27.11.2018 Add Comment

STRÁŽNE PSY LÁGROV

Čo je najzákladnejší ľudský pocit? Čo je najpodstatnejšou z ľudských možností vnímania? Čo tým najzásadnejším spôsobom formuje naše bytie a…