Články Currently viewing the tag: "majdanizácia"

Obe mestá ležia v husto osídlenej oblasti ústia Perlovej rieky do Juhočínskeho mora, obe sú post-koloniálnymi enklávami európskej kresťanskej kultúry v ďalekej Číne a obe majú postavenie osobitných administratívnych oblastí so širokou mierou samosprávy. Od konca vlaňajšieho októbra prekonáva…(Read More)

  Už sedem mesiacov prebiehajú v Hongkongu protivládne protestné akcie prevažne prozápadných študentov. Počiatoční pokojné, disciplinované a nápadité prejavy nenásilného odporu eskalovali po niekoľkých mesiacoch do fyzických konfrontácií a zrážok s poriadkovými silami. Netrvalo dlho a tiekla krv, rinčalo sklo…(Read More)

Rázna politická aktivizácia nedospelej mládeže počas tohto mesiaca v oboch následníckych štátoch Československa vyvolala polemiku o tom, do akej miery ju možno pokladať za spontánnu, prirodzenú a nemanipulovanú. Otázky tohto druhu si kládli najmä rodičia maloletých žiakov základných šk…(Read More)

  & Časopis