Pavučina: Pavel Traubner

Profesor MUDr. Pavel Traubner, CSc., sa narodil 2. mája 1941 v Ilave. Vyštudoval medicínu, potom pracoval na patologickej anatómii, od roku 1966 prestúpil na neurológiu. V roku 1991 ho vymenovali za profesora. V tom istom roku sa stal aj prednostom Prvej neurologickej kliniky … Čítať ďalej

0