.

VEREJNÉ ZDROJE

Pre liberálne krídlo je určite alarmujúce, že na takéto podujatie neprišli masy detí, ktoré by v nedeľné predpoludnie za ručičky na minifestival politickej piesne priviedli ich rodičia. Alarmujúce je to však aj pre celú spoločnosť, vzhľadom k tomu, že organizácia podobných podujatí zhltne neraz nemálo finančných prostriedkov aj zo štátneho rozpočtu, či z iných verejných rozpočtov, napr. z rozpočtov samosprávnych krajov či miest a obcí.

NAŠTARTOVAŤ KAMERY

Až komicky vyzeralo, keď organizátorov bolo viac ako zúčastnených. Upravovanie mozgov na ten správny obraz bude takýmto tempom liberálnemu spektru trvať dlho. Preto bude nevyhnutné naštartovať kamery vo filmových ateliéroch a točiť rozprávky s podobnou tematikou. Ten čas sa, pravdepodobne, blíži. Apropo kamery. Tie naše museli zostať vypnuté s dôvodu lebo GDPR, ako povedali organizátori. Keď sme sa opýtali, prečo sa kamery iných novinárov môžu „točiť“, odpoveď znela, že „oni to majú ošéfované“.

ZBÚRAŤ STENU

Prekonávanie steny – akýmkoľvek spôsobom – aj to bola jedna z hlavných úloh, ktoré mali účastníci podujatia – teda „Viktor“ – splniť. Mal sa nejakým spôsobom dostať cez plot vytvorený z ľudí. A tak prešiel na miesto, kde sa plot končil a lišiacky ho obišiel. Pred jeho pomyselnou cestou však o chvíľu stál ďalší plot – tentokrát pomyselne vytvorený z kríkov, ktoré mali vlnením rukami a prstami predstavovať organizátormi vycvičení komparzisti. „Viktor“ tento plot zrezal pomyselnou motorovou pílou. Akoby všetky živé ploty boli zlé, resp. ako keby žiadny plot nemal svoje opodstatnenie. Zostáva veriť, že mladého účastníka nenaučili nosiť so sebou husquarnu a sekať hlava-nehlava všetky ploty, ktoré v slávnom baníckom meste uvidí. Lebo nie všetky príklady sa vždy hodia.

PORUŠENIE PRAVIDIEL

Keď sa „Viktor“ v rámci zábavy snažil (nelegálne, v rozpore s ich pravidlami) prekonať plot (kým ten bol kvôli technickej úprave ešte otvorený), organizátorka ho napomenula. Povedala, že podvádzať sa nepatrí. No účastníkovi už nedodala, že ten Trumpov múr alebo Orbánov plot tu sú práve preto, aby sa zabránilo podvádzaniu. Organizátori už nedodali informáciu, ktorú 10-ročný chlapec nemusel vedieť, že povinnosťou Orbána je chrániť vonkajšiu hranicu EÚ. A tak maďarský premiér vlastne len plní povinnosť, ktorú má predpísanú v zákonoch Európskej únie, práve preto, aby sa nepodvádzalo. Takisto Trump predsa chce chrániť USA pred nelegálnymi migrantami, ktorí do Spojených štátov prinášajú napríklad drogy a ďalšiu kriminalitu. Alebo podvádzajú tým, že hranice prekračujú bez víz, bez pasov… To je predsa tiež porušenie pravidiel. To sa už však organizátorke na akomsi detskom politickom mítingu nehodilo povedať. A nebolo nám umožnené ani položiť otázku, ktorá by sa týkala práve tohto. Áno, ako vidíte, Sloboda nie je samozrejmosť. Toto heslo stálo hrdo vedľa nich vystavené, ale otázku sme položiť nemohli. Ako sa zvykne hovoriť, vodu kážu a víno pijú. Veď predsa ak som presvedčený o tom, že robím správnu vec a viem ju aj argumentačne obhájiť, nebojím sa žiadnej novinárskej otázky.

DOMY BEZ PLOTOV?

Následnou úlohou účastníka detskej akcie bolo nakresliť, ako by si raz predstavoval svoj dom, záhradu či bazén. „Viktor“ sa rozhodol, že nakreslí bazén pre všetkých, za čo si vyslúžil veľkú pochvalu. Natíska sa otázka, či teda hocikto k hocikomu môže prísť bývať, alebo či červená na semafore je tiež zábranou slobody. Veď takto hrozí, že sa deti naučia, že žiadne autority alebo pravidlá vlastne fungovať nemajú, lebo je to obmedzenie slobody. A majú vôbec platiť prirodzené normy, ako nezabiješ? Tiež to obmedzuje slobodu. Alebo majú zostať v platnosti prirodzené zákonitosti, ako napr. zemská príťažlivosť? Tiež to obmedzuje slobodu. Rovnako ako je slobodu obmedzujúci aj fakt, že v oválnej pracovni v Bielom dome nenájdete roh.

SLOBODA NIE JE SAMOZREJMOSŤ

Po skončení tohto predstavenia pre deti sme chceli položiť pár jednoduchých otázok organizátorom. No ani nám vlastne nebolo umožnené položiť ich. Vraj sa so mnou baviť nebudú, lebo nechcú. Chcel som sa len opýtať jednoduché otázky, ktorých odpoveď by im nezabrala veľa času, rovnako ani mne by netrvalo hodinu položiť tú jednoduchú otázku. Túžil som sa opýtať, či aj červená na semafore je zlá a je potrebné nerešpektovať ju, lebo veď vo svojej podstate aj tá červená obmedzuje slobodu. No slobodu obmedzili paradoxne radšej mne ako novinárovi, keďže sa nechceli rozprávať. A to je tiež obmedzenie slobody, nedovoliť novinárovi pýtať sa, resp. neposkytnúť novinárovi rozhovor. Vari existuje rozsudok súdu, že pojedám malé deti? Alebo existuje nejaký rozsudok súdu, ktorý mi zakazuje klásť otázky? Alebo existuje rozsudok súdu, na základe ktorého jedným novinárom na ich otázky odpovedia, ale druhým už nie? Alebo len niečo skrývajú? No možno to bola len tréma či nepripravenosť na náročné stretnutie s novinárom… Ale neverím, že na takú jednoduchú otázku by niekto nevedel odpovedať, alebo by mal trému.

ČERVENÁ NA KRIŽOVATKE

Paradoxné je, že miestnosť v jednom zo štiavnických podnikov lemovala krásna tabuľa s nápisom: Sloboda nie je samozrejmosť. Je smutné, keď sloboda (v rámci ktorej prednášajú a o ktorej prednášajú už aj malým deťom v kontexte nežnej revolúcie, aby už aj malé deti vedeli, že bola správna, dobrá, svätá) vlastne absentuje, keď sa nechce odpovedať na otázky. Áno, deň predtým som si dovolil na diskusii s Fedorom Gálom priznať, že mám nepolitickú nekonšpiračnú reláciu o literatúre v Slobodnom vysielači a že som v nej za 3 roky nepovedal jedinú konšpiráciu. A akým právom som aj ja považovaný za konšpirátora, len na základe kolektívnej viny. To je asi hriech, ktorý ma diskvalifikoval z možnosti získať odpoveď na úplne jednoduchú otázku, či aj červená na križovatke je zlo obmedzujúce slobodu, či každý plot je zlý, alebo či to znamená, že ktokoľvek ku komukoľvek môže vojsť do kuchyne, vybrať si z chladničky jeho jedlo a zaplávať si v jeho bazéne. Takéto otázky sa nehodili, lebo, ako som mal možnosť vidieť, aj mini-festivaly politickej piesne sa nesú v jednostrannom tóne. V tóne selektívnej slobody.

No snáď najdôležitejším je fakt, že malé deti sú tu ohlupované, aby mali ten správny názor. Kto však určuje, ktorý názor je správny? Nemá sa názor v dieťati budovať postupne, a to na základe dlhodobého štúdia faktov? Má to byť len taká hodinová „rýchlovka“? Prečítam nejakú rozprávku o zlom Trumpovi a jeho múre a naučím ho, aby svoj dom nakreslil bez múru… A nepoviem mu, že múry a hranice majú predsa aj svoje opodstatnenia… Takto chcú dnešné festivaly politickej piesne manipulovať. A to už aj malé deti. A to ešte pod krásnym heslom, ktoré sami porušujú: Sloboda nie je samozrejmosť.

Podujatie Amplión v Banskej Štiavnici podporil aj Fond na podporu umenia, ktorý je „verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.“ (https://fpu.sk/sk/fond) O podpore vnucovania správneho politického názoru deťom, sa už v štatúte fondu nehovorí nič. Navyše celý festival podporilo aj české Ministerstvo kultúry, a partnersky mesto Banská Štiavnica či Banskobystrický samosprávny kraj či nadácia O2 Sloboda nie je samozrejmosť.

Michal Albert, foto autor

 

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na zemavek@zemavek.sk.

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Michal Albert

Pridaj komentár

  & Časopis