Články Currently viewing the tag: "slovanstvo"

V dome Matice slovenskej v Nitre na podujatí Bibliotéka Slavica 2018 sme zviditeľnili aj knihu Neviditeľno a naše vydavateľstvo Sofian. Jeho výsledky prezentoval T. E. Rostas vo vystúpení, ktoré sa niektorí ľudia z vedenia Matice slovenskej rozhodli nezverejňovať a o našej účasti verejnosť ani svojich členov…(Read More)

Prinášame vám ďalšiu novú rubriku, ktorej ambíciou je predstavovať vám možnosti inej alternatívy socio-ekonomického a politického vývoja našej vlasti. Tieto texty na svojich pravidelných stretnutiach formuluje Rada starších (skupina dobrovoľníkov) ako platforma intelektuálnej a politicko-aktivistickej občianskej…(Read More)

  & Časopis