Články Currently viewing the tag: "školstvo"

Smernica vydaná rektorom STU „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“ už názvom zaváňa totalitarizmom a evokuje spomienky na socialistické časy a vtedajší spôsob fungovania. Vyvolala zároveň veľkú odozvu v akademickej obci a my vám dnes prinášame otvorený list Doc. Ing. Jána Dud…(Read More)

Myslíte si, že pre vaše deti stačí byť príkladom? Potom ešte musíte vziať v úvahu jednu mimoriadne alarmujúcu skutočnosť a to, že žiaci na školách sú masívne manipulovaní. Do vyučovacích osnov na hodinách etiky sa povinne dostávajú témy typu „dezinformačn…(Read More)

Srbský minister školstva Mladen Šarčević varoval, že štát nebude mať pochopenie pre rodičov, ktorí nedávajú zaočkovať svoje deti a avizoval pokuty. Každé dieťa  musí pri zápise doložiť lekárske potvrdenie, že bolo zaočkované. Ministerstvo dalo rodičom, ktorí deti nezaočkovali, čas na nápravu…(Read More)

  & Časopis